Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odśnieżanie według prawa

Tekst: Małgorzata Kapelusiak, ekspert prawny ?ŁADNEGO DOMU?

Według prawa za zagrożenie spowodowane zaleganiem śniegu na dachu odpowiada właściciel nieruchomości.

W razie ewentualnego wypadku przechodnia (np. złamania ręki lub nogi) na oblodzonym chodniku, to właściciel nieruchomości będzie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.
W razie ewentualnego wypadku przechodnia (np. złamania ręki lub nogi) na oblodzonym chodniku, to właściciel nieruchomości będzie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.
Fot. Gardena
Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów budynków spoczywa na właścicielach nieruchomości - przy czym, jako że jest to praca na wysokości, należy zatrudnić do tego celu przeszkolonego pracownika lub firmę. Zalegający na dachach śnieg i zwisające z nich sople lodu stanowią bowiem w czasie zimy poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów. Obowiązek ten nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 61 prawa budowlanego. Zgodnie z jego treścią właściciel jest zobowiązany do:

- utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym;

- zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, między innymi takich jak intensywne opady atmosferyczne, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.

W razie nieprzestrzegania powyższego przepisu, organ nadzoru budowlanego jest upoważniony - gdy konieczne będzie niezwłoczne usunięcie niebezpieczeństwa - do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do takich działań upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Co więcej, niewykonanie nałożonego przez prawo obowiązku jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo nawet karą pozbawienia wolności do roku, orzekaną przez Sąd Grodzki.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Odśnieżanie według prawa