Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Parkiet na ogrzewanej podłodze

Tekst: Piotr Kicuła

Drewno na ogrzewaniu podłogowym? Tak, to możliwe. Żeby jednak z podłogą nie było później problemów, trzeba starannie wybrać materiał i znaleźć dobrego wykonawcę.

Zaplanuj budowę domu - - załóż kalendarz budowy

Zazwyczaj na ogrzewanej podłodze układa się gres, terakotę lub kamień. Wykończenie takiej podłogi drewnem budzi u większości inwestorów wątpliwości - czy pod wpływem zmian temperatury i wilgotności podłoga nie będzie się rozsychać? Rzeczywiście, jest to dość częste zjawisko, zwłaszcza dla drewna o wysokim współczynniku skurczu. Trudne do utrzymania w czystości szczeliny nie muszą jednak szpecić naszej podłogi. Rozwiązaniem jest dobór właściwego rodzaju drewnianej posadzki oraz następnie jej odpowiednie ułożenie.

Jak dobrze wybrać podłogę

Podłogę z drewna można układać zarówno na ogrzewaniu wodnym, jak i na matach elektrycznych. Istotne znaczenie dla skuteczności i niezawodności ogrzewania oraz ładnego wyglądu podłogi podczas późniejszej eksploatacji ma wybór odpowiedniego gatunku drewna oraz rodzaju i grubości zrobionej z niego podłogi.

 • Gatunek drewna. Podstawową zasadą, której należy przestrzegać, jest wybranie podłogi zrobionej z drewna o niskim współczynniku skurczu; określa go średnia procentowa zmiana wymiarów liniowych drewna przy zmianie jego wilgotności o 1% (tabela obok). Im niższy jest ten współczynnik, tym lepiej. Najlepiej pod tym względem wypadają egzotyczne: merbau, iroko, teak, doussie i jatoba, a z gatunków krajowych: dąb i akacja. Niekorzystny, wysoki współczynnik skurczu mają natomiast: klon, buk, jesion i grab.

 • Wymiary elementów. Drugi ważny parametr podłogi, która ma być układana na ogrzewaniu podłogowym, to grubość i szerokość jej elementów. Tradycyjne parkiety (zwykle o grubości 15-22 mm) i lite deski podłogowe (30 mm) słabo przewodzą ciepło, dlatego ich układanie na ogrzewaniu podłogowym mija się z celem. Ich duża grubość powoduje zbyt duży opór cieplny (tabela obok), a tym samym obniża skuteczność ogrzewania. Ogólna zasada mówi, że zastosowanie materiału o oporze cieplnym równym 0,1 powoduje stratę ciepła odpowiadająca 4°C. Zatem, im większy będzie opór cieplny podłogi, tym mniej ciepła z ogrzewania przedostanie się przez nią do pomieszczenia. Opór cieplny podłogi na ogrzewaniu nie powinien być większy niż 0,15.

 • Budowa podłogi. Bardzo istotna jest także budowa samej podłogi. Wyższa temperatura powoduje obniżenie względnej wilgotności powietrza nad powierzchnią posadzki do 25-30%. Niska wilgotność otaczająca drewno, w połączeniu z bezpośrednim wpływem wysokiej temperatury, spowoduje po pewnym czasie zmiany wilgotności drewna, a co za tym idzie - również wymiarów poszczególnych elementów podłogi. Pojawią się między nimi szczeliny, które będą tym większe, im szersze i grubsze będą te elementy.

  Uwaga! Warto zapamiętać, że szczeliny są najbardziej widoczne na podłogach wykonanych z jasnego drewna.

  Żeby zminimalizować skutki rozsychania się drewna, najlepiej zdecydować się na ułożenie cienkich podłóg o wąskich elementach - takich jak mozaika czy parkiet przemysłowy. Sprawdzonym rozwiązaniem są także gotowe podłogi wielowarstwowe (dwu- lub trójwarstwowe). Mają one specyficzną krzyżową budowę, która umożliwia naturalną "pracę" drewna podczas zmian wilgotności oraz temperatury. Podłogi warstwowe znacznie lepiej znoszą naprężenia powstające w wyniku skurczy i pęcznienia drewna niż podłogi lite, dzięki czemu deski zachowują swój kształt i wymiar. W rezultacie niwelowane są nawet mikroszczeliny, a podłoga zachowuje estetyczny wygląd na całej powierzchni, nawet jeśli zbudowana jest z szerokich elementów.

  Przygotowanie podłoża

 • Pod ogrzewanie podłogowe. Obojętnie, czy podłoga będzie układana w nowym, czy w remontowanym domu, najpierw trzeba zadbać o przygotowanie podłoża pod ogrzewanie. Bez względu na rodzaj ogrzewania (wodne czy elektryczne) podłoże musi zostać wyrównane i zaizolowane termicznie (aby ciepło nie uciekało w dół). Płytę grzejną trzeba oddzielić od ścian za pomocą taśmy brzegowej (pozwala ona na swobodną pracę podłogi pod wpływem zmian temperatury).

 • Pod drewnianą podłogę. Układanie drewnianych podłóg na ogrzewaniu podłogowym wymaga nie tylko doświadczenia i zachowania reżimu technologicznego, ale też ścisłej współpracy dwóch ekip wykonawczych: instalującej ogrzewanie i przygotowującej podłoże (jastrych) oraz drugiej - układającej drewnianą podłogę.

