Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

MP

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.

Wytyczne dekarskie
Wytyczne dekarskie
Fot. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

             Od niedawna na rynku jest dostępna kolejna publikacja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”. Dla branży dekarstwa łupkowego ta publikacja to wielki krok do przodu w stronę uporządkowania kwestii technicznych i jakościowych. Przez lata brakowało takiego dokumentu. Pierwsza część Zeszytu 5 zawiera słownik pojęć i podejmuje kwestie techniczne zasad stosowania łupka, między innymi minimalne kąty nachylenia dachów, podłoże, minimalne zakłady. Dalej są opisane najbardziej popularne rodzaje układania łupka na dachach  i fasadach – począwszy od kryć stosowanych na obiektach dzisiaj zabytkowych (na przykład krycia staroniemieckiego lub podwójnego prostokątnego) po bardziej współczesne (na przykład krycie dynamiczne lub symetryczne). Dodatkowo Zeszyt 5 zawiera również informacje o kryciach historycznych. Niektóre z nich już dzisiaj nie są stosowane. Zeszyt zamyka karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy, czyli zbiór parametrów i właściwości, które musi spełniać łupek aby mógł być dopuszczony do stosowania jako materiał na okładziny dachów i elewacji.

Wcześniej wydano cztery pozycje.

  • W pierwszej z nich - „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia.
  • Druga część „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali.
  • Kolejna pozycja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi, oraz uwzględnia obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa.
  • Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.

W przygotowaniu jest kolejna merytoryczna pozycja – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich  z materiałów metalowych”.

Wydaje się naturalną koleją rzeczy, że „Wytyczne dekarskie” ewoluują z czasem w oficjalne normy branżowe i w konsekwencji ich stosowanie będzie obligatoryjne.

Więcej informacji w sprawie „Wytycznych dekarskich”:

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

tel.: 509 447 587

biuro@dekarz.com.pl

www.dekarz.com.pl

 

Wytyczne dekarskie
Wytyczne dekarskie
Fot. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
    Więcej o:

Skomentuj:

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach