Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ocieplanie budynku w systemie ETICS - 12 najważniejszych zasad

Monika Karda

Trwałość ocieplenia budynku zależy od jakości zastosowanych materiałów oraz od fachowego wykonawstwa. Sprawdzamy, jakimi zasadami należy się kierować przy prowadzeniu prac w systemie ETICS.

Ocieplanie ścian metodą ETICS
Ocieplanie ścian metodą ETICS
AUSTROTHERM

Ocieplanie budynku w systemie ETICS

Podczas ocieplania domu łatwo o błędy wykonawcze. Mogą one pogorszyć zarówno parametry izolacyjne sytemu, jak i atrakcyjny wygląd elewacji. Warto więc zapoznać się z najważniejszymi zasadami układania systemów ETICS (od ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Oto najważniejsze 12 zasad:

 1. Stosowanie kompletnego systemu ociepleń – łączenie materiałów z różnych systemów jest błędem!
 2. Sprawdzenie powierzchni, na której będzie mocowane ocieplenie
 3. Przygotowanie podłoża przed przyklejeniem płyt
 4. Nakładanie kleju zgodnie z instrukcją
 5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych z przewiązaniem
 6. Stosowanie listew i profili kątowych
 7. Odpowiednie zakłady siatki zbrojeniowej
 8. Zbrojenie diagonalne w narożach otworów okiennych i drzwiowych
 9. Wypełnienie szczelin i nieciągłości izolacji pianą uszczelniającą
 10. Wyrównanie warstwy izolacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej
 11. Uszczelnienia przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich
 12. Osadzenie łączników mechanicznych (kołków)

 

1. Stosowanie kompletnego systemu ociepleń – łączenie materiałów z różnych systemów jest błędem!

Tylko rozwiązanie systemowe, jako spójny zestaw materiałów, po przeprowadzeniu odpowiednich badań ma krajową lub europejską ocenę techniczną (KOT, EOT). Współdziałanie produktów pochodzących z różnych systemów nie jest badane. Zastosowanie materiałów niewchodzących w skład systemu jest niewłaściwe i w razie kłopotów czy usterek najczęściej bywa powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

ETICS to zestaw odpowiednio dobranych materiałów niezbędnych do tego, aby poprawnie ocieplić ściany zewnętrzne i estetycznie je wykończyć
ETICS to zestaw odpowiednio dobranych materiałów niezbędnych do tego, aby poprawnie ocieplić ściany zewnętrzne i estetycznie je wykończyć
TERMO ORGANIKA

2. Sprawdzenie powierzchni, na której będzie mocowane ocieplenie

Ściany powinny być równe. Brak oceny ich geometrii, czyli równości oraz odchylenia od pionu, wiążą się ze zwiększonym zużyciem zaprawy klejącej, a nawet ze zróżnicowaniem grubości płyt termoizolacyjnych.

Przed ociepleniem ścian ważne jest sprawdzenie płaskości i pionu podłoża, od których zależy możliwość wykonania równej powierzchni zewnętrznej ocieplenia, bez konieczności uciekania się do grubych warstw klejących
Przed ociepleniem ścian ważne jest sprawdzenie płaskości i pionu podłoża, od których zależy możliwość wykonania równej powierzchni zewnętrznej ocieplenia, bez konieczności uciekania się do grubych warstw klejących
SHUTTERSTOCK.COM

3. Przygotowanie podłoża przed przyklejeniem płyt

Przyklejanie płyt ociepleniowych zawsze powinno być poprzedzone przygotowaniem podłoża, czyli oczyszczeniem go z kurzu, luźnych cząstek, usunięciem starych kruszących się tynków itp. Potrzebne jest też gruntowanie, szczególnie w przypadku podłoży bardzo nasiąkliwych, aby zmniejszyć ich chłonność.

Oczyszczenie ściany z widocznych i niewidocznych gołym okiem zabrudzeń oraz jej wyrównanie przed rozpoczęciem przyklejania płyt ocieplających jest bardzo ważne
Oczyszczenie ściany z widocznych i niewidocznych gołym okiem zabrudzeń oraz jej wyrównanie przed rozpoczęciem przyklejania płyt ocieplających jest bardzo ważne
TERMO ORGANIKA

4. Nakładanie kleju zgodnie z instrukcją

Klejenie płyt powinno odbywać się poprzez nałożenie kleju metodą pasmowo-punktową lub na całą powierzchnię płyty. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować osłabienie przyczepności materiału termoizolacyjnego. Niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac, skutkując brakiem trwałości całego układu ociepleniowego.

Styropian przykleja się do ścian po nałożeniu pasów zaprawy na krawędziach i placków w środku płyt
Styropian przykleja się do ścian po nałożeniu pasów zaprawy na krawędziach i placków w środku płyt
AUSTROTHERM

5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych z przewiązaniem

Dotyczy to szczególnie krawędzi budynków. W efekcie na elewacji mogą później pojawić się pęknięcia. Płyty muszą być układane na mijankę, a każdy kolejny rząd z przesunięciem krawędzi, najlepiej o połowę długości płyty.

