Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile kosztuje hektar ziemi w 2024? Podział na województwa

redakcyjny

Ceny ziemi rolnej wahają się w zależności od lokalizacji, obszaru, a także klasy gruntu. Ziemi rolnej w Polsce jest około 18 418 tys. ha, co stanowi 58% powierzchni kraju. Grunty klas typu I i II są najdroższe ze względu na najlepsze warunki do uprawy i często podlegają specjalnym przepisom dotyczącym sprzedaży. Grunty tego rodzaju można także odralniać pod działki budowlane, ale jedynie na określonych zasadach. Grunty słabe nie podlegają zwykle tak restrykcyjnym przepisom. Ile kosztuje hektar ziemi rolnej w 2024 roku?

pole uprawne
ziemia rolna
unsplash.com

Ceny gruntów rolnych — od czego zależą?

Ceny gruntów rolnych zależą od wielu czynników, które można podzielić na kilka głównych kategorii:

Czynniki naturalne:

 • Jakość gleby - grunty z żyznymi glebami, które umożliwiają wysokie plony, są zazwyczaj droższe.
 • Ukształtowanie terenu - tereny płaskie są bardziej pożądane do upraw rolniczych niż obszary pagórkowate czy górzyste.
 • Klimat - klimat sprzyjający uprawie roślin również podnosi wartość gruntów.

Lokalizacja:

 • Bliskość rynków zbytu - grunty znajdujące się bliżej rynków zbytu są bardziej wartościowe, ze względu na niższe koszty transportu.
 • Dostęp do infrastruktury - dostęp do dróg, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i internetowej wpływa na cenę ziemi.
 • Urbanizacja - bliskość do miast czy obszarów intensywnie rozwijających się może podnosić cenę gruntów rolnych ze względu na potencjalne przekształcenie w tereny budowlane.

Czynniki ekonomiczne:

 • Podaż i popyt - wzrost popytu na grunty rolne (np. ze względu na rozwój rolnictwa lub inwestycje) przy ograniczonej podaży prowadzi do wzrostu cen.
 • Polityka rolna i dopłaty - dodatki rolnicze i inne formy wsparcia finansowego mogą wpływać na ceny gruntów rolnych.
  Wahania gospodarcze - ogólna kondycja gospodarki, stopy procentowe oraz inflacja wpływają na ceny ziemi.

Czynniki prawne i administracyjne:

 • Status prawny gruntu - uregulowania prawne dotyczące własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy itp. mają wpływ na wartość ziemi.
 • Plany zagospodarowania przestrzennego - decyzje administracyjne dotyczące przeznaczenia gruntów (np. zmiana z rolnego na budowlany) mogą znacząco podnieść ich wartość.
 • Ograniczenia i regulacje - ograniczenia dotyczące ochrony środowiska, obszarów chronionych czy wymogów ekologicznych mogą obniżać wartość gruntów.

Inne czynniki:

 • Historia użytkowania - grunty, które były intensywnie użytkowane, mogą mieć obniżoną wartość ze względu na wyczerpanie zasobów glebowych.
 • Inwestycje w rozwój rolnictwa - wprowadzenie nowoczesnych technologii, systemów nawadniania, czy innych inwestycji może podnieść wartość gruntów.

Cena gruntów rolnych jest wynikiem złożonego oddziaływania wielu czynników naturalnych, lokalizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i historycznych.

Ile kosztuje hektar ziemi w Polsce w 2024?

Cena hektara ziemi rolnej w Polsce w 2024 roku znacząco różni się w zależności od regionu oraz jakości gleby. Średnie ceny hektara dla różnych klas ziemi są następujące:

 • Grunty dobre(klasy I, II, IIIa) - średnio około 78 333 zł za hektar.
 • Grunty średnie (klasy IIIb i IV) - średnio około 66 503 zł za hektar.
 • Grunty słabe (klasy V i VI) - średnio około 48 837 zł za hektar.

Najwyższe ceny gruntów ornych odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie hektar ziemi dobrej jakości kosztuje około 105 460 zł. Dla ziemi średniej ceny sięgają 88 041 zł, a dla słabej 63 915 zł za hektar. W przeciwnym biegunie znajduje się województwo świętokrzyskie, gdzie ceny za hektar gruntów dobrych wynoszą około 47 819 zł, a za słabe około 28 457 zł.

Ceny różnią się także w innych województwach. Przykładowo, w podkarpackim cena za hektar ziemi dobrej jakości to 38 294 zł, a za słabej 29 939 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny za ziemię średniej jakości wynoszą około 35 913 zł, co jest najniższą wartością w tej kategorii w Polsce.

Te różnice w cenach wynikają z wielu czynników, takich jak jakość gleby, lokalizacja, dostępność infrastruktury rolniczej, oraz popyt i podaż na rynku lokalnym.

Średnie ceny ziemi za hektar w Polsce — podział na województwa

Poniżej prezentujemy podział średnich cen ziemi rolnej za hektar w odniesieniu do poszczególnych województw.

