Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Polacy tracą miliony przez zwykłe gapiostwo! Oto prosty sposób na zarobek

Magda Kłodecka

Aż 77 proc. Polaków ma w bankach tzw. ROR-y, czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, wynika z danych NBP. Przy czym pierwszy człon nazwy - oszczędności - dotyczy przede wszystkim banków, zaś Polakom konta służą raczej do rozliczeń. Ogromna większość takich kont jest nieoprocentowana.

Albo niekiedy daje zysk w wysokości 0,1 proc. rocznie, zatem zamiast oszczędności tak naprawdę przynosi straty. Jak twierdzi Marta Domańska-Trzaskoma, ekspert BGŻOptima, na takich nieoprocentowanych ROR-ach leży około 150 mld zł. Gdyby zostały przelane na konta oszczędnościowe, do portfeli klientów trafiłyby mniej więcej 3 mld zł. Warto?

"Osad" warty miliony

Specjaliści od finansów uważają, że ten "osad" - czyli pieniądze klientów indywidualnych zalegające na rachunkach 0 proc. - pod koniec każdego miesiąca mógłby dawać zyski. Według NBP pod koniec listopada 2015 Polacy trzymali w bankach ponad 600 mld zł. Z tego 306,5 mld zł było na oprocentowanych lokatach terminowych, zaś reszta to "osad" i konta oszczędnościowe.

Żeby policzyć, ile pieniędzy leży odłogiem, nie przynosząc żadnych zysków (czyli dając straty) i ile można by na nich zarobić, specjaliści z BGŻOptima przeprowadzili wyliczenie, biorąc pod uwagę raporty finansowe dziewięciu banków, w których łącznie jest 76 proc. depozytów detalicznych. Co z tego wynika?

* Mniej niż jedna trzecia pieniędzy na bieżących rachunkach przynosi jakiekolwiek zyski.

* Aż 68,5 proc. - czyli 201,3 mld zł - to nieoprocentowane pieniądze zalegające na kontach osobistych. To stan na koniec miesiąca, kiedy wpływają pensje, emerytury itp.

* W rzeczywistości, po opłaceniu różnych rachunków, rat, zakupów itd. (a to około 49,6 mld zł, bo statystyczna rodzina wydaje co miesiąc prawie 3,7 tys. zł) na kontach osobistych zostaje 150 nieoprocentowanych miliardów złotych. To aż jedna czwarta wszystkich pieniędzy Polaków!

Koło nosa przechodzi nam ćwierć miliarda miesięcznie!

Z wyliczeń wynika, że gdyby te 150 mld zł wpłacić na rachunek oszczędnościowy oprocentowany na 2 proc. w skali roku, zysk wyniósłby 3 mld zł. Przy oprocentowaniu 2,5 proc., byłoby to już 3,8 mld zł. Po odliczeniu tzw. podatku Belki odsetki netto wyniosą przy niższym oprocentowaniu 2,43 mld zł rocznie, a przy wyższym prawie 3,1 mld zł.

Czyli: przelewając na konta oszczędnościowe swoje "osady", ich posiadacze mogliby zarobić miesięcznie 200 mln lub 250 mln zł .

Skomentuj:

Polacy tracą miliony przez zwykłe gapiostwo! Oto prosty sposób na zarobek