Płyty termoizolacyjne układa się od profilu cokołowego aż po okap dachu, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę”
Płyty termoizolacyjne układa się od profilu cokołowego aż po okap dachu, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę”
ROCKWOOL

6. Stosowanie listew i profili kątowych

Jest obowiązkowe przy obróbce otworów okiennych i drzwiowych, we wszystkich narożnikach bryły budynku i w miejscach, gdzie następuje zmiana grubości. Szczególnie ważna jest też strefa cokołowa, gdzie część elewacji zazwyczaj zmienia grubość izolacji. W tym miejscu potrzebne są listwy z kapinosem.

Przyklejanie płyt ocieplenia powinno poprzedzać zamocowanie do ścian specjalnych listew startowych, które wyznaczają wysokość cokołu
Przyklejanie płyt ocieplenia powinno poprzedzać zamocowanie do ścian specjalnych listew startowych, które wyznaczają wysokość cokołu
ROCKWOOL

7. Odpowiednie zakłady siatki zbrojeniowej

Pasy siatki muszą zachodzić na siebie na około 10 cm, tworząc ciągłą warstwę zbrojącą. Brak zachodzenia na siebie kolejnych pasów siatki zbrojącej może być przyczyną podłużnych pęknięć na elewacjach.

Siatka zbrojąca, układana z zakładami, musi się znaleźć między dwiema warstwami zaprawy
Siatka zbrojąca, układana z zakładami, musi się znaleźć między dwiema warstwami zaprawy
TERMO ORGANIKA

8. Zbrojenie diagonalne w narożach otworów okiennych i drzwiowych

To bardzo ważny detal zbrojenia w narożach w postaci ukośnych pasów z siatki wklejanych pod kątem 45° względem pionu czy poziomu. Ich brak może być bowiem przyczyną powstawania ukośnych pęknięć w tych miejscach.

Siatki diagonalne wklejane w narożach otworów okiennych zapobiegają rysom i pęknięciom systemu w tych miejscach
Siatki diagonalne wklejane w narożach otworów okiennych zapobiegają rysom i pęknięciom systemu w tych miejscach
ROCKWOOL

9. Wypełnienie szczelin i nieciągłości izolacji pianą uszczelniającą

Niedopuszczalne jest wypełnienie ewentualnych szczelin na połączeniach płyt styropianowych cementową zaprawą klejącą. Spoiny z zaprawy stają się bowiem mostkami termicznymi. Błąd taki ujawnia się w postaci plam na elewacji. Ewentualne szczeliny zaleca się uzupełnić pianką poliuretanową.

Szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia można wypełnić wyłącznie pianką poliuretanową
Szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia można wypełnić wyłącznie pianką poliuretanową
TERMO ORGANIKA

10. Wyrównanie warstwy izolacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej

Zabieg ten ma na celu usunięcie ewentualnych nierówności powstałych podczas przyklejania płyt. Dodatkowo może też zwiększać przyczepność kleju do zatapiania siatki, co wpływa na trwałość i estetykę elewacji. Przetarcie izolacji może być wykonane za pomocą mechanicznych urządzeń do szlifowania z odciągiem pyłu lub ręcznych tarek, kiedy pozostałości po szlifowaniu trzeba usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego.

Aby zwiększyć przyczepność kolejnej warstwy do ocieplenia, producenci czasem zalecają przeszlifować je na przykład grubym papierem ściernym. Ważne jest jednak, aby po tym zabiegu dokładnie odpylić powierzchnię płyt
Aby zwiększyć przyczepność kolejnej warstwy do ocieplenia, producenci czasem zalecają przeszlifować je na przykład grubym papierem ściernym. Ważne jest jednak, aby po tym zabiegu dokładnie odpylić powierzchnię płyt
FARBY KABE

11. Uszczelnienia przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich

Styki tych elementów z ociepleniem muszą być wypełnione materiałem uszczelniającym – impregnowaną taśmą rozprężną lub uszczelniaczem. Ich brak może być przyczyną zawilgocenia w wyniku migracji wody deszczowej pod płyty.

Sznur dylatacyjny (profil ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej) pomaga wypełniać i formować kształt szczelin budowlanych
Sznur dylatacyjny (profil ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej) pomaga wypełniać i formować kształt szczelin budowlanych
SOUDAL

12. Osadzenie łączników mechanicznych (kołków)

Jeśli są wymagane w projekcie, warto zastosować technikę montażu, w której talerzyk kołka schowany jest w warstwie izolacji, a otwór montażowy – zamknięty zaślepką styropianową. W przeciwnym razie może powstać niejednorodne podłoże, które będzie odróżniać się od pozostałych części elewacji w postaci tzw. efektu biedronki.

Łączniki mechaniczne, którymi mocuje się ocieplenie do ścian, mogą być w nim zagłębione, pod warunkiem że będą miały termoizolacyjną zaślepkę
Łączniki mechaniczne, którymi mocuje się ocieplenie do ścian, mogą być w nim zagłębione, pod warunkiem że będą miały termoizolacyjną zaślepkę
SSO
  Więcej o:

Skomentuj:

Ocieplanie budynku w systemie ETICS - 12 najważniejszych zasad