"Uwolnić projekt": nowy model produkcji i dystrybucji

red.

Polscy projektanci młodego pokolenia, Pani Jurek, Aze Design oraz Artur Gosk zaprojektowali przedmioty codziennego użytku, nawiązujące do starych ludowych sprzętów, pochodzących ze zbiorów muzeum etnograficznego w Warszawie.

16537383 https bi
Fot. mat prasowe
Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie nowatorska formuła inicjatywy „Uwolnić projekt”, której organizatorem jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Stowarzyszenie „z Siedzibą w Warszawie”. Przedmioty nie będą wyprodukowane, można je będzie zrobić samemu w oparciu o przygotowaną przez projektantów dokumentację techniczną lub zlecić rzemieślnikowi. Formuła „Uwolnić projekt” zakłada udostępnienie projektu na zasadzie wolnej licencji Creative Commons, dlatego przedmioty możemy wykonywać, kopiować czy modyfikować bez zarzutu naruszania praw autorskich.
W pierwszej odsłonie możemy obejrzeć 4 projekty:
Zyyydel, Pani Jurek
Nawiązuje do zydli ze zbiorów Muzeum o tajemniczo wydłużonych siedziskach. Etno-
grafowie nie dają jednoznacznej odpowiedzi do czego one służyły, ale projektantka
rozpoznała w nich meble
używane
do wykonywania nużących prac domowych. Takie
dłuższe siedzisko świetnie nadaje się do pracy również dzisiaj. Materiałem i konstruk-
cją projekt Pani Jurek nawiązuje do ludowych zydli. Jest wyposaaony w wyjmowany
pulpit, który służy jako miejsce na książkę lub urządzenie mobilne. ZYYYDEL sprawdzi
się również jako rodzaj deski kuchennej lub miejsce do wspólnego czytania książek
z dzieckiem.
Stołek, AZE Design
Mebel powstał z inspiracji popularnymi wiejskimi, trójnożnymi zydlami, których
oszczędna forma może służyć za modelowy przykład wiejskiego ludowego minima-
lizmu. Stołek na jednej nodze, pozbawiony dwóch pozostałych, staje się składanym,
lekkim i poręcznym siedziskiem, które przyda się w parku lub na pikniku. Sznur prze-
wleczony przez otwory w siedzisku, umożliwi proste mocowanie i przenoszenie.
Buty, Artur Gosk
Źródłem pomysłu na samodzielnie wykonane buty są ręcznie wyplatane łapcie, zro-
bione z łyka lub kory młodych drzew. Za główną inspirację posłużyła technika
plecionkarska, wykorzystana do wyrobu prostego obuwia. Modyfikacja projektanta
polega na zróżnicowaniu metod splotu i szycia, przy użyciu współczesnych mate-
riałów, charakteryzujących się wysokim stopniem odporności na przetarcia. W ten
sposób powstały modne buty, które może wykonać sam użytkownik.
Dofnansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez
Instytut Muzyki i Tańca.
Organizator:
Współorganizator:
Stółek, Artur Gosk
Projekt nawiązuje do pierwowzoru, stołka wiejskiego zrobionego z okółka, natural-
nie uformowanego pnia drzewa. Stanowi on trzon konstrukcyjny przedmiotu - dzięki
któremu złożony jest tylko z dwóch elementów. W projekcie Artura Goska również
do minimum została ograniczona liczba elementów. Stółek jest wykonany z trzech
części a na jego indywidualny charakter wpływają: materiał, kształt siedziska i różne
wysokości stołka. Ze względu na precyzję wykonania, która jest niezwykle istotna,
oprócz tradycyjnych technik, do wyprodukowania taboretu będzie można wykorzy-
stać współczesne maszyny numeryczne.
Wszyscy projektanci opracowali swoje prototypy w drodze ścisłej współpracy
z rzemieślnikiem. W dalszym etapie na stronie projektu zostanie zamieszczona doku-
mentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons.
Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u
lokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb.
Poprzez zastosowanie wolnych licencji oraz lokalizację na mapie punktów usługo-
wych, użytkownik stanie przed szansą stworzenia przedmiotu spersonalizowanego,
dostosowanego do swoich potrzeb.
„Uwolnić projekt” dotyka wielu problemów i aspektów współczesnego rzemiosła, ko-
lekcji muzealnej czy odpowiedzialnej produkcji. Realizacja celów projektu nie nastąpi
w drodze jednorocznego procesu, ale poprzez wieloletnie rozbudowywanie biblio-
teki przedmiotów, poszerzanie bazy rzemieślników oraz promocji nowego modelu
produkcji i dystrybucji.
Kolejne projekty przedmiotów w ramach inicjatywy „Uwolnić projekt” zostaną poka-
zane w najbliższych tygodniach. Szczegółowa dokumentacja wykonawcza, która
pomoże wykonać przedmiot, rysunki techniczne, wykrojniki, dopuszczalne
modyfikacje, będzie udostępniona na stronie projektu we wrześniu. Organizatorzy
zachęcają do nadsyłania zdjęć samodzielnie wykonanych prac pod adres udostęp-
niony na stronie. Najciekawsze przykłady zostaną zaprezentowane na planowanej
jesienią wystawie.
http://www.uwolnicprojekt.org/
Organizator - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
Współorganizator - Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki
