Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Osadzanie drzwi wewnętrznych

Piotr Wójcicki, Iwona Szczepaniak

Właściwy montaż drzwi w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania otworu i dokładnego pomiaru. Dopiero w drugiej kolejności ważny jest sposób osadzenia ościeżnicy i wyregulowania skrzydeł na zawiasach.

Zanim drzwi zostaną zamontowane, trzeba je dokładnie obejrzeć. Po ich osadzeniu, producent nie przyjmie reklamacji.
Drzwi wewnętrzne
Fot. Centurion
Podczas osadzania drzwi wewnętrznych możemy sprawdzić, czy kolejne etapy przebiegają według właściwej kolejności. Musimy przy tym uważać, aby nie utrudnić pracy montażystom.

Ustawianie drzwi

Po wstawieniu w otwór drzwiowy, ościeżnicę blokuje się we właściwym położeniu drewnianymi lub plastikowymi klinami.

Następnie montażysta powinien sprawdzić poziomnicą, czy ościeżnica zachowuje pion z każdej strony, a górna jej część (pod nadprożem) jest w poziomie. Odchyłki należy skorygować gumowym młotkiem i ustabilizować klinami ościeżnicę ustawioną w jednej płaszczyźnie.

Trzeba też skontrolować, czy kąty między górnym i bocznymi elementami ościeżnicy są proste. Jeśli ościeżnica jest poprawnie ustawiona, jej przekątne powinny być równe. Po skorygowaniu ustawienia ościeżnicy i ustabilizowaniu jej klinami, można ją zamocować.

Mocowanie drzwi

Ościeżnice z MDF lub płyty wiórowej mocuje się pianką montażową, natomiast zgodnie z zaleceniem producentów do ościeżnic drewnianych używa się dodatkowo 6-8 kotew lub dybli. Możliwe jest jednak zamontowanie takich ościeżnic tylko na piankę - wtedy zamawia się je bez otworów na wkręty.

Między pionowe elementy ościeżnicy wstawia się poziome rozpórki - drewniane lub specjalnie przeznaczone do montażu stolarki. Najczęściej wystarczą dwa lub trzy takie elementy. Zapobiegają one wypaczeniu ościeżnicy podczas rozprężania pianki. Miejsca oparcia rozpórek na ościeżnicy warto ochronić przed uszkodzeniem podkładkami z filcu lub grubej tektury.

Następnie zakłada się skrzydło i sprawdza, czy jego krawędź od strony zamka przylega poprawnie do ościeżnicy, a drzwi się lekko otwierają i zamykają. Dodatkowo w felcu (między skrzydłem a ościeżnicą) można założyć drewniane dystanse grubości 3-4 mm, żeby mieć pewność, że pianka nie spowoduje wypaczenia ościeżnicy. Po zamknięciu drzwi, przestrzeń między ościeżnicą a ścianą wypełnia się pianką montażową, najlepiej dwuskładnikową lub niskoprężną. Pierwsza osiąga pełne utwardzenie po około godzinie (według producenta - po 30 minutach), druga - dopiero po 8-12 godzinach (według producenta - po 60 minutach). Wówczas zdejmuje się rozpórki.

Sprawdzenie montażu drzwi

Drzwi powinny się otwierać i zamykać lekko, bez żadnych oporów i obcierania o ościeżnicę. Musimy jednak wiedzieć, że drzwi mogą skrzypieć (wystarczy nasmarować zawiasy) i trzaskać, gdy zamówiliśmy model drzwi bez uszczelki.

W razie problemów z otwieraniem drzwi, należy wyregulować zawiasy. Dzięki temu można nieco podnieść skrzydła i dopasować ich przyleganie do ościeżnicy. W ten sposób zmniejsza się lub zwiększa szczelność drzwi. Po ostatecznym wyregulowaniu zawiasów, górne i dolne narożniki w takim samym stopniu powinny przylegać do ościeżnicy. Szczelina między skrzydłem a ościeżnicą powinna być równej szerokości.

Można też sprawdzić przekątne ościeżnicy (choć w praktyce rzadko się to robi). Jeśli są one dobrze osadzone, obydwie przekątne powinny być tej samej długości; dopuszczalna jest tolerancja 3 mm.

Listwy opaskowe powinny być przyklejone do ścian, a wszystkie szpary pomiędzy listwą a ścianą wypełnione akrylem.

Gdy mimo regulacji wciąż są problemy z drzwiami, wycina się piankę montażową, oczyszcza z niej ościeżnicę i ponownie montuje. Powodem tego są najczęściej błędy popełnione przy montażu - niezachowanie kątów prostych pomiędzy elementami ościeżnicy i jej montaż bez zawieszania skrzydła. Zdarza się to jednak najczęściej amatorom, którzy próbują montować drzwi samodzielnie.

Uwaga! Warto wiedzieć, że autoryzowani montażyści związani umową ze sprzedawcą drzwi wewnętrznych, są stale dostępni. Możemy więc żądać poprawek, jeśli montaż został przeprowadzony niewłaściwie.

Skutki błędów popełnionych podczas montażu drzwi

Nie musimy znać się na montażu drzwi, aby sprawdzić, czy są one dobrze osadzone. Nie jest dobrze, jeśli drzwi:

Samoczynnie się otwierają lub ich skrzydło ociera o podłogę. Powodem tego jest niedokładne wypoziomowanie ościeżnicy przed ostatecznym zamocowaniem i jej montaż bez zawieszenia skrzydła drzwiowego;

Nie domykają się. Jest to najczęściej spowodowane wypaczeniem (przekrzywieniem) ościeżnicy na skutek rozprężania się pianki montażowej. Przyczyną takiej sytuacji może być również użycie do montażu ościeżnicy zbyt dużej ilości pianki. Wypycha ona ościeżnicę, przez co skrzydła drzwiowe przestają do niej pasować.
    Więcej o:

Skomentuj:

Osadzanie drzwi wewnętrznych