Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Barometr Branży Budowlanej 2022

Norgips

To jedno z pierwszych takich badań w Polsce. Odpowiada na pytanie jakie są największe problemy branży budowlanej w Polsce. Zamiast jednak danych pochodzących od wykonawców realizujących duże projekty infrastrukturalne czy deweloperskie, przebadano w nim głównie mikrofirmy. Sprawdźcie wyniki.

Barometr Branży Budowlanej 2022
Barometr Branży Budowlanej 2022
Fot. Norgips

To właśnie na co dzień zajmują się remontami domów, mieszkań i lokali usługowych dla przeciętnego Kowalskiego. Jak wynika z raportu Barometr Branży Budowlanej 2022, opublikowanego przez Norgips, lidera branży suchej zabudowy w Europie Środkowo-Wschodniej, najpoważniejszym problemem dla wykonawców jest brak ludzi do pracy. Tak stwierdziło 69% ankietowanych. Ma to wpływ zarówno na cenę usług, jak i terminy ich realizacji. Są też inne bolączki, jak inflacja, ceny paliw, wyjazdy pracowników, czy współpraca z klientami, które w raporcie zostały szczegółowo opisane.

Postanowiliśmy zapytać wykonawców, z którymi najczęściej ma do czynienia przeciętny Kowalski, jakie stoją przed nimi wyzwania. Nie tyle tzw. złote rączki, ale firmy zatrudniające przeważnie od 2 do 5 osób. Dotychczas słyszeliśmy głównie o tym, że fachowcy dyktują warunki chcącym remontować czy budować. Jak to wygląda od drugiej strony? Jakie są przyczyny, że wizerunek wykonawcy nie jest jednoznacznie pozytywny wśród klientów? 

 

Magdalena Wypych, Marketing Manager z Norgips.

Barometr Branży Budowlanej 2022 Norgips w całości poświęcony jest mikroprzedsiębiorcom z branży remontowo-budowlanej. Przedstawia potrzeby wykonawców, pokazuje problemy w zakresie współpracy z inwestorem, dostępu do materiałów, cen, zarządzania zespołem czy projektami. Pozwala on z jednej strony określić konkretne utrudnienia, występujące w tej branży, a z drugiej - wskazuje pewne rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia w skali całego kraju zarówno przez instytucje publiczne, jak szkoły zawodowe, ale również innych uczestników tej branży - producentów materiałów czy urządzeń - dzięki którym możliwe jest podniesienie jakości usług mikroprzedsiębiorców poprzez organizację odpowiednich szkoleń czy kursów.

 Dlaczego jest, jak jest?

Przeciągające się prace budowlane i wykończeniowe, rosnące ceny usług, problemy z dostępnością do dobrych i rzetelnych firm remontowo-budowlanych. Okazuje się, że to z czym spotyka się przeciętny Kowalski ma swoje przyczyny w wyzwaniach i problemach, z którymi codziennie muszą się zmierzyć firmy remontowe.

Najpoważniejsze z nich to:

  • brak fachowców i ludzi do pracy (tak stwierdziło 69% respondentów),
  • wzrost cen materiałów remontowo-budowlanych (62%) oraz ograniczona dostępność materiałów lub opóźnienia w dostawach (41%).
  • Pojawiają się także problemy związane ze współpracą z klientem, które dotyczą zmian wprowadzanych przez klientów w trakcie realizacji usługi (wskazało na to 24% badanych), duże wymagania klientów (23%), jak również  próby negocjowania cen (20%).

Najważniejsze powody wzrostu cen usług remontowo-budowlanych

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa i innych kosztów pracy muszą być uwzględnione w cenie za usługi. Te składowe zdaniem 61% badanych mają największy wpływ na ceny ich usług.

Istotnym elementem jest także konieczność podnoszenia wynagrodzeń pracowników. Specjalistom i fachowcom, aby ich zatrzymać w firmie, trzeba dobrze płacić. To kolejny element kształtujący cenę usług, o którym wspomina 56% badanych. Wpływ na nią mają także ceny materiałów.. Z tych opinii wynika, że wykonawcy podnoszą ceny usług ze względu na  zjawiska w większości od nich niezależne.

Wzrost cen za usługi budowlane
Wzrost cen za usługi budowlane
Fot. Norgips

Wyjeżdżający za granicę pracownicy i brak „młodego narybku”

Na pytanie o przyczyny braku dostępności ekip budowlanych najczęstszą odpowiedzią był brak wyszkolonych fachowców i specjalistów (tak uznało 60% badanych), a także generalnie występujący ogromny deficyt pracowników (57%). Jednym z powodów jest brak młodych osób, które wchodziłyby do zawodu. Innym także to, że fachowcy wyjeżdżają z Polski, jak twierdzi 30% badanych.

