Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dni zniżek z miesięcznikiem "Dom&Wnętrze"

red.

Atrakcyjne rabaty z listopadowym wydaniem miesięcznika "Dom&Wnętrze" w sklepach z wyposażeniem wnętrz w całej Polsce. Rabaty nawet do 40 proc. Sprawdź, gdzie kupisz taniej.

Dni zniżek z Dom&Wnętrze
Dni zniżek z Dom&Wnętrze
mat. własne

Kup listopadowe wydanie miesięcznika "Dom&Wnętrze", wytnij kupon, sprawdź termin i idź do sklepu. Kupując w sklepach internetowych, użyj podanego na kuponie hasła lub kodu. Kupony rabatowe znajdziesz także w wersji cyfrowej naszego magazynu. Poniżej znajdziesz regulamin akcji. Lista sklepów biorących udział w akcji:
2smedia, 9design, Adriana, ahojhome.pl, ALTOM, Anielska łazienka, Anotherdesing, Balladine, Beglossy, behome.pl, Chocolissimo, Czekoladowy Telegram, czerwonamaszyna.pl, Dafi, Decorato, dekoracjadomu.pl, dekoria.pl, Dekornik, delife.pl, Dennis, DKwadrat, Dlaspania, Dormi Design, Drewno Centrum, Duka, dutchhouse.pl
Eko Line, Ekomeble, Fabryka Form, feeby.pl, Formazone, Galicja, goodies.pl, happybarok.pl, Hastens, Karcher, Kare24, Koziol, Lightwood, Luminosfera, Marsen, Materace Merita, Matras, meble.pl, Mieszkajmodnie, Mivo, Modo4u, MUMLA, niemajakwdomu.com, nshome.pl, Original Kaiser, perlapoludnia.pl, pieknowdomu.pl, Planeta Design, Platon, podlogi-kopp.pl, qdecor.pl, QForma, resetpoint.pl, Scanpan, Selene Materace, SFmeble, Sharda, Silit, skandynawskiemeble.pl, Sokółka, Świat AGD, takemehome.pl, Tchibo, Tchibo Kawiarnie, Teka, Telekarma, Villa Italia, WMF, Zona Design.

___________________________________________________________________________

Regulamin akcji promocyjnej
„Dni zniżek z miesięcznikiem Dom&Wnętrze” („Akcja Promocyjna”), odbywającej się w dniach 7 listopada do 29 listopada 2015 roku

§1.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 50.937.386 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 ("Organizator").
Akcja Promocyjna trwa w okresie od 7 -29 listopada 2015roku lub dłużej jeśli wskazuje to data zamieszczona na każdym kuponie.
Miejscem Akcji Promocyjnej są sklepy internetowe lub stacjonarne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w dniach i godzinach otwarcia tych sklepów, których zestawienie zostało wskazane na stronie www.domiwnetrze.pl
Udział w Akcji Promocyjnej w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

§2.
Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer 11/2015 miesięcznika „Dom&Wnętrze” i zechce skorzystać z zamieszczonych w nim kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z oferowanego rabatu.
Kupony rabatowe zamieszczone w numerze 11/2015 miesięcznika „Dom&Wnętrze” określają szczegółowo miejsce, okres, zakres i wartość rabatu udzielanego w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepach, o których mowa w §1 ust. 3.
Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z rabatu w wybranym przez Uczestnika sklepie jest nabycie w tym sklepie podczas jednej transakcji produktów objętych Akcją Promocyjną oraz wykonanie czynności wskazanej na kuponie rabatowym tego sklepu, np. okazanie przed dokonaniem zapłaty ważnego kuponu rabatowego wyciętego z  numeru 11/2015 Miesięcznika „Dom&Wnętrze”, a następnie umożliwienie sprzedawcy opieczętowania kuponu rabatowego jako wykorzystanego - w przypadku sklepu stacjonarnego lub podanie hasła - w przypadku sklepu internetowego.
Do uzyskania rabatu w wybranym sklepie upoważnia jedynie ważny kupon rabatowy umożliwiający zakupy w tym sklepie tj. oryginalny pochodzący z numeru 11/2015 miesięcznika „Dom&Wnętrze” lub hasło zamieszczone na tym kuponie. Rabat nie łączy się z innymi szczególnymi ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep, tj.  nie będzie udzielony na zakup produktów, które zostały objęte innymi promocjami, obniżkami, przecenami itp.
Postanowienia ust.1 -5 stosuje się odpowiednio do uczestników nabywających wydanie cyfrowe miesięcznika ” Dom&Wnętrze” na aplikację zainstalowaną na iPada, pobraną z App Store. Realizacja kuponu odbywa się poprzez:
- aktywację kuponów w trybie on-line dokonywaną przez opcję „wygeneruj kupon”;
- wykorzystanie kuponu poprzez opcję „zrealizuj kupon” na ekranie mobilnego urządzenia elektronicznego wybieraną i uruchamianą przez pracownika sklepu biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym urządzenie mobilne (iPad)  może pozostawać w trybie off-line podczas realizacji kuponu.   

§ 3
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej przez sklep, którego skarga dotyczy, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak również w formie innej niż pisemna, nie będą rozpatrywane.
Skargi  rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Pisemna odpowiedź na skargę wysłana będzie na adres uczestnika Akcji promocyjnej podany w skardze.

§4.
Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie trwania Akcji Promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.domiwnetrze.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Dni zniżek z miesięcznikiem "Dom&Wnętrze"