Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

O ludziach i dla ludzi: jak zmienia się marka Paged?

mat. prasowe

Spółka Paged, obecna na polskim rynku o wielu lat, stara się budować angażujące środowisko pracy. Znane rynkowi benefity pozapłacowe, jak: ubezpieczenia grupowe, pakiety medyczne, kursy językowe, zajęcia sportowe, atrakcje kulturalno-rozrywkowe czy wsparcie pracowników w trudnej sytuacji życiowej realizuje od dawna. Z początkiem tego roku firma postawiła na zmianę kultury organizacyjnej, na rozwój inicjatyw dla pracowników oraz tworzenie społeczności wewnątrz firmy w oparciu o jej wartości.

O ludziach i dla ludzi: jak zmienia się marka Paged?
O ludziach i dla ludzi: jak zmienia się marka Paged?
Paged

Dialog drogą do celu

Zarząd Paged Pisz Sp. z o. o. na początku roku powołał zespół projektowy, który dba o to, żeby firma dawała pracownikom możliwość ciekawego spędzenia wspólnego czasu. Proponowane są różnorodne działania, których celem jest świadome budowanie kultury organizacji, pielęgnacja i komunikowanie jej założeń. To jeden z projektów strategicznych Spółki. Pracownicy zostali zapytani, na czym im najbardziej zależy, co chcieliby zmienić, poprawić. Przeprowadzono ankietę, na bazie której zaproponowano różnego rodzaju aktywności i rozwiązania dla pracowników. Warto zauważyć, że wielu pracowników wychodzi z własną inicjatywą. Poczucie wpływu, przekonanie, że pojawiające się pomysły są później realizowane i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, są kluczowe dla osobistej motywacji i zaangażowania członków zespołu.

Aktywność fizyczna, ekologia i małe przyjemności

Ważnym aspektem budowania kultury firmy jest wspólne spędzanie wolnego czasu. Pracownicy mogli wziąć udział m.in. w wycieczce rowerowej, spływie kajakowym i zawodach strzeleckich. Prowadzone są treningi piłkarskie, a w najbliższym czasie planowany turniej piłki nożnej. Na bieżąco poprawiają się warunki pracy - zainstalowano automaty z przekąskami, udostępniono bezpłatne napoje oraz zupy dla pracowników na hali. Co miesiąc losowane są również nagrody dla osób, które nie korzystały ze zwolnień lekarskich, a pracownicy powyżej 40. roku życia otrzymali możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Firma dba też o ekologiczne dojazdy. W tym celu wybudowano wiatę rowerową, a wśród pracowników dojeżdżających na rowerze będą losowane nagrody.

Marka promuje pozytywną atmosferę, organizując dzień dobrych uczynków oraz wprowadzając "kudosy" - karty z miłymi słowami i dowodami uznania dla pracowników. Karta kudos to proste narzędzie, które pozwala na budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy - dowód uznania, wdzięczności dla wybranej osoby, któremu "towarzyszy" jabłko w ramach promocji zdrowego odżywiania. 

Poznaj i polub swoje miejsce pracy

Firma Paged aktywnie dba o edukację i rozwój swoich pracowników poprzez organizację cyklu wycieczek edukacyjnych, których celem jest bliższe poznanie procesu produkcyjnego oraz spojrzenie na miejsce pracy z szerszej perspektywy. Uczestnicy zwiedzają miejsca wszystkich etapów procesu powstawania produktów, w tym Magazyn Surowca Drzewnego i Magazyn Wyrobów Gotowych. Organizowane są również wycieczki do nowo otwartego Centrum Badawczo-Rozwojowego Paged LabTech, inwestycji bogatej w innowacje technologiczne z wykorzystaniem drewna jako naturalnego surowca. Firma dba również o nowych pracowników – oprócz standardowych szkoleń BHP prowadzi szkolenia wstępne, gdzie omawiane są główne zasady panujące w firmie, wprowadza nowe osoby w życie firmy i jej wartości. Ponadto nowi pracownicy otrzymują podręczniki, oglądają filmy wdrożeniowe, a podczas procesu mentoringu w obszarze produkcji doświadczeni pracownicy służą im pomocą.

Wartości, które kierują pracą

Wszystkie działania, które wprowadza spółka, opierają się na wartościach firmowych: pasji, otwartości i odwadze, skuteczności, uważności i współdziałaniu. Nawiązując do nich, zorganizowano konkurs "Człowiek Roku", w którym pracownicy nominują koleżanki i kolegów najlepiej reprezentujących wartości firmy. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a pięciu laureatów nagrodzono wyjazdem do SPA. Całość działań firmy ma na celu zbudowanie silnej kultury organizacyjnej, w której rozwijają się zarówno pracownicy, jak i firma jako całość.

Mamy mnóstwo pozytywnej energii, pomysłów, chęć do działania i promowania naszego miejsca pracy, wiemy, że przed nami jeszcze dużo do zrobienia, ale staramy się żeby Paged był przyjaznym i atrakcyjnym pracodawcą. Docenił nas już magazyn Forbes przyznając wyróżnienie w konkursie Poland’s Best Employers, ale nie zatrzymujemy się, zmieniamy się  i doskonalimy dalej. Całym sercem wierzę, że tak szeroko zakrojone działania dla pracowników przyniosą rezultat, który przerośnie nasze najśmielsze oczekiwania.

podsumowuje Joanna Miller, Kierownik Działu HR BP Grupy i Liderka Projektu Transformacji Kultury Organizacyjnej.

                                                                             ***

O Paged

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i trzecim największym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie siedem zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie.

Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech.

Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, Paged Deutschland oraz BUK Ltd. To część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

O ludziach i dla ludzi: jak zmienia się marka Paged?