Brak dostępności ekip budowlanych
Brak dostępności ekip budowlanych
Fot. Norgips

Przeciągające się prace

Brak ludzi do pracy, to również główna przyczyna, że ekipy remontowe często nie dotrzymują terminów remontów. Tak stwierdziło 62% respondentów. W ich opinii często się zdarza, że wykonawca planuje prace, ale już po kilku dniach traci jednego lub kilku pracowników, którzy otrzymali lepsze oferty zatrudnienia. Na opóźnienia w remoncie mają czasem wpływ klienci, którzy dokonują zmian w zakresie prac już w trakcie ich realizacji (tak uważa 40% badanych).

Opinia wykonawcy:

 - Każda praca mi się przesuwa, bo są dodatkowe rzeczy do zrobienia. Głównie o czas chodzi, trzeba siedzieć do wieczora, gonić, przesuwać następnych klientów. Ja sobie rezerwuję jakiś dzień pomiędzy pracą, ale to nigdy nie wychodzi, bo zawsze ten jeden dzień to nawet 2, 3 dni więcej zajmuje - opowiada przedstawiciel firmy z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kolejną przyczyną opóźnień wskazaną przez ankietowanych jest brak dostępności materiałów budowlanych w hurtowniach (31%) czy też opóźnienia w dostawach (również 31%).

Niedotrzymywanie terminów
Niedotrzymywanie terminów
Fot. Norgips

Coraz lepsze warunki pracy

Barometr Branży Budowlanej Norgips porusza również temat warunków pracy. Większość aspektów pracy wykonawcy oceniają relatywnie dobrze – najwyżej bezpieczeństwo w miejscu pracy, aż 83% pozytywnie ocenia tę kwestię. Mimo konieczności wykonywania prac budowlanych w różnych miejscach, lokalizacja pracy dla 73% również nie stanowi problemu. Godziny pracy na budowie to czynnik kontrowersyjny. Ponad połowa ocenia je dobrze, ale prawie 1/3 postrzega ten czynnik za problematyczny, który stanowi dla nich wyzwanie.

Najmniej wykonawcy zadowoleni są z warunków pracy/ otoczenia, takich jak: zmienna temperatura, praca na powietrzu, które 18% ocenia źle, a 1/3 jako kwestię problematyczną. Problemem bywa też możliwość przygotowania/zjedzenia posiłku w miejscu pracy – co piąty wykonawca ocenia ją negatywnie

Warunki pracy
Warunki pracy
Fot. Norgips

Co zrobić, aby było lepiej?

Branża remontowo-budowlana ma swoje własne recepty na poprawę obecnej sytuacji na rynku. Z badania  wynika, że wykonawcy dostrzegają szybki rozwój rynku i rosnące oczekiwania klientów. Zdaniem fachowców istotne jest podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez kursy czy szkolenia z zakresu nowych technologii i rozwiązań budowlanych (57% respondentów). Wykonawcy wyraźnie podkreślają bolączki rynku, czyli brak wykwalifikowanych pracowników, dlatego szukają wiedzy: na szkoleniach, webinariach i szerzej, w internecie.

Wśród najważniejszych problemów wymienianych przez członków ekip budowlanych były te związane ze zmiennymi oczekiwaniami klientów. Dlatego, zdaniem wykonawców, istotne są także szkolenia z zakresu negocjacji z inwestorem. Mogą one pomóc w przygotowaniu odpowiednich umów. Wyeliminują częściowo opóźnienia w wykonaniu usług, które wynikają na przykład ze zmian wprowadzanych w trakcie remontu. Wartość tego rozwiązania dostrzegło 38% respondentów.

Istotne jest także kształcenie i promocja kształcenia technicznego w szkołach zawodowych. Rozwój tego szkolnictwa może zmniejszyć deficyt konkretnych specjalistów w branży remontowo-budowlanej. Wykonawcy często podawali też pomysły na uproszczenie formalności, prawa i przepisów związanych z branżą budowlaną, jak również zmniejszenie obciążeń finansowych.

Barometr Branży Budowlanej 2022 został przygotowany przez agencję badawczą Atena Research & Consulting na zlecenie Norgips w oparciu o techniki pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) oraz ankietowych badań telefonicznych (CATI).

    Więcej o:

Skomentuj:

Barometr Branży Budowlanej 2022