Drzwi do łazienek i w.c.

(red.)

Muszą mieć w dolnej części otwory wentylacyjne o łącznym przekroju wynoszącym co najmniej 220 cm2. Odpowiada to na przykład pięciu otworom okrągłym o średnicy 7,6 cm (można do nich kupić ozdobne tuleje, którymi osłania się wywiercone otwory) albo prostokątnemu otworowi 10×22 cm, w który wstawia się gotowe kratki wentylacyjne.

Otwory wentylacyjne w drzwiach można również zapewnić w inny sposób: nieco skracając skrzydło, tak by między nim a podłogą powstała szczelina odpowiedniej wielkości.

Skomentuj:

Drzwi do łazienek i w.c.