Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przygotowanie podłoża - drewno i ogrzewanie podłogowe

Tekst Małgorzata Krośnicka

Instalację ogrzewania podłogowego przykrywa się zwykle kilkucentymetrową warstwą jastrychu, czyli wylewki cementowej lub anhydrytowej, można też wykorzystać masę samopoziomującą.

Klej trzeba nakładać i rozprowadzać szpachlą zębatą sukcesywnie, w miarę postępu układania podłogi, by nie wysychał
Klej trzeba nakładać i rozprowadzać szpachlą zębatą sukcesywnie, w miarę postępu układania podłogi, by nie wysychał
Fot. KOPP Podłogi
Zanim ułożymy drewniane pokrycie, warstwa ta musi wyschnąć, inaczej parkiet wchłonie nadmiar wilgoci i wypaczy się. Dopuszczalne wilgotności jastrychu z ogrzewaniem podłogowym wynoszą:

- cementowego:
- anhydrytowego:
Odparowywanie jastrychu zajmuje 21 dni (wylewki cementowe) lub 7 dni (anhydrytowe). Trzeba jednak pamiętać, że czas ten liczony jest w optymalnych warunkach, czyli temperaturze ok. 20°C i wilgotności ok. 50%. Jeśli prace prowadzone są na przykład latem, kiedy temperatura jest znacznie wyższa, wylewka może wysychać nierównomiernie - jej powierzchnia szybciej od warstw dolnych. W takich warunkach powinno się polewać jastrych wodą, by wyrównać poziom wilgoci. Dla inwestora najbezpieczniej będzie, jeśli nad procesem właściwego przygotowania podłoża czuwać będą fachowcy. Czy zajmie się tym ekipa instalacyjna, czy parkieciarze, pozostaje kwestią umowy - ważne, by ktoś wziął odpowiedzialność za stan jastrychu i prawidłowo przeprowadzony proces przygotowania podłoża.

Wygrzewanie posadzki polega na uruchomieniu ogrzewania po pierwszej fazie schnięcia wylewki i sukcesywnym podnoszeniu temperatury pracy o 5°C dziennie, aż osiągnie się maksymalną, czyli 27°C. Następnie obniża się ją do 25°C i utrzymuje na tym poziomie przez dwa tygodnie.

Po osiągnięciu przez jastrych odpowiedniej wilgotności prace parkieciarskie można prowadzić przy temperaturze posadzki w granicach 15-18°C (odpowiada to ok. 24°C pracy systemu grzewczego) i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 55%. Powyższe warunki powinny zostać utrzymane jeszcze przez 7 dni po zakończeniu robót.

Przygotowanie parkietu

Polega na przechowywaniu go w pomieszczeniu, w którym zostanie ułożony. Dzięki temu drewno wyrówna poziom wilgotności. Przed ułożeniem parkieciarz powinien sprawdzić wilgotnościomierzem, czy mieści się on w dopuszczalnych granicach - 9% dla drewna litego i 8% dla pokryć warstwowych. Konieczne jest też zmierzenie wilgotności wylewki.

Układanie parkietu

O ile lite parkiety muszą być przyklejone do podłoża, o tyle deski warstwowe można montować jako podłogę pływającą, czyli układać je na warstwie podkładu, łącząc między sobą poszczególne elementy. Niektórzy parkieciarze zalecają jednak, by nawet deski warstwowe przyklejać - dzięki temu pomiędzy ogrzewaniem a drewnem nie ma kolejnej warstwy obniżającej wydajność systemu grzejnego. Jeśli jednak wybierzemy montaż bezklejowy, między podłożem a drewnem powinniśmy zastosować warstwę pośrednią ze specjalnej pianki przystosowanej do ogrzewania podłogowego lub tektury falistej.

Przy wyborze preparatów do układania parkietu - gruntów, mas szpachlowych i klejów - trzeba zwrócić uwagę na zalecenia producenta. Tylko produkty oznaczone odpowiednim piktogramem mogą być stosowane w warunkach bezpośredniego działania podwyższonych temperatur.

Kleje do parkietu oznaczone symbolem "przystosowany do ogrzewania podłogowego" powinny zachowywać swoje właściwości nawet przy długotrwałym działaniu temperatur do +55°C. Najlepiej sprawdzają się elastyczne kleje poliuretanowe (do pokryć z drewna litego) oraz polimerowe kleje hybrydowe (do parkietów warstwowych).

Zaletą parkietów warstwowych jest fabryczne wykończenie każdego elementu kilkoma warstwami lakieru albo oleju. Natomiast lite drewno po ułożeniu i wycyklinowaniu trzeba zabezpieczyć. Najlepiej sprawdzają się oleje i woski, które wnikają we włókna drewna. Można też zastosować lakiery uretanowo-alkidowe, które są elastyczne i pozwalają drewnu pracować. Nie należy natomiast używać lakierów zawierających tworzywa sztuczne (np. poliuretanowych), bo gdy dostaną się w szczeliny między elementami parkietu, sklejają je w bloki. Na skutek skurczu drewna lakier pęka (czasem z donośnym trzaskiem!), a na podłodze powstają wyraźne szczeliny.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Przygotowanie podłoża - drewno i ogrzewanie podłogowe