Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Spadek a formalności

red.

Ojciec zapisał mi dom w testamencie. Co zrobić, bym mógł rozporządzać nim jako właściciel? Witold S, Łódź

GRAFIKA
Rys. Małgorzata Ślińska
1. Jaką drogą po spadek?

Po śmierci spadkodawcy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Tylko na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku można rozporządzać majątkiem zmarłego. Jeśli zapisał on komuś dom, osoba ta stanie się właścicielem nieruchomości tylko na podstawie prawomocnego postanowienia sądu.

2. Jak dopełnić formalności?

Postępowanie spadkowe przeprowadza się w sądzie w ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy. Powinien być w tym miejscu zameldowany, ale jeżeli na przykład przed śmiercią schorowany ojciec mieszkał u któregoś z dzieci, lecz nie dopełnił obowiązku meldunkowego, postępowanie spadkowe będzie prowadzone w tej miejscowości, w której spadko-dawca był zameldowany.

Ewentualni spadkobiercy po odczekaniu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy powinni wystąpić do wydziału cywilnego sądu rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku dołącza się akt zgonu oraz testament (jeśli spadkodawca go nie zostawił, ma miejsce dziedziczenie ustawowe - sąd określa wówczas udział spadkowy spadkobierców). Sąd przeprowadza postępowanie spadkowe i wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku. By postanowienie się uprawomocniło, trzeba poczekać 14 dni od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (jeśli spadkobierca wysłuchał postanowienia na rozprawie).

3. Ile kosztuje spadek?

Wysokość podatku zależy od wartości odziedziczonego majątku oraz od stopnia pokrewieństwa ze spadkobiercą (im dalsze pokrewieństwo, tym wyższa grupa podatkowa i tym wyższy podatek).

Bez podatku spadkobiercy z różnych grup mogą otrzymać w ciągu pięciu lat od jednej osoby następujące kwoty lub dobra o takiej wartości (jest to kwota wolna od podatku): I grupa - 9637 zł, II grupa - 7276 zł, III grupa - 4902 zł.

Podatek trzeba zapłacić, jeżeli wartość spadku przekracza tę kwotę. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku

    Więcej o:

Skomentuj:

Spadek a formalności