Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gaj bambusowy w salonie

Tekst: Cezary Jankowski

Alternatywą dla ogrodu zimowego może być wybudowanie w salonie kanału glebowego, w którym posadzimy większe rośliny, a nawet drzewka.

O takim rozwiązaniu warto pomyśleć już na etapie wznoszenia domu, ale wykonanie "grządki" będzie możliwe także w budynku już użytkowanym. Jej wielkość i kształt mogą być dowolne i zależą jedynie od naszych upodobań. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, aby nie znalazła się ona w bezpośredniej bliskości kominka, gdyż promieniujące z niego ciepło może szkodzić roślinom. Grubość warstwy uprawnej powinna zależeć od gatunku hodowanych roślin - dla krzewów wystarczy ok. 30 cm, dla niewielkich drzewek - przynajmniej 50 cm.

W trakcie budowy. Budowa kanału glebowego nie będzie kłopotliwa, jeśli nie ma jeszcze podkładu podłogowego. Najpierw należy pogłębić podłoże - tak, aby uzyskać o ok. 30 cm więcej niż wymagana grubość warstwy uprawnej (licząc od powierzchni wykończonej podłogi); obrys zewnętrzny powinien być większy o ok. 35 cm.

Na dnie wykopu układamy ok. 15 cm podsypki z grubego piasku, pospółki i dokładnie ubijamy. Jeśli grunt jest gliniasty, umieszczamy pod nią geowłókninę, która ma zapobiec mieszaniu się podsypki z gruntem. Na tak przygotowanym podłożu wykonujemy obudowę kanału z fundamentowych bloczków betonowych, ocieplonych od zewnątrz styropianem. Ścianka powinna mieć grubość ok. 25 cm, a spoiny należy dokładnie wypełnić zaprawą cementową.

Kolejny etap to zagruntowanie ścianek emulsją asfaltowo-kauczukową chroniącą beton przed korozją. Powłokę trzeba nakładać w dwóch warstwach - za pierwszym razem emulsję należy nieco rozcieńczyć wodą, co zapewni lepsze jej wchłanianie przez beton. Górna powierzchnia obmurówki powinna sięgać do poziomu późniejszej warstwy jastrychu.

Zagospodarowanie kanału polega na wysypaniu ok. 15 cm warstwy filtracyjnej z keramzytu na jego dnie, ułożeniu geowłókniny separującej keramzyt od warstwy uprawnej i wypełnieniu ziemią dostosowaną do gatunku hodowanych roślin. Kanał nie wymaga specjalnego odwodnienia, gdyż ewentualny nadmiar wody wchłonięty będzie przez grunt rodzimy.

Obramowanie kanału można wykonać na dwa sposoby: zlicować je z powierzchnią podłogi, układając na krawędziach impregnowane deski lub płyty kamienne, albo dobudować niski murek z cegły klinkierowej czy kamienia naturalnego. Przy większych powierzchniach kanału warto doprowadzić do niego instalacje wodociągową, co znacznie ułatwi podlewanie, a także umożliwi zamontowanie automatycznego nawadniania.

W gotowym domu. Jeśli kanał chcemy wykonać w gotowym domu, konieczne będzie wycięcie wszystkich warstw podłogowych przy użyciu tarczowej piły diamentowej oraz pogłębienie i wymurowanie ścianek w taki sam sposób jak przy pracach podczas wykonywania stanu surowego.
    Więcej o:

Skomentuj:

Gaj bambusowy w salonie