Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zaliczka bez umowy

Zbigniew Biskupski

Zdecydowałam się kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Ustaliłam z właścicielem mieszkania termin sprzedaży i przekazałam mu zaliczkę. Czy powinnam zawrzeć z nim umowę przedwstępną u notariusza?

Tylko bezpośrednia umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w umowie przedwstępnej precyzyjnie zostaną określone warunki sprzedaży, m.in. przedmiot sprzedaży, termin i kwota, to prawa obu stron zawierających umowę są uregulowane w kodeksie cywilnym. Można się na nie powołać, jeśli dojdzie

do konfliktu.

Z pewnością bezpieczniej jest zawrzeć umowę przedwstępną u notariusza. Nie wiąże się to ze znacznym podwyższeniem kosztów, bowiem opłata za czynności notarialne pobrana przy umowie przedwstępnej jest uwzględniana w rozliczeniu należności za sporządzenie umowy sprzedaży.Podstawa prawna: ustawa z 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) - art. 158 oraz 389 i następne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zaliczka bez umowy