rury drenarskie

  • Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

    Grząska działka i kałuże wokół domu po każdej ulewie to nie tylko kłopoty komunikacyjne, ale również niebezpieczeństwo zawilgacania ścian fundamentowych i całego budynku.