Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podwaliny pod okna

Tomasz Rybarczyk

Kluczowymi miejscami w ścianach domu są podwaliny pod stolarką okienną, sięgającą poziomu podłogi. Miejsca te muszą zapewniać stabilne oparcie dla dość ciężkich szklanych witryn czy drzwi tarasowych. Powinny też mieć odpowiednią izolacyjność cieplną.

Podwaliny pod stolarką okienną
Podwaliny pod stolarką okienną
Fot. Tomasz Rybarczyk

Często podczas zakupu i montażu okien wybierana jest stolarka ze specjalnym, tzw. ciepłym profilem montażowym, na którym się ją ustawia i mocuje. To bardzo dobre, lecz dość drogie rozwiązanie. Na szczęście nie jest jedyną metodą wykonania tego miejsca poprawnie. Montaż można wykonać o wiele łatwiej i taniej za pomocą podmurówki z bloczków z betonu komórkowego, która jest wystarczająco mocna, by przenieść masę dużej i ciężkiej witryny, spoczywającej na podmurówce.

Podmurówka z betonu komórkowego

Zastosowanie bloczków z betonu komórkowego gwarantuje dobrą izolacyjność cieplną podproża w trudnym do ocieplenia miejscu. Jest to rozwiązanie często stosowane, chociaż niektórzy wykonawcy przypuszczają, że podmurowana warstwa bloczków nie wytrzyma nacisku ciężkiej stolarki, opartej w fazie montażu na klinach. Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ popularne bloczki z betonu komórkowego – o wytrzymałości na ściskanie 2,5 N/mm2 (MPa) – mają wystarczającą wytrzymałość na ściskanie i to z dużym zapasem.

Wytrzymałość na ściskanie bloczków betonowych

Wytrzymałość na ściskanie bloczków wynosząca 2,5 N/mm2 to w rzeczywistości 25 kg/cm2. Jeśli założymy więc, że punkt podparcia stolarki w trakcie montażu jest realizowany przez klin o powierzchni styku 5 cm2, oznacza to, że może on przenieść obciążenie wynoszące do 5 x 25 kg, czyli 125kg.

Witryny szklane montażowo podpiera się na trzech, czterech lub większej liczbie punktów, a więc stolarka może ważyć nawet 3 x 125 kg, lub 4 x 125 kg, czyli więcej niż 300 kg. Jest to prosty przykład obliczeniowy, w jaki sposób można szybko oszacować, czy podmurówka z betonu komórkowego będzie miała wystarczającą wytrzymałość na ściskanie.

W przypadku osadzenia okna w ścianie sprawdza się wykonanie podmurówki z bloczków z betonu komórkowego. Materiał ten jest ciepły, porowaty i jednorodny, dzięki czemu w połączeniu z cienką termoizolacją pozwala zapewnić odpowiednią izolacyjność tej części muru.

 

Ocieplenie podmurówki

Podmurówka z betonu komórkowego powinna być dodatkowo ocieplona od strony zewnętrznej. Najczęściej w tym celu od zewnątrz stosuje się styropian ekstrudowany XPS. Od wewnątrz natomiast można zastosować np. folię Aluthermo. Jest to cienki wieloodbiciowy system izolacji wielowarstwowej w całości zgrzany termicznie. Taka folia składa się z czterech warstw czystego, polerowanego aluminium, zabezpieczonych przed utlenianiem. Oddzielone są one od siebie dwiema warstwami pęcherzyków suchego powietrza. Z kolei wewnątrz izolacji, znajduje się warstwa komórek powietrznych zamkniętych w samogasnącym filmie polietylenowym.

Podwaliny można wymurować lub zastosować w tym miejscu specjalne elementy z PVC, purenitu lub klinarytu. Montaż okien bez podparć progowych prowadzi do błędów montażowych, które mają poważne konsekwencje przy późniejszej eksploatacji stolarki
Podwaliny można wymurować lub zastosować w tym miejscu specjalne elementy z PVC, purenitu lub klinarytu. Montaż okien bez podparć progowych prowadzi do błędów montażowych, które mają poważne konsekwencje przy późniejszej eksploatacji stolarki
Fot. Tomasz Rybarczyk

Murowanie bloczków

Podmurówkę z bloczków z betonu komórkowego powinno się wykonać na zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Wówczas mur będzie miał jednorodny termicznie. Bloczki można łatwo dociąć i dopasować do otworu oraz do odpowiedniej wysokości podmurówki. Mocowanie stolarki powinno się wykonać przez podmurówkę do ścian fundamentowych lub płyty fundamentowej bądź innego podłoża, na którym podmurówka jest wykonana. Ważne jest też ułożenie hydroizolacji, by podmurówka nie była narażona na działanie wilgoci.

TOMASZ RYBARCZYK, architekt i inżynier budownictwa z 30-letnim doświadczeniem; ma uprawnienia do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; pełni funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonawstwa; znawca materiałów i technologii; projektuje, opracowuje ekspertyzy oraz opinie techniczne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Podwaliny pod okna