Klasy I, II, IIIA — średnie ceny w poszczególnych województwach

Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce zależą od ich klasy bonitacyjnej (I, II, IIIA) oraz lokalizacji. Oto przybliżone ceny za hektar gruntów rolnych w poszczególnych województwach:

Klasa I (najlepsze gleby)

 • Mazowieckie - 70,000 - 120,000 zł/ha
 • Śląskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Małopolskie - 60,000 - 90,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 80,000 - 130,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 70,000 - 110,000 zł/ha
 • Pomorskie - 70,000 - 120,000 zł/ha
 • Łódzkie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 70,000 - 120,000 zł/ha
 • Lubelskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Opolskie - 70,000 - 110,000 zł/ha
 • Lubuskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Podlaskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 70,000 - 120,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 60,000 - 100,000 zł/ha

Klasa II (bardzo dobre gleby)

 • Mazowieckie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Śląskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Małopolskie - 50,000 - 80,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 70,000 - 110,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Pomorskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Łódzkie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Lubelskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 40,000 - 80,000 zł/ha
 • Opolskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Lubuskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 40,000 - 80,000 zł/ha
 • Podlaskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 60,000 - 100,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 50,000 - 90,000 zł/ha

Klasa IIIA (dobre gleby)

 • Mazowieckie - 50,000 - 80,000 zł/ha
 • Śląskie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Małopolskie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 60,000 - 90,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 50,000 - 80,000 zł/ha
 • Pomorskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Łódzkie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Lubelskie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 30,000 - 60,000 zł/ha
 • Opolskie - 50,000 - 80,000 zł/ha
 • Lubuskie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 30,000 - 60,000 zł/ha
 • Podlaskie - 40,000 - 70,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 50,000 - 90,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 40,000 - 70,000 zł/ha

Ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od specyficznych warunków lokalnych, dostępności wody, infrastruktury oraz ogólnych trendów rynkowych. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, warto skontaktować się z lokalnymi agencjami nieruchomości lub specjalistami ds. rolnych.

Klasa IIIB i IV — średnie ceny w Polsce

Ceny ziemi klasy średniej są niższe niż klas najwyższych. Oto przybliżone ceny za hektar gruntów rolnych w poszczególnych województwach

Klasa IIIB (średnia jakość gleby, odpowiednia do mniej wymagających upraw)

 • Mazowieckie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Śląskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Małopolskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 45,000 - 65,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Pomorskie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Łódzkie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Lubelskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Opolskie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Lubuskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Podlaskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 40,000 - 60,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 35,000 - 55,000 zł/ha

Klasa IV (niższa jakość gleby, często wykorzystywana do pastwisk lub mniej intensywnych upraw)

 • Mazowieckie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Śląskie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Małopolskie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 35,000 - 55,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Pomorskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Łódzkie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Lubelskie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 20,000 - 40,000 zł/ha
 • Opolskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Lubuskie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 20,000 - 40,000 zł/ha
 • Podlaskie - 25,000 - 45,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 30,000 - 50,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 25,000 - 45,000 zł/ha

Klasa ziemi V i VI — podział średnich cen na województwa

Ziema klasy V i VI jest najtańsza, ale też i najgorszej jakości. Średnie ceny za hektar w poszczególnych województwach prezentują się następująco.

Klasa V (gleby słabe, nadające się głównie pod zalesienia, pastwiska, lub bardzo ekstensywne uprawy)

 • Mazowieckie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Śląskie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Małopolskie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 22,000 - 32,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Pomorskie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Łódzkie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Lubelskie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Opolskie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Lubuskie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Podlaskie - 18,000 - 28,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 20,000 - 30,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 18,000 - 28,000 zł/ha

Klasa VI (gleby bardzo słabe, często nieużytki, mało przydatne do rolnictwa)

 • Mazowieckie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Śląskie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Małopolskie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Wielkopolskie - 17,000 - 27,000 zł/ha
 • Dolnośląskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Pomorskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Łódzkie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Kujawsko-Pomorskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Lubelskie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Podkarpackie - 10,000 - 20,000 zł/ha
 • Opolskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Lubuskie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Świętokrzyskie - 10,000 - 20,000 zł/ha
 • Podlaskie - 12,000 - 22,000 zł/ha
 • Zachodniopomorskie - 15,000 - 25,000 zł/ha
 • Warmińsko-Mazurskie - 12,000 - 22,000 zł/ha

Gdzie kupimy najtaniej hektar ziemi rolnej w 2024 roku?

W 2024 roku najtaniej hektar ziemi rolnej można kupić w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Oto szczegółowe ceny dla tych regionów:

Województwo świętokrzyskie:

 • Grunty dobrej jakości - około 47 819 zł za hektar ziemi rolnej.
 • Grunty średniej jakości - około 39 067 zł za hektar.
 • Grunty słabej jakości - około 28 457 zł za hektar.

Województwo podkarpackie:

 • Grunty dobrej jakości - około 38 294 zł za hektar.
 • Grunty średniej jakości - około 29 939 zł za hektar.
 • Grunty słabej jakości - cena nie jest precyzyjnie określona, ale można przypuszczać, że będzie zbliżona do cen gruntów średniej jakości​.

Województwo zachodniopomorskie:

 • Grunty średniej jakości - około 35 913 zł za hektar (najniższa cena w tej kategorii w Polsce).

Te regiony oferują najniższe ceny za hektar ziemi rolnej, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów poszukujących tańszych gruntów do upraw rolnych.

  Więcej o:

Skomentuj:

Ile kosztuje hektar ziemi w 2024? Podział na województwa