Przestrzeń, światło, ład

Tekst i stylizacja: Marta Znój Zdjęcia: Rafał Lipski

Przestrzenne i ascetyczne mieszkanie - ład pustki

Skomentuj:

Przestrzeń, światło, ład