Rozbiórka domu: materiały niebezpieczne

Andrzej Wypych

Rozbiórka domu komplikuje się, gdy budynek przeznaczony do wyburzenia jest wykonany z materiałów szkodliwych dla środowiska, na przykład z azbestu, który przez wiele lat był stosowany do wykonywania różnego rodzaju izolacji termicznych, przeciwpożarowych, rur, a także pokrycia dachowego (eternitu).

ile kosztuje rozbiórka domu
Przed rozbiórką domu, którego pokrycie jest wykonane ze szkodliwego eternitu, konieczne jest usunięcie tego materiału. Powinna to zrobić specjalistyczna firma
Fot. Braas
Całkowity zakaz produkcji i stosowania eternitu obowiązuje dopiero od 1998 roku. Dlatego przed zaplanowaną rozbiórką starego domu, do wzniesienia którego użyto azbestu, trzeba obowiązkowo usunąć zawierające go elementy, z zachowaniem specjalnych zasad bezpieczeństwa. Kwestie z tym związane są regulowane w następujących aktach prawnych:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31).

Obowiązek usunięcia szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach domów. Rozbiórka elementów zawierających azbest i inne niebezpieczne materiały powinna być jednak przeprowadzona przez firmy specjalizujące się w tym. Ich przeszkoleni pracownicy wiedzą, w jaki sposób postępować z niebezpiecznymi materiałami (na przykład pylenie azbestowych włókien ograniczają przez polewanie materiału wodą, a do cięcia używają urządzeń wolnoobrotowych, z odsysaczem pyłu). Zwykle tego rodzaju firmy nie ograniczają się jedynie do demontażu elementów azbestowych przez osoby posiadające aktualne szkolenia w tym zakresie, ale również wykonują audyty azbestowe, pomagają pozyskać środki na refundację poniesionych wydatków, wykonują badania powietrza oraz badania materiałów na zawartość azbestu. Mają też odpowiednie pozwolenie na wywóz szkodliwych odpadów na wyznaczone składowisko.

Przeprowadzenie rozbiórki bez wcześniejszego usunięcia azbestu przez ekip, które nie mają uprawnień i przygotowania do wykonywania takich prac jest naruszeniem przepisów prawa i stwarza ryzyko narażenia ludzi na utratę zdrowia lub życia.

W tabeli (TUTAJ) zostały podane stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 roku, przyjęte na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. "w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014" (M.P. poz. 729 z dnia 10 września 2013 r.) oraz średnie ceny rynkowe za składowanie odpadów na wysypisku.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Rozbiórka domu: materiały niebezpieczne