Pompa ciepła - ciepło w domu

Paweł Lachman Autor ponad 60 artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej oraz niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Od 2011 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

O pompach ciepła mówi się i pisze ostatnio coraz więcej. Nie jest to zaskoczenie, ponieważ urządzenia te – właściwie dobrane i zainstalowane, wykorzystując odnawialne źródła ciepła, przyczyniają się do obniżenia rachunków za ogrzewanie domu i przygotowanie ciepłej wody.

Pompa ciepła
Pompa ciepła
Fot.: Shutterstock.com/alexxxey

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu do ogrzewania, chłodzenia lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą być zainstalowane jako kompaktowe jednostki wewnątrz lub na zewnątrz domu. Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania, bądź powietrzny wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne.
Jej instalacja jest uzasadniona w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości montażu pompy gruntowej lub Poza tym chcemy zaoszczędzić czas i pieniądze – pompa powietrza nie wymaga w zasadzie żadnej dokumentacji projektowej ani zezwoleń, a co najważniejsze wykonywania prac ziemnych (prace montażowe przebiegają bardzo szybko, za materiały i robociznę zapłacimy znacznie mniej niż w przypadku pompy gruntowej).

Obecnie w Polsce najszybciej rozwija się rynek powietrznych pomp ciepła, które do działania potrzebują energii słonecznej zgromadzonej w powietrzu. Ale oprócz nich są także inne rodzaje tych urządzeń, korzystające z enerii geotermalnej lub hydrotermalnej.
Obecnie w Polsce najszybciej rozwija się rynek powietrznych pomp ciepła, które do działania potrzebują energii słonecznej zgromadzonej w powietrzu. Ale oprócz nich są także inne rodzaje tych urządzeń, korzystające z enerii geotermalnej lub hydrotermalnej.
Rys.: BWP/PORT

Pompy korzystające z energii geotermalnej (gruntowe)

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w gruncie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło jest pobierane z gruntu za pomocą pionowych oraz poziomych gruntowych wymienników ciepła. Ciepło jest zwykle rozprowadzane przez system hydrauliczny lub powietrzny.
Gruntowe pompy ciepła mogą pracować bardzo efektywnie dzięki stabilnym i stosunkowo wysokim temperaturom gruntu. Urządzenia te mają wiele zalet, najważniejszą z nich jest prawie bezobsługowa eksploatacja, choć – o czym też powiedzieliśmy – ich zakup i instalacja to dość duży wydatek. W zasadzie ich obsługa sprowadza się do tego, że musimy ustawić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach w domu za pomocą regulatorów pokojowych.
Dodajmy, iż większość gruntowych pomp ciepła może być także wykorzystywana do chłodzenia domu w okresie letnim.

Pompy ciepła korzystające z energii hydrotermalnej

Te urządzenia wykorzystują energię skumulowaną w wodach podziemnych, powierzchniowych lub morskich. Tam, gdzie wody podziemne są łatwo dostępne, wykonuje się dwa odwierty. Pierwszy z nich stanowi studnię czerpalną, drugi – zrzutową, do której oddawana jest woda. Pompa pobierne ciepło wykorzystuje do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania c.w.u. Ciepło jest rozprowadzane przez wodny system c.o. bądź powietrzny, wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Zaletą tych pomp jest wysoka efektywność ze względu na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła.

Stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła  wymaga przede wszystkim budowania zaufania wśród klientów. Zaufanie to powstaje również dzięki prawidłowo wykonanym instalacjom, które przez wiele lat będą pracować niezawodnie, dzięki czemu zapewnią użytkownikom możliwie niskie koszty eksploatacji.
Stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła wymaga przede wszystkim budowania zaufania wśród klientów. Zaufanie to powstaje również dzięki prawidłowo wykonanym instalacjom, które przez wiele lat będą pracować niezawodnie, dzięki czemu zapewnią użytkownikom możliwie niskie koszty eksploatacji.
Rys.: BWP/PORT
źródło: obliczenia PORT PC
źródło: obliczenia PORT PC
Rys.: Edyta Pietrzyk

Skomentuj:

Pompa ciepła - ciepło w domu