Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przyczyny wilgoci w starym domu

Ewa Knaflewska • Brak wentylacji w piwnicach (gdy nie ma wymiany powietrza).

 • Złe odprowadzenie wody deszczowej z terenu tuż przy budynku (grunt powinien mieć spadek "od" ścian, a woda z rur spustowych musi być odprowadzona specjalnymi kanalikami od budynku).

 • Przemarzanie ścian (para wodna skrapla się wewnątrz ścian budynku na skutek braku lub złej izolacji cieplnej).

 • Nieszczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

 • Brak izolacji w miejscu oparcia drewnianych elementów na murach. Powoduje to podciąganie wilgoci z muru do drewna, a w następstwie jego zagrzybienie i konieczność wymiany.  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Przyczyny wilgoci w starym domu