Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rodzaje rekuperatorów

Iwona Stachurska

Dobre urządzenie powinno się wyróżniać wysoką sprawnością odzysku ciepła, niedrogą eksploatacją (praca wentylatorów, filtry) oraz cichą pracą. Dostępne na rynku rekuperatory różnią się między sobą rodzajem zamontowanego w nich wymiennika ciepła.

Rekuperator krzyżowy
Rekuperator krzyżowy
Fot. Elektra
Rekuperator krzyżowy - zbudowany jest on z małych, ułożonych prostopadle względem siebie kanałów, którymi przepływają krzyżowo strumienie powietrza - wywiewny oraz nawiewny. Nie mieszają się one, dlatego przenoszenie wilgoci, zapachów i zanieczyszczeń przez rekuperator jest wykluczone. Stopień odzysku ciepła dochodzi do 70%.

Rekuperator przeciwprądowy - działa na podobnej zasadzie co krzyżowy z tą różnicą, że kanały ułożone są względem siebie równolegle. Dzięki temu droga, jaką pokonuje powietrze, jest dłuższa, co sprawia, że sprawność urządzenia jest wysoka. Tu również strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego nie mieszają się ze sobą. Odzysk ciepła wynosi 95%.

Rekuperator obrotowy - ma kształt walca, który znajduje się w ciągłym ruchu. Napędzany jest on dodatkowym silnikiem. Taka konstrukcja urządzenia sprawia, że do kanałów znajdujących się wewnątrz walca napływa raz powietrze świeże, a raz zużyte. Może zatem dochodzić do niewielkiego mieszania się zapachów. Odzysk ciepła to około 80%.

Rekuperator entalpiczny - to nowocześniejsza odmiana urządzenia przeciwprądowego. Zapewnia odzysk z powietrza zużytego energii cieplnej oraz z wilgoci, przekazując ją strumieniowi nawiewanemu. Poprawia się dzięki temu jakość powietrza - zimą nie jest przesuszone. Stopień odzysku ciepła wynosi powyżej 100%, wskutek kondensacji pary wodnej.

Wentylację mechaniczną z rekuperacją oferują m.in. firmy:

- Aereco, www.aereco.com.pl, tel. 22 380 30 00,

- Centrum Klima, www.centrumklima.pl, tel. 22 250 50 50,

- Elektra, www.elektra.pl, tel. 22 843 32 82.,

- Pro-Vent, www.pro-vent.pl, tel. 77 440 44 98,

- Rekuperatory.pl www.rekuperatory.pl, tel. 71 352 78 28,

- Vaillant, www.vaillant.pl, infolinia: 0 801 804 444,

- Viessmann, www.viessmann.pl, infolinia: 0 801 0801 24,

- Wolf, www.wolf-polska.pl, infolinia: 0 801 801 777.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Rodzaje rekuperatorów