Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiany na budowie systemu wentylacji i elementów kominów

Tomasz Rybarczyk

Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed odejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.

Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed odejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.
Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed odejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.
Fot. Tomasz Rybarczyk

Obecnie dosyć często w budynkach jednorodzinnych dokonuje się zmiany dotyczącej systemu wentylacji grawitacyjnej na system wentylacji mechanicznej. To zmiana nieistotna, która jest formalnie dopuszczalna i można ją wprowadzić bez konieczności uzyskania decyzji zamiennej, jednak trzeba przystąpić do niej świadomie. Powoduje ona bowiem, że pewne elementy w budynku ulegną zmianie.

System wentylacji grawitacyjnej

System wentylacji grawitacyjnej to tradycyjny system oparty na zapewnieniu wentylacji pomieszczeniom za pomocą kominów i wywiewek (wywietrzaków) wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych – jeśli są potrzebne. System wentylacji w budynku projektuje architekt, który przygotowując projekt architektoniczno-budowlany od razu wrysowuje na rzutach ulokowanie kominów wentylacyjnych, wywiewek oraz kanałów nawiewnych. Polega to ma doborze odpowiednich systemów wentylacyjnych w kontekście wymaganych przekrojów oraz ustala się ich lokalizację w budynku.

Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną

Obecnie w trakcie budowy coraz częściej zamienia się system wentylacji grawitacyjnej na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. To rodzi konsekwencje polegające na tym, że zaprojektowane wcześniej rozwiązania wentylacji grawitacyjnej tracą zasadność wykonania i część elementów okazuje się niepotrzebna. Pomieszczenia, w których będzie zainstalowany mechaniczny nawiew lub wywiew nie potrzebują wówczas kominów, bo zaburzałyby one pracę wentylacji mechanicznej. Część  pomieszczeń jednak musi funkcjonować z wentylacją grawitacyjną. Nie podłącza się do wentylacji mechanicznej pomieszczeń, które ze względów bezpieczeństwa użytkowania potrzebują niezależnej od zasilania w energię elektryczną wentylacji grawitacyjnej. Do nich zaliczamy kotłownie i pomieszczenia techniczne, w których potrzebna jest wentylacja grawitacyjna do funkcjonowania urządzeń w nich zamontowanych (np. łów gazowych). W system rekuperacji nie wpina się również pomieszczeń, które mają wentylację grawitacyjną, a które nie będą zaburzać działania wentylacji mechanicznej (np. garaże).
Urządzenia typu wyciągi kuchenne pozostawia się również z własnymi wywiewkami. Istotną kwestią jest też decyzja dotycząca pozostawienia komina w salonie. Powinien on być bezpieczny w użytkowaniu również, gdy przestanie działać system wentylacji mechanicznej. Jest to więc kwestia istotna do ustalenia ze względów bezpieczeństwa. System wentylacji pionów kanalizacyjnych działa niezależnie od systemu wentylacji pomieszczeń, więc on pozostaje i powinien być wykonany według części sanitarnej projektu technicznego.

W tym budynku z wentylacją mechaniczną wyprowadzone przez dach będą: wyrzutnia do wentylacji mechanicznej (jeszcze nie zamontowana), wentylacja garażu wywiewka do okapu kuchennego oraz dwie wentylacje pionów kanalizacyjnych. Wszystkie wyprowadzone po jednej stronie dachu, ponieważ od strony południowej będą zamocowane panele fotowoltaiczne
W tym budynku z wentylacją mechaniczną wyprowadzone przez dach będą: wyrzutnia do wentylacji mechanicznej (jeszcze nie zamontowana), wentylacja garażu wywiewka do okapu kuchennego oraz dwie wentylacje pionów kanalizacyjnych. Wszystkie wyprowadzone po jednej stronie dachu, ponieważ od strony południowej będą zamocowane panele fotowoltaiczne
Fot. Tomasz Rybarczyk

Zmiana systemu wentylacji tylko na podstawie projektu

Systemem wentylacji mechanicznej wymaga doświadczenia oraz wiedzy branżowej w zakresie projektowania i wykonania tego typu instalacji. Wymaga też od projektanta odpowiednich uprawnień. Dlatego, jeśli następuje decyzja o zmianie systemu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczny, to koniecznie powinno się wykonać projekt.
Zazwyczaj firmy zajmujące się instalowaniem rekuperacji robią to kompleksowo, wykonując również projekt zastępczy. Taki projekt instalacji mechanicznej powinien być załączony do projektu technicznego, który będzie złożony wraz z innymi dokumentami do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zakończenie budowy. Dlatego nawet wtedy, gdy zmiany nastąpiły już w trakcie budowy, to kierownik budowy powinien otrzymać od inwestora projekt rekuperacji, by wiedział, jak należy to zrobić i jakie zmiany to będzie powodować na budowie. To też pozwoli inwestorowi zaplanować zakupy w kontekście rezygnacji z zakupów elementów kominów, które to były ujęte w pierwotnie założonym systemie wentylacji grawitacyjnej.

  Więcej o:

Skomentuj:

Zmiany na budowie systemu wentylacji i elementów kominów