Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Sześć ważnych podpowiedzi dla tych, którzy chcą wymienić okna lub drzwi

Magda Kłodecka

To zawsze uciążliwe, ale jeśli pojawią się dodatkowe problemy, taki remont może stać się gehenną. Jak tego uniknąć?

rolety, okna dachowe, poddasze
Rolety rzymskie do okien dachowych z wymienną tkaniną
Fot. Velux


Wiosną zaczyna się wymienianie okien i drzwi. Znalezienie firmy, która zrobi to dobrze, nie jest proste, nic więc dziwnego, że kłopotów i reklamacