Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dachówki cementowe - 150 lat na dachu

Tekst: Monika Karda

Dachówki cementowe to pokrycie, które może przetrwać na dachu w dobrym stanie nawet kilkadziesiąt lat.

Pierwsze dane techniczne dachówek cementowych pochodzą z 1911 roku - w prospekcie z tego okresu wymienione są takie ich zalety jak: wysoka wytrzymałość, mała nasiąkliwość, przesiąkliwość i związana z tym wysoka mrozoodporność tego materiału. Mimo że dachówki bardzo się zmieniły w porównaniu ze swoimi prototypami z początków produkcji, ich głównymi składnikami pozostały: piasek, cement portlandzki, woda i pigmenty na bazie tlenków żelaza.

Niemal bez wad

Za sprawą wieloletniego doświadczenia producentów obecnie dachówki cementowe dostępne są w wielu kształtach i kolorach, a elementy systemowe umożliwiają optymalne zaprojektowanie i wykonanie każdego dachu - w jednorodnej konwencji architektonicznej. Niektóre z zalet dachówek cementowych są bezdyskusyjne:

- estetyka - dzięki barwieniu dachówek w masie oraz pokrywaniu ich powłokami akrylowymi lub polimerowymi zapewniona jest trwałość i jednolitość koloru dachu. Również elementy dodatkowe, na przykład gąsiory, dachówki szczytowe czy wentylacyjne pokrywane są taką samą powłoką;

- trwałość - porównywalna z dachówkami ceramicznymi. Wynika to z dużej ich odporności na działanie mrozu. Dachówki nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych podczas eksploatacji. Drobne uszkodzenia powłoki zewnętrznej nie powodują obniżenia trwałości, która jest potwierdzona długą, 30-letnią gwarancją;

- dokładność wymiarowa - wiązanie cementu nie powoduje istotnych zmian wymiarów uformowanej zaprawy ani nie wprowadza naprężeń termicznych, dzięki czemu w gotowych wyrobach nie ma odchyłek wymiarów;

- łatwość układania - dachówki cementowe układa się na łatach o rozstawie od 31,2 do 34,5 cm. Dlatego w dachach o typowej długości krokwi można tak dobrać rozstaw łat, aby uniknąć kłopotliwego docinania dachówek przy kalenicy. Ta cecha jest szczególnie ważna w remontach dachów, ale też na nowych budowach, jeśli na etapie projektowania nie dokonano jeszcze wyboru pokrycia. Dokładność wymiarów powoduje, że dachówki dokładnie pasują do siebie i nie sprawiają problemów podczas układania.

Elementy systemowe

Dach wykonany z najlepszych materiałów pokryciowych ale w połączeniu z niewłaściwymi, niedopasowanymi elementami wykończeniowymi może stać się utrapieniem dla właściciela domu. Dlatego producenci starają się zapewniać do każdego rodzaju dachówek właściwie dopasowane elementy uzupełniające:

- uszczelniająco-wentylacyjne na grzbiety i kalenicę; uszczelniają one te miejsca i zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachu. Należy przestrzegać zasad ich montażu i stosować produkty zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ nie wszystkie stosowane na kalenicę mogą być użyte na grzbietach;

- uszczelniające połączenia połaci z kominami i ścianami wychodzącymi ponad połać; w ich skład wchodzą: specjalna taśma do obróbki ścian i kominów, listwa wykończeniowa oraz specjalna masa uszczelniająca. Taśma o plastycznych i samoprzylepnych właściwościach może stanowić rozwiązanie wszystkich obróbek i uszczelnień na dachach pochyłych. Nadaje się do układania na czystym i suchym podłożu. Do montażu - oprócz rolki dociskającej, nożyc i miarki - nie są potrzebne żadne inne narzędzia. Należy tylko pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża (czyli o odpyleniu, wyczyszczeniu i osuszeniu) oraz starannym uformowaniu taśmy;

- do komunikacji na dachu - specjalne dachówki, na których mocuje się - zależnie od potrzeb - stopnie kominiarskie lub ławy kominiarskie. System ten zapewnia bezpieczeństwo poruszania się po dachu, w tym - dojścia do kominów;

Specjalnie wykonana powierzchnia górna stopni i ław zapobiega oblodzeniu i pośliźnięciom. Dachówki, do których mocuje się stopnie i ławy, trzeba koniecznie przymocować do łat i podeprzeć dodatkową łatą podpórkową;

- do zabezpieczeń przeciwśnieżnych - zestawy składające się ze specjalnych dachówek z uchwytami do mocowania płotków lub belek do zatrzymywania śniegu. Dachówkę pod płotek lub belkę śniegową mocuje się wkrętami do łaty;

w do wyprowadzania instalacji - specjalne dachówki przejściowe, które umożliwiają szczelne i estetyczne (bez konieczności użycia dodatkowych uszczelnień) wyprowadzenie przez połać dachu przewodów wentylacyjnych, odpowietrzników instalacji sanitarnej bądź masztów antenowych. Prostopadłe usytuowanie dolnej części kominka w stosunku do połaci ułatwia wyprowadzenie instalacji przez wszystkie warstwy dachu, co w znacznym stopniu zmniejsza też straty ciepła;

w folie i membrany dachowe. Chronią konstrukcję i termoizolację dachu przed kondensującą się w nim parą wodną, a także przed kurzem oraz deszczem lub śniegiem, jakie mogą przedostawać się na poddasze. Są to następujące materiały:

- uniwersalna membrana wysokoparoprzepuszczalna - na deskowanie lub termoizolację,

- wysokoparoprzepuszczalna membrana - bezpośrednio na termoizolację,

- folia o niskiej paroprzepuszczalności - do stosowania ze szczeliną wentylacyjną,

- folia paroizolacyjna - do układania po ciepłej stronie ocieplenia.

Uwaga! Folie i membrany należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, ponieważ niewłaściwie dobrane mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji i ocieplenia dachu.

Podczas układania folii lub membrany dachowej nie wolno dopuszczać do gromadzenia się wody, a pasy folii układać na zakład. Połączenia folii czy membran z elementami przechodzącymi przez połać dachu powinny być tak wykonane, by uniemożliwiały zatrzymywanie wody i przedostawanie się jej pod pokrycie dachu;

w rynny koszowe. Kosze umożliwiają właściwe odprowadzanie wody z połaci przecinających się pod kątem ostrym. Poprzeczne ryflowanie zapewnia im odpowiednią sztywność i spowalnia spływ wody do rynny koszowej. Kosze ryflowane można układać na łatach, przy odpowiednim ich zagęszczeniu lub na oszalowaniu. Połączenie kosza z połacią dachową uszczelnia się samoprzylepną, impregnowaną gąbką.

Dodatkowe mocowanie

Dachówki cementowe można układać na dachach o różnym pochyleniu połaci: od 10 (choć zalecany kąt to 22°) do 90°.

Na połaciach o mniejszym nachyleniu (10-22°) pokrycie wymaga szczelnej warstwy wstępnej (podkładu), a na bardzo stromych fragmentach dachu (ponad 65°) każdą dachówkę trzeba przymocować do rusztu.

Niezależnie od kąta nachylenia połaci należy mocować każdą z dachówek w następujących miejscach: na szczytach dachu, przy kalenicy, wzdłuż okapu, na grzbietach, w koszach oraz w sąsiedztwie elementów wychodzących przez dach (kominy, okna). Mocowane muszą być również dachówki, które pełnią dodatkową funkcję na dachu, na przykład dachówki do płotków przeciwśnieżnych, dachówki pod stopnie oraz dachówki przejściowe.

Rola dachu

Spadzisty dach to zazwyczaj najbardziej wyeksponowany element budynku. Powinien więc mieć odpowiednią formę architektoniczną i harmonizować z bryłą budynku oraz otoczeniem. Oprócz tego, że ma skutecznie chronić budynek, powinien też pełnić różne dodatkowe funkcje, na przykład umożliwiać dojście do kominów, zabezpieczać przed zsuwaniem się śniegu, zapewniać możliwość doświetlenia poddasza, umożliwiać przeprowadzenie masztów antenowych i zakończeń przewodów wentylacyjnych lub sanitarnych. Konstrukcja dachu i pokrycia musi zapewniać właściwą wentylację połaci, bez czego zagrożona byłaby trwałość dachu.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Dachówki cementowe - 150 lat na dachu