Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile kosztuje rozbiórka domu

Andrzej Wypych

Podejmując decyzję o budowie nowego domu, czasem stajemy przed problemem rozbiórki starego budynku znajdującego się na naszej działce.

ile kosztuje rozbiórka domu
Nie zawsze rozbiórka z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego jest możliwa. Gdy działka jest niewielka, może się okazać, że jest za mało miejsca na ustawienie maszyn i trzeba będzie usunąć budynek ręcznie
Fot. Grzegorz Otwinowski
Przygotowując się do wykonania robót rozbiórkowych, należy wiedzieć, że w niektórych sytuacjach niezbędne jest uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej - "pozwolenia na rozbiórkę". Reguluje to Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 8, 9 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 4. tej ustawy "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych".

Koszty rozbiórki różnią się w zależności od: wielkości obiektu, rodzaju jego konstrukcji, sposobu prowadzenia prac i usytuowania obiektu (np. od odległości od wysypiska). Niekiedy mogą one stanowić znaczący udział w wydatkach na nową inwestycję, dlatego należy je wcześniej oszacować i uwzględnić w budżecie. Na koszty te składają się: rozbiórka obiektu, usunięcie z działki materiałów, opłaty za "korzystanie ze środowiska" oraz składowanie materiałów na wysypisku.

Rozbiórka domu ręcznie czy ciężkim sprzętem

Ręczna rozbiórka z odzyskiem materiałów trwa zdecydowanie dłużej, niż wykonywana z użyciem ciężkiego sprzętu (1-2 dni). Rozbiórka ręczna umożliwia odzyskanie materiałów pod kątem ich ponownego użycia. Materiały konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym - cegły, drewno, dachówki, belki stalowe - mogą być wykorzystane do budowy nowego domu. Niektóre materiały wykończeniowe - na przykład grube dębowe deski podłogowe - mogą zostać użyte po renowacji lub przetworzeniu do wykończenia nowego domu. Z kolei beton (gruz betonowy) wykorzystuje się przy wykonaniu podłóg na gruncie lub pod utwardzone nawierzchnie na terenie działki.Najlepiej byłoby, gdyby dużą część materiałów z rozbiórki dało się wykorzystać do budowy nowego domu, ale praktycznie jest to trudne do wykonania i nieopłacalne. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w dziedzinie budowy domów w ostatnich kilkunastu latach, spowodował, że szersze wykorzystanie materiałów z rozbiórki stało się nieuzasadnione ekonomicznie. Zastosowanie do budowy domu materiałów z rozbiórki wymagałoby opracowania indywidualnej dokumentacji projektowej, co już na samym początku podnosi koszt całej inwestycji.

Jednak to, co jest nieopłacalne dla nas, może być opłacalne dla innych. Niekiedy udaje się usunąć stary dom bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dzięki zleceniu robót w zamian za odzyskane materiały. Dotyczy to głównie domów drewnianych i murowanych, gdy materiały są w dobrym stanie technicznym.

Jeżeli rozbiórka ręczna jest nieuzasadniona ekonomicznie lub zależy nam na szybkim usunięciu budynku, to należy rozpatrzyć wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego.

W tabeli poniżej przedstawione zostały jednostkowe koszty rozbiórki obiektów kubaturowych oraz jednostkowe koszty transportu gruzu, przy założeniu, że roboty te są wykonywane przez firmę budowlaną z użyciem ciężkiego sprzętu, bez uwzględniania odzysku materiału. Wskaźniki cenowe dla robót rozbiórkowych zostały podane na 1 m3 kubatury brutto rozbieranego obiektu (m3 k.b.), którą w uproszczeniu można wyliczyć przez przemnożenie wartości wymiarów zewnętrznych budynku z uwzględnieniem części podziemnej (długość × szerokość × wysokość). Natomiast koszty transportu gruzu zostały podane za 1 m3 objętości rozebranych konstrukcji.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Ile kosztuje rozbiórka domu