  Na ogrzewaniu podłogowym układa się jastrych cementowy lub anhydrytowy. Obowiązkiem pierwszej ekipy wykonawców jest wygrzanie podłoża, aby z jastrychu, po jego związaniu i skondensowaniu, odparowała woda. W tym celu należy włączyć ogrzewanie podłogowe, stopniowo podnosząc temperaturę o 5°C dziennie, aż do temperatury maksymalnej 26°C, po czym zaleca się utrzymanie temperatury 24°C przez około 14 dni. Po tym okresie należy redukować temperaturę o 5°C dziennie, do czasu gdy warstwa wierzchnia osiągnie poziom 15-18°C, a względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Podczas podgrzewania podłoże oddaje wilgoć, którą inaczej wchłonąłby świeżo położony parkiet. Wygrzewanie trwa około 21 dni i trzeba je przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania parkietu.

  Wilgotność jastrychu, zmierzona wilgotnościomierzem, powinna wynosić:

 • 1,8% - dla jastrychu cementowego,

 • 0,3% - dla jastrychu anhydrytowego.

  Jeśli pomiary wykazały odpowiednią wilgotność i nie upłynął więcej niż tydzień od zakończenia wygrzewania jastrychu, prace może zacząć kolejna ekipa - układająca podłogę. Aby drewno nie zmieniało wymiarów, w czasie układania jego wilgotność nie może wykraczać poza dopuszczalny zakres. Temperatura powietrza podczas układania i przez pierwsze 48 godzin po jego zakończeniu, powinna być utrzymana na poziomie 21°C, a następnie zwiększana o 1-2 stopnie dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się nastawiać ogrzewania jest 26°C.

  Układanie podłóg litych

 • Układanie. Jeśli zdecydowaliśmy się na montaż parkietu lub mozaiki, powinniśmy wybrać taki klej, który zachowa elastyczność w trakcie długoletniej eksploatacji podłogi. Najbardziej odpowiednie są dwuskładnikowe kleje poliuretanowe, które nie starzeją się i zachowują elastyczność wskutek oddziaływania wyższej temperatury.

 • Wykończenie powierzchni. Dużą uwagę należy również zwrócić na sposób wykończenia podłogi. Jeśli wybierzemy nieodpowiedni rodzaj lakieru, to - nawet na podłodze z drewna o małym współczynniku skurczu - zamiast małych mikroszczelin mogą pojawić się pęknięcia blokowe w postaci wyraźnie widocznych szczelin.

  Typowe lakiery do drewna zawierają składniki, które swoimi właściwościami przypominają kleje. Jeśli taki lakier dostanie się w szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami parkietu, spowoduje ich sklejenie, a w rezultacie - powstanie bloków parkietu (problemu tego nie ma z podłogami warstwowymi, wykończonymi fabrycznie). Wybierając lakier do pokrycia parkietu ułożonego na ogrzewaniu podłogowym, zwróćmy więc uwagę na jego właściwości. Najlepszy wybór to lakiery na bazie żywic syntetycznych, głównie uretanowo-alkidowe, albo po prostu wykończenie powierzchni podłogi woskiem lub olejem. Zdecydowanie niewskazane jest natomiast stosowanie lakierów poliuretanowych, a także wodorozcieńczalnych, które powodują sklejanie płaszczyzn bocznych deszczułek.

  Układanie podłóg warstwowych

 • Układanie. Gotowe podłogi warstwowe układa się na dwa sposoby: albo "pływająco", (czyli bez trwałego przymocowania do podłoża), albo przez przyklejanie desek do podłoża.

  - Podłoga pływająca. W ten sposób można układać panele podłogowe. Jeżeli wybraliśmy ten sposób montażu, musimy pamiętać, by między podłogą a podłożem umieścić materiał podkładowy - na podłogi ogrzewane najlepsza jest tektura falista (z uwagi na jej najmniejszy opór cieplny). Mając do wyboru panele klejone między sobą albo łączone na zatrzaskowe złącza typu klik, lepiej wybrać te drugie. Takie łączenie paneli pozwoli uniknąć ryzyka powstawania szczelin z powodu wysychania lub starzenia się kleju, poza tym podłoga będzie elastyczniej reagować na zmiany wilgotności i temperatury.

  - Podłoga przyklejana. Tak mocuje się niektóre panele i podłogi dwuwarstwowe. Jeśli wybraliśmy ten sposób montażu, musimy zwrócić uwagę na rodzaj kleju: powinien zachować elastyczność na wiele lat i przy dużych wahaniach temperatury. Wymogi te spełniają kleje poliuretanowe hybrydowe. O pomoc w wyborze kleju można poprosić producenta podłogi.

  Uwaga! Wszelkie inne materiały (zaprawy wyrównujące i gruntujące, ewentualnie też lakiery do podłóg niewykończonych fabrycznie) także muszą być odporne na podwyższoną temperaturę, co łatwo poznać dzięki specjalnemu oznaczeniu piktogramem "ogrzewanie podłogowe" na ich opakowaniu.

 • Wykończenie powierzchni. Gotowe podłogi warstwowe są wykończone fabrycznie. Dzięki temu poszczególne elementy nie są sklejone lakierem, więc wymiana wilgoci oraz powietrza następuje poprzez nieprzykryte lakierem złącza desek.

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Parkiet na ogrzewanej podłodze