Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Bez pozwolenia nie zaczniesz prac budowlanych

Małgorzata Kapelusiak

Prace można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Staje się ona ostateczna po 14 dniach od doręczenia jej stronom postępowania (o ile nie wniosą one odwołania).

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
Fot. Wolf System
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (wytyczenie geodezyjne, niwelacja terenu, zagospodarowanie placu budowy i wykonanie przyłączy na potrzeby budowy).

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ - powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem - o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli go zatrudniamy), potwierdzające przyjęcie obowiązków.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Bez pozwolenia nie zaczniesz prac budowlanych