Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jaka powinna być grubość ocieplenia w świetle obowiązujących przepisów prawnych ?

sponsorowany

Od 1 stycznia 2021 r. nowo wznoszone budynki muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej. Podobnie rzecz się ma w przypadku domów modernizowanych.

.
.
Termoorganika

Nowe Warunki Techniczne, to kolejny,  etap wprowadzania stosowanych obostrzeń  w zakresie energooszczędności budynków, gdzie wcześniejsze zostały wprowadzone w 2014 oraz 2017 roku. Wymagania dotyczą  zmiany współczynnika U w zakresie izolacyjności przegród budowlanych: tj. ściany zewnętrzne, dachy, itp. W konsekwencji  nowych przepisów zmiany będą mieć wpływ na zwiększenie grubości izolacji termicznej ścian lub zastosowanie materiałów o niższym współczynniku λ –lambda. Mniejsza wartość współczynnika U to mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię.

Wymagania te będzie musiał spełnić każdy inwestor, który otrzymał pozwolenia na budowę lub dokonał zgłoszenia po 31.12.2020 roku. Rozporządzenie o ważne, nie dotyczy to tylko nowych realizacji, ale każdego modernizowanego lub rozbudowywanego obiektu.

Zmiana wymagań ma na celu obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia, dzięki którym można uzyskać najlepsze warunki komfortu wewnątrz pomieszczeń.  Zwiększenie izolacyjności z pewnością przyniesie zauważalną oszczędność energii w trakcie wieloletniego okresu użytkowania budynku.

Ze względu na zwiększoną grubość izolacji zasadne staje się zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o lepszych właściwościach izolacyjnych (niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ-lambda) w stosunku do  stosowanych jeszcze zwykłych styropianów co pozwoli spełnić nowe wymagania przy zastosowaniu izolacji o mniejszej grubości. Takim rozwiązaniem jest styropian TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik ʎ = 0,031 W/mK

W poniższej tabeli zostały przedstawione zmiany wartości współczynnika U dla przegród budowlanych w poszczególnych latach.

.
.
Termoorganika

Jak zmieniała się grubość ocieplenia w związku ze zmianami współczynnika przewodzenia ciepła U w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w zakresie WT w ubiegłych latach i jak jest teraz?

   Dla lepszego  przedstawienia minimalnych wymagań współczynnika U  w poszczególnych latach,  będzie służyło porównanie reprezentatywnej przegrody – ściany zewnętrznej wykonanej z bloczków ceramiki poryzowanej o grubości 25 cm, która została docieplona płytami styropianowymi o różnych parametrach i grubościach. 

.
.
Termoorganika

By spełnić minimalne wymagania w zakresie ochrony cieplnej dla ścian zewnętrznych  budynku  według wymagania z 2014 roku trzeba było zastosować 14 cm zwykłego styropianu lub 10 cm styropiany grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda 0,031 W/mk. By spełnić obecne wymagania dot. Ochrony cieplnej trzeba zastosować minimum 19 cm zwykłego styropianu lub 13 cm styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada.

Należy jednak podkreślić, że spełnienie minimalnych wymagań dla współczynnika U zawartych w Rozporządzeniu nie jest jednoznaczne ze spełnieniem kryteriów jakie powinien posiadać budynek energooszczędny. Wymagania ochrony cieplnej dla ścian zewnętrznych w budynku energooszczędnym są bardziej zaostrzone i przyjmuje się, że współczynnik U dla tych przegród powinien być na poziomie wartości U = 0,15 (m2/WK), co oznacza w praktyce grubość ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem TERMONIUM PLUS fasada (lambda 0,031 W/mK) o grubości min. 18 cm.  W przypadku budynków o standardzie pasywnym (o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię) wymagania dotyczące współczynnika U powinny być na poziomie U= 0,10, a to wiąże się z zastosowaniem styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o grubości 30 cm

.
.
Termoorganika

Podsumowanie:

Niezależnie z jakiego materiału konstrukcyjnego jest budowany budynek, jego przegrody wymagają ocieplenia by uzyskać optymalne parametry pozwalające na zapewnienie odpowiedniego komfortu pomieszczeń przy jak najmniejszym zużyciu energii.  Optymalnym rozwiązaniem ocieplenia ścian  zewnętrznych  jest grubość 20 cm styropianu grafitowego  TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku ʎ =0,031 W/mK

  

    Więcej o:

Skomentuj:

Jaka powinna być grubość ocieplenia w świetle obowiązujących przepisów prawnych ?