i Tańca.
Kontakt:
Anna Grunwald
koordynator z ramienia PME, tel. (22) 8277641 do 46 wew . 248,
e-mail: anna.grunwald@ethnomuseum.pl
Edyta Ołdak
koordynator z ramienia Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie”,
tel. 601 91 03 03, e-mail: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl
Monika Osinkowska
Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, tel: 691323364,
mail: mo.osinkowska@gmail.com
W pierwszej odsłonie możemy obejrzeć 4 projekty:Zyyydel, Pani JurekNawiązuje do zydli ze zbiorów Muzeum o tajemniczo wydłużonych siedziskach. Etno-grafowie nie dają jednoznacznej odpowiedzi do czego one służyły, ale projektantkarozpoznała w nich mebleużywanedo wykonywania nużących prac domowych. Takiedłuższe siedzisko świetnie nadaje się do pracy również dzisiaj. Materiałem i konstruk-cją projekt Pani Jurek nawiązuje do ludowych zydli. Jest wyposaaony w wyjmowanypulpit, który służy jako miejsce na książkę lub urządzenie mobilne. ZYYYDEL sprawdzisię również jako rodzaj deski kuchennej lub miejsce do wspólnego czytania książekz dzieckiem.Stołek, AZE DesignMebel powstał z inspiracji popularnymi wiejskimi, trójnożnymi zydlami, którychoszczędna forma może służyć za modelowy przykład wiejskiego ludowego minima-lizmu. Stołek na jednej nodze, pozbawiony dwóch pozostałych, staje się składanym,lekkim i poręcznym siedziskiem, które przyda się w parku lub na pikniku. Sznur prze-wleczony przez otwory w siedzisku, umożliwi proste mocowanie i przenoszenie.Buty, Artur GoskŹródłem pomysłu na samodzielnie wykonane buty są ręcznie wyplatane łapcie, zro-bione z łyka lub kory młodych drzew. Za główną inspirację posłużyła technikaplecionkarska, wykorzystana do wyrobu prostego obuwia. Modyfikacja projektantapolega na zróżnicowaniu metod splotu i szycia, przy użyciu współczesnych mate-riałów, charakteryzujących się wysokim stopniem odporności na przetarcia. W tensposób powstały modne buty, które może wykonać sam użytkownik.Dofnansowano ze środków Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego w ramach programu„Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przezInstytut Muzyki i Tańca.Organizator:Współorganizator:
Stółek, Artur GoskProjekt nawiązuje do pierwowzoru, stołka wiejskiego zrobionego z okółka, natural-nie uformowanego pnia drzewa. Stanowi on trzon konstrukcyjny przedmiotu - dziękiktóremu złożony jest tylko z dwóch elementów. W projekcie Artura Goska równieżdo minimum została ograniczona liczba elementów. Stółek jest wykonany z trzechczęści a na jego indywidualny charakter wpływają: materiał, kształt siedziska i różnewysokości stołka. Ze względu na precyzję wykonania, która jest niezwykle istotna,oprócz tradycyjnych technik, do wyprodukowania taboretu będzie można wykorzy-stać współczesne maszyny numeryczne.Wszyscy projektanci opracowali swoje prototypy w drodze ścisłej współpracyz rzemieślnikiem. W dalszym etapie na stronie projektu zostanie zamieszczona doku-mentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons.Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot ulokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb.Poprzez zastosowanie wolnych licencji oraz lokalizację na mapie punktów usługo-wych, użytkownik stanie przed szansą stworzenia przedmiotu spersonalizowanego,dostosowanego do swoich potrzeb.„Uwolnić projekt” dotyka wielu problemów i aspektów współczesnego rzemiosła, ko-lekcji muzealnej czy odpowiedzialnej produkcji. Realizacja celów projektu nie nastąpiw drodze jednorocznego procesu, ale poprzez wieloletnie rozbudowywanie biblio-teki przedmiotów, poszerzanie bazy rzemieślników oraz promocji nowego modeluprodukcji i dystrybucji.Kolejne projekty przedmiotów w ramach inicjatywy „Uwolnić projekt” zostaną poka-zane w najbliższych tygodniach. Szczegółowa dokumentacja wykonawcza, którapomoże wykonać przedmiot, rysunki techniczne, wykrojniki, dopuszczalnemodyfikacje, będzie udostępniona na stronie projektu we wrześniu. Organizatorzyzachęcają do nadsyłania zdjęć samodzielnie wykonanych prac pod adres udostęp-niony na stronie. Najciekawsze przykłady zostaną zaprezentowane na planowanejjesienią wystawie.http://www.uwolnicprojekt.org/Organizator - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,Współorganizator - Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzykii Tańca.Kontakt:Anna Grunwaldkoordynator z ramienia PME, tel. (22) 8277641 do 46 wew . 248,e-mail: anna.grunwald@ethnomuseum.plEdyta Ołdakkoordynator z ramienia Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie”,tel. 601 91 03 03, e-mail: edyta.oldak@wwarszawie.org.plMonika OsinkowskaStowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, tel: 691323364,mail: mo.osinkowska@gmail.com
TUTAJ możemy obejrzeć pierwsze cztery projekty>>

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie nowatorska formuła inicjatywy „Uwolnić projekt”, której organizatorem jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Stowarzyszenie „z Siedzibą w Warszawie”. Przedmioty nie będą wyprodukowane, można je będzie zrobić samemu w oparciu o przygotowaną przez projektantów dokumentację techniczną lub zlecić rzemieślnikowi.

Formuła „Uwolnić projekt” zakłada udostępnienie projektu na zasadzie wolnej licencji Creative Commons, dlatego przedmioty możemy wykonywać, kopiować czy modyfikować bez zarzutu naruszania praw autorskich.

W pierwszej odsłonie możemy obejrzeć 4 projekty:

ZYYYDEL, proj. Pani JurekFot. mat. prasowe

Zyyydel, Pani Jurek

Nawiązuje do zydli ze zbiorów Muzeum o tajemniczo wydłużonych siedziskach. Etno-grafowie nie dają jednoznacznej odpowiedzi do czego one służyły, ale projektantkarozpoznała w nich mebleużywanedo wykonywania nużących prac domowych. Takiedłuższe siedzisko świetnie nadaje się do pracy również dzisiaj. Materiałem i konstruk-cją projekt Pani Jurek nawiązuje do ludowych zydli. Jest wyposażony w wyjmowanypulpit, który służy jako miejsce na książkę lub urządzenie mobilne.

ZYYYDEL sprawdzi się również jako rodzaj deski kuchennej lub miejsce do wspólnego czytania książek z dzieckiem.

Stołek, AZE DesignFot. mat. prasowe

Mebel powstał z inspiracji popularnymi wiejskimi, trójnożnymi zydlami, których oszczędna forma może służyć za modelowy przykład wiejskiego ludowego minimalizmu. Stołek na jednej nodze, pozbawiony dwóch pozostałych, staje się składanym,lekkim i poręcznym siedziskiem, które przyda się w parku lub na pikniku. Sznur prze-wleczony przez otwory w siedzisku, umożliwi proste mocowanie i przenoszenie.

Buty, Artur Gosk

Źródłem pomysłu na samodzielnie wykonane buty są ręcznie wyplatane łapcie, zrobione z łyka lub kory młodych drzew. Za główną inspirację posłużyła technikaplecionkarska, wykorzystana do wyrobu prostego obuwia. Modyfikacja projektanta polega na zróżnicowaniu metod splotu i szycia, przy użyciu współczesnych materiałów, charakteryzujących się wysokim stopniem odporności na przetarcia. W ten sposób powstały modne buty, które może wykonać sam użytkownik.

Stółek, Artur GoskFot. mat. prasowe

Projekt nawiązuje do pierwowzoru, stołka wiejskiego zrobionego z okółka, naturalnie uformowanego pnia drzewa. Stanowi on trzon konstrukcyjny przedmiotu - dziękiktóremu złożony jest tylko z dwóch elementów. W projekcie Artura Goska równieżdo minimum została ograniczona liczba elementów. Stółek jest wykonany z trzechczęści a na jego indywidualny charakter wpływają: materiał, kształt siedziska i różnewysokości stołka. Ze względu na precyzję wykonania, która jest niezwykle istotna,oprócz tradycyjnych technik, do wyprodukowania taboretu będzie można wykorzystać współczesne maszyny numeryczne.

Wszyscy projektanci opracowali swoje prototypy w drodze ścisłej współpracy z rzemieślnikiem. W dalszym etapie na stronie projektu zostanie zamieszczona dokumentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons.

Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u lokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb. Poprzez zastosowanie wolnych licencji oraz lokalizację na mapie punktów usługowych, użytkownik stanie przed szansą stworzenia przedmiotu spersonalizowanego,dostosowanego do swoich potrzeb.

WIĘCEJ NA www.uwolnicprojekt.org

TUTAJ możemy obejrzeć pierwsze cztery projekty>>

Skomentuj:

"Uwolnić projekt": nowy model produkcji i dystrybucji