Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wysychanie domu w trakcie budowy a wentylacja mechaniczna

Tomasz Rybarczyk

Poza sezonem budowlanym wewnątrz budynku najczęściej układa się instalacje oraz tynki i jastrychy. O ile prace instalacyjne nie wymagają zachowania specjalnych warunków, to w przypadku robót mokrych są już one potrzebne, by wiązanie zaprawy tynkarskiej i szlichty przebiegało właściwie.

Wysychanie domu w trakcie budowy
Wysychanie domu w trakcie budowy
Fot. Tomasz Rybarczyk

Od późnej jesieni do wczesnej wiosny najczęściej prowadzi się roboty wewnątrz budynku. To najlepszy czas na takie prace pod warunkiem, że będą spełnione określone wymagania. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz. Ponadto, jeśli w budynku zaplanowana jest wentylacja mechaniczna, należy ją uruchomić już na tym etapie. Konieczna wentylacja.

Wykonanie tynków wewnętrznych i jastrychów wiąże się z tym, że do budynku wprowadza się dużo wilgoci technologicznej. W niskiej temperaturze, dużej wilgotności i słabej wentylacji świeżo otynkowane ściany i sufity oraz ułożone podkłady będą bardzo długo wysychać. Najczęściej występuje to w obiektach z wentylacją mechaniczną (czyli takich, gdzie nie ma kominów wentylacyjnych, które w sposób grawitacyjny mogłyby pomóc w tym przejściowym okresie), nieuruchamiają zaraz po wykonaniu robót mokrych.

 

W szczelnym budynku, bez wentylacji zaczyna dochodzić do tego, że oprócz tynków i jastrychów zawilgoceni ulegają inne struktury, takie jak więźba dachowa, deskowanie czy zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych; woda skrapla się też na drzwiach i oknach po ich wewnętrznej stronie. Taki stan może powodować dosyć gwałtowną degradację budynku. Dlatego planując roboty mokre wewnątrz, powinno się uwzględnić możliwość uruchomienia wentylacji mechanicznej. Należy pamiętać, że bez niej nie stworzy się odpowiednich warunków do tego, by tynki i podkłady wyschły. O ile latem jest ciepło i można otworzyć okna (chociaż to nie jest do końca pożądane), poza sezonem budowlanym jest praktycznie niemożliwe.

    Więcej o:

Skomentuj:

Wysychanie domu w trakcie budowy a wentylacja mechaniczna