Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drewno na podłodze grzejnej to "materiał trudny"

Michał Strzeszewski

Warstwa wykończeniowa podłogi ogrzewanej nie może tamować przepływu ciepła do pomieszczenia. Jej opór cieplny, który nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W, musi być uwzględniony w obliczeniach cieplnych ogrzewania podłogowego, gdyż znacząco wpływa na temperaturę powierzchni podłogi, a w konsekwencji - na strumień ciepła przekazywany przez podłogę do pomieszczenia.

Jeśli w pomieszczeniu planowane jest ogrzewanie podłogowe, nad wyborem podłogi drewnianej warto dobrze się zastanowić. Drewno jest bowiem dobrym izolatorem - ma duży opór cieplny. Dlatego w podłodze ogrzewanej temperatura na granicy jastrychu i grubego parkietu może być znacznie wyższa od temperatury górnej jej powierzchni. Jeśli temperatura dolnej powierzchni drewnianej warstwy wykończeniowej podłogi wynosiłaby 25°C (czyli maksymalną wartość "bezpieczną" dla drewna), to temperatura powierzchni podłogi ustaliłaby się na poziomie nieznacznie powyżej 20°C, co oznaczałoby bardzo niską wydajność cieplną takiego grzejnika podłogowego.

Aby ogrzewana podłoga drewniana miała moc cieplną zbliżoną do podłogi z pokryciem, np. terakotą, to temperatura na styku jastrychu i drewna (a więc temperatura dolnych warstw drewna) musiałaby być znacznie wyższa (35-40°C). Dlatego na wykończenie podłóg ogrzewanych poleca się terakotę, gres lub kamień - materiały o znacznie mniejszym oporze cieplnym niż drewno.

Opór cieplny warstwy wykończeniowej może się znacząco różnić zależnie od gatunku i grubości drewna. Wahania wilgotności drewna powodują natomiast zmiany wymiarów elementów parkietu i w konsekwencji prowadzą do powstawania pomiędzy nimi szczelin. Dlatego jeśli koniecznie chcemy mieć ogrzewaną podłogę drewnianą, warto wiedzieć, że:

- nadaje się na nią wyłącznie parkiet z cienkich elementów (mozaika grubości 8-10 mm albo niewielkie deszczułki grubości 10-14 mm), ale najlepsze są parkiety warstwowe, ponieważ pozostają znacznie bardziej stabilne wymiarowo niż deszczułki z litego drewna;

- aby drewno się nie paczyło, należy koniecznie dopilnować, by w czasie układania parkietu jego wilgotność nie wykraczała poza dopuszczalny zakres - 92% dla klepki i mozaiki oraz 82% dla paneli warstwowych. Jednak, gdy podłoga ma pełnić funkcję grzewczą, zaleca się, aby wilgotność drewna wynosiła odpowiednio: 7-9% lub 6-8% (czyli znajdowała się w dolnym przedziale dopuszczalnych zakresów);

- wszystkie użyte materiały pomocnicze, a więc lakiery, kleje, środki gruntujące czy maty podkładowe, muszą być odporne na podwyższoną temperaturę, to znaczy pod jej długotrwałym działaniem nie mogą zmieniać swoich właściwości. Żaden z materiałów zastosowanych w podłodze grzejnej nie może się odkształcać ani emitować szkodliwych substancji. Wszystkie natomiast powinny spełniać wymagania typowe dla posadzek, takie jak wytrzymałość na obciążenia czy odporność na ścieranie.

Uwaga! Zdarzają się materiały podłogowe, które choć całkowicie bezpieczne w temperaturze pokojowej, mogą w podwyższonej temperaturze uwalniać do pomieszczenia substancje toksyczne. Do wykończenia podłóg grzejnych nie należy zatem kupować żadnych materiałów bez upewnienia się, że nadają się do takich podłóg. W handlu materiały takie oznaczane są często logiem "ogrzewanie podłogowe".

    Więcej o:

Skomentuj:

Drewno na podłodze grzejnej to "materiał trudny"