Przyczyny wilgoci w starym domu

Ewa Knaflewska  • Brak wentylacji w piwnicach (gdy nie ma wymiany powietrza).

  • Złe odprowadzenie wody deszczowej z terenu tuż przy budynku (grunt powinien mieć spadek "od" ścian, a woda z rur spustowych musi być odprowadzona specjalnymi kanalikami od budynku).

  • Przemarzanie ścian (para wodna skrapla się wewnątrz ścian budynku na skutek braku lub złej izolacji cieplnej).

  • Nieszczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

  • Brak izolacji w miejscu oparcia drewnianych elementów na murach. Powoduje to podciąganie wilgoci z muru do drewna, a w następstwie jego zagrzybienie i konieczność wymiany.  • Skomentuj:

    Przyczyny wilgoci w starym domu