Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?

Redakcja Pressland

Drenaż ścian jest idealnym wsparciem w izolacji ścian. Poprawnie wykonany drenaż chroni ściany domu przed wodą i sprawdza się głównie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i istnieje ryzyko, że wilgoć dostanie się do ścian położonych poniżej poziomu gruntu.

Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?
Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?
Fot. shutterstock

Instalacja drenażowa w walce z wodą gruntową

Wody gruntowe to wody zalegające płytko pod powierzchnią terenu. Zagrożeniem dla budynku jest sytuacja, kiedy woda dopływa do fundamentów. Jest to stałe lub okresowe zagrożenie dla piwnicy, w zależności od tego, jaka jest pora roku. Latem poziom wody jest najniższy, natomiast wiosną może podnieść się nawet o metr. Poza tym, że oznacza to konieczność wypompowania wody to jest to również realnym zagrożeniem dla ścian i fundamentów. Drenaż jest wobec tego koniecznością nawet wtedy, gdy wykonana została już hydroizolacja ścian piwnic oraz fundamentów. Należy mieć na uwadze, że poziom wód gruntowych ulega długookresowym zmianom, z uwagi na warunki klimatyczne oraz wodne, co jest zagrożeniem dla suchej piwnicy. Drenaż jako sieć rur skutecznie uniemożliwia wodzie gruntowej docieranie do budynku. Najczęściej spotykany jest drenaż opaskowy, kiedy sieci drenarskie ułożone są wokół budynku mieszkalnego.

Powody dla których powinien zostać wykonany drenaż ścian

Na pytanie, czy drenaż ścian jest w ogóle potrzebny należy odpowiedzieć jeszcze na etapie wykonywania projektu budowy domu. Warto zdecydować się na wykonanie badań geotechnicznych, prowadzonych równolegle na terenie działki budowlanej oraz w archiwum hydrogeologicznym. Pozwala to uzyskać informacje na temat typu podłoża oraz tego, jaki był dotychczasowy najwyższy udokumentowany poziom wód gruntowych.

Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?
Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?
Fot. shutterstock

Drenaż nie musi być wykonany, jeśli podłoże składa się z gruntów przepuszczalnych jakimi są piaski i żwiry, a poziom wód jest niski, co oznacza, że woda gruntowa zalega głęboko. Tam, gdzie poziom wód gruntowych obniża się i jest stały, a więc podlega rocznym wahaniom również nie ma konieczności wykonywania drenażu. Z kolei, kiedy podłoże składa się z warstw nieprzepuszczalnych takich jak gliny i iły, a poziom wód gruntowych jest wysoki lub podwyższa się to drenaż okazuje się koniecznością. Warto wiedzieć, że zmiany poziomu wody gruntowej uzależnione są od wielkości opadów i dlatego zasadne wydaje się wykonanie drenażu opaskowego dla każdego domu.

Należy liczyć się z sytuacją, że nie będzie dostępu do danych archiwalnych określających najwyższy poziom wód gruntowych. Wówczas zagrożenie dla piwnicy szacuje się pośrednio:

  • na podstawie wizji lokalnej sąsiednich posesji;
  • według roślinności, ponieważ na terenach podmokłych występuje typowa roślinność wodna taka jak trzciny, pałki i sitowie, a na terenach suchych i piaszczystych są lasy sosnowe.
  • Podstawowe elementy drenażu
  • Do podstawowych elementów drenażu zalicza się:
  • rury drenarskie w zwojach lub w sztangach;
  • studzienki rewizyjne narożne;
  • studzienki zbiorcze określane jako główne;
  • kształtki i złączki występujące jako mufy, dołączniki i trójniki.

Rury drenarskie to podstawa działania każdego drenażu. Najczęściej spotyka się rury wykonane z tworzyw sztucznych, jakie są elastyczne i mało karbowane. Pozwala to na ułożenie ich systemem kablowym, przy minimalnym użyciu złączek.

Studzienki rewizyjne pojawiają się na etapie każdej zmiany kierunku rur, a więc przy narożnikach budynku. Są one niezbędne podczas okresowego badania i czyszczenia instalacji drenażowej oraz przy bezpiecznym łączeniu rur.

Studzienki zbiorcze ułożone są z kolei na najniższym punkcie drenażu, ponieważ ich zadaniem jest odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej.

Materiały filtracyjne należy wykorzystać do skutecznej pracy drenażu, gdyż zapewniają przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Swobodny dopływ wody gruntowej zapewnia obsypka filtracyjna wykonana ze żwiru. Otacza ona rurę drenarską. Żeby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa konieczne jest uwzględnienie dodatkowej warstwy filtracyjnej z opaski żwirowej. Tak wykonany drenaż jest idealną izolacją dla ścian.

    Więcej o:

Skomentuj:

Drenaż ścian - kiedy jest potrzebny?