Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Śnieg, sople i lód na dachu: kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek?

Artykuł sponsorowany

Zalegający na dachach śnieg oraz zwisające sople lodu stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz osób znajdujących się wewnątrz niego i w jego obrębie. Przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania dachów i ściągania sopli, jednak nie są całkowicie jednoznaczne. Kto i kiedy powinien odśnieżyć dach budynku? Jakie konsekwencje czekają na osoby, które nie wywiążą się ze swojego obowiązku?

Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
warta

Bezpieczna zima - jak zadbać o budynek?

Prószący śnieg nie wydaje się większym zagrożeniem dla budynku, jednak warto pamiętać, że kilkucentymetrowa warstwa może spowodować naruszenie konstrukcji dachu i innych elementów. W najgorszym razie zaleganie śniegu zakończy się katastrofą budowlaną. Odpowiedzialnym za odśnieżenie dachu oraz zdjęcie warstwy lodu i sopli jest właściciel budynku. Kwestię reguluje Prawo budowlane, które jasno wskazuje, że to właściciel zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpiecznego użytkowania budynku, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Za takie uznaje się właśnie opady śniegu i przymrozki, które prowadzą do zalegania warstwy lodu na szybach i dachach. 

Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
warta

Kiedy właściciel powinien odśnieżyć dach?

W przepisach nie znajdziemy wzmianki o tym, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest stricte odśnieżanie dachu. Wynika on bowiem z interpretacji przepisu ogólnego, który obliguje go do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku. Ustawodawca nie precyzuje jednak, kiedy dokładnie należy odśnieżyć dach i inne elementy budynku oraz zdjąć sople. Przyjmuje się, że nie należy tego robić, jeśli warunki atmosferyczne nie są sprzyjające, a więc na przykład w czasie śnieżycy. Takie postępowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osoby odśnieżającej.

Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
warta

Co ciekawe, w czasie opadów śniegu nie ma też obowiązku odśnieżania dróg - należy to zrobić dopiero wtedy, gdy opady ustaną, a warunki pracy będzie można uznać za względnie bezpieczne. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać swojej posesji ani na przykład przylegającego do niej chodnika, jeśli opady wciąż trwają. Z odśnieżaniem nie należy jednak zwlekać, zwłaszcza gdy warunki pogodowe można uznać za sprzyjające. Jeśli właściciel nie jest w stanie samodzielnie odśnieżyć budynku, powinien skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy. Warto pamiętać, że odśnieżanie to nie tylko przykry obowiązek prawny - chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych osób.

Jakie kary grożą za nieodśnieżenie dachu?

Ustawodawca podkreśla, że osoba, która nie utrzymuje budynku w należytym stanie, poniesie konsekwencje. W pierwszej kolejności nakładany jest mandat, którego wartość wynosi minimum 100 stawek dziennych. Karę może nałożyć funkcjonariusz straży miejskiej, policji oraz inspektor nadzoru budowlanego. Kolejno może zostać nałożona kara ograniczenia lub pozbawienia wolności - najczęściej znajdują one zastosowanie, jeśli właściciel nieruchomości pomimo otrzymania kary pieniężnej nie doprowadzi budynku do stanu użytkowania lub gdy w wyniku jego zaniedbań dojdzie do katastrofy budowlanej. Kary są więc dotkliwe, jednak warto pamiętać, że konsekwencje nieodśnieżenia budynku mogą być jeszcze poważniejsze, gdy dojdzie do utraty zdrowia lub życia osoby trzeciej. To jeszcze nie wszystko - właściciel nieruchomości, który posiada ubezpieczenie domu, może nie otrzymać odszkodowania, jeśli do zdarzenia losowego dojdzie wskutek jego zaniedbań. Warto mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie sami odśnieżyć budynku (na przykład ze względu na stan zdrowia), możemy skorzystać z usług osób trzecich. Choroba, brak funduszy czy nieobecność w domu nie są usprawiedliwieniem, gdy dojdzie do niebezpiecznego w skutkach wypadku.

Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
Kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek
warta

Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości?

Bardzo istotnym obowiązkiem ciążącym na właścicielu nieruchomości jest odśnieżenie pasa chodnika, który położony jest bezpośrednio wzdłuż budynku. Chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Kolejnym ich obowiązkiem jest usuwanie śniegu z dachów budynków gospodarczych. Często bowiem pamiętamy o odśnieżeniu domu, jednak zapominamy na przykład o garażu. Tymczasem przepisy dotyczą tak naprawdę wszystkich budynków, a nie tylko tych, w których mieszkamy. Co ważne, właściciel budynku czy działki nie ma prawa zrzucać śniegu na ulicę, blokując tym samym przejście lub przejazd. Takie działanie może podlegać karze grzywny. 

    Więcej o:

Skomentuj:

Śnieg, sople i lód na dachu: kto i kiedy powinien odśnieżyć budynek?