Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Murki ogrodowe - jak zbudować?

tekst Małgorzata Krośnicka

Murki ogrodowe służą przede wszystkim do zabezpieczania skarp przed osunięciem ziemi. Jednak można je także wykorzystać do innych celów, m.in. do skracania stoków, umacniania brzegów wgłębnika, lub zjazdu do garażu.

Do budowy murków mogą posłużyć elementy o zróżnicowanych wymiarach. Uzyskujemy wówczas efekt tzw. dzikiego muru
Do budowy murków mogą posłużyć elementy o zróżnicowanych wymiarach. Uzyskujemy wówczas efekt tzw. dzikiego muru
Fot.: Semmelrock

Samodzielnie można wykonywać murki oporowe do wysokości 1 m. Wyższe wymagają już wykonania specjalnego zbrojenia, głębokiego fundamentowania i precyzyjnych obliczeń, na przykład siły naporu gruntu lub wymaganej grubości betonu – powinien je więc projektować konstruktor.
Jeśli jednak na działce są znaczne różnice wysokości terenu, które wymagają zabezpieczenia wysokim murem, można – zamiast budować litą ścianę – wykonać tarasowanie skarpy. Wówczas poszczególne jej poziomy umacnia się mniejszymi murkami. Takie rozwiązanie, choć bardziej pracochłonne, jest łatwiejsze do wykonania i ciekawsze, bo zyskujemy kaskadowo spływającą zieleń.

Dobry fundament
Przeciętnie głębokość posadowienia fundamentów dla murków o wysokości od 0,5 do 1,2 m wynosi od 30 do 80 cm. Po wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, w wykopie na warstwie dobrze ubitego żwiru lub tłucznia (grubość warstwy to 20-30 cm) wylewa się betonową podstawę. Powinna ona mieć grubość 30-40 cm – stosujemy tu zasadę, że im wyższy ma być murek, tym grubszy robimy fundament. Dobrze jest taki fundament zabezpieczyć od góry warstwą papy (pełni ona funkcję izolacji poziomej), zwłaszcza gdy do budowy muru chcemy wykorzystać nasiąkliwe gatunki kamieni (należą do nich np. piaskowiec, wapień).
Murki kamienne o wysokości do 0,5 m nie potrzebują fundamentu – pierwszą warstwę ciosów wystarczy zagłębić na 20-30 cm w ziemi.

Jak zbudować mur?
Budowę murków kamiennych zaczyna się od narożników. W dolnych warstwach układa się większe głazy, zwracając uwagę na to, by spoiny nie przechodziły przez więcej niż dwa rzędy, a wolne przestrzenie pomiędzy kamieniami wypełnia się zaprawą cementową (jedna część cementu na pięć części piasku).
Murki z cegły lub pustaków wznosimy tak, jak na przykład ściany domu, natomiast betonowe wylewane na miejscu odlewa się w szalunkach skrzynkowych w 1,5-metrowych odcinkach. Dzięki temu konstrukcje z betonu nie są monolitem – co 1,5 m pozostawia się pionowe szczeliny ( dylatacje), które zapobiegną pękaniu ściany. Taki mur można potem obłożyć płytkami ceramicznymi lub kamieniem, lecz nie jest to konieczne – surowy, betonowy też może wyglądać interesująco.
Konstrukcje murowane wyższe niż 0,8 m powinny być nachylone w kierunku skarpy o 10-15%, a murki suche muszą być pochylone niezależnie od wysokości.
By zmniejszyć napór gruntu na konstrukcję (zwłaszcza podczas długotrwałych opadów), od strony skarpy układa się drenaż. Robi się to podczas wznoszenia muru na całej jego wysokości. Drenaż taki to warstwa żwiru, tłucznia lub gruzu z umieszczonymi w niej ceramicznymi sączkami lub specjalnymi rurami PVC. Nadmiar wody odpływa rurkami wyprowadzonymi co 2-3 m przed lico muru lub do studni chłonnej. Aby uniknąć zamulania drenażu, dobrze jest oddzielić go od ziemi wodoprzepuszczalną geowłókniną.
Koronę muru warto też wyprowadzić nieco wyżej poziomu gruntu – woda deszczowa nie będzie się przez nią przelewać.

    Więcej o:

Skomentuj:

Murki ogrodowe - jak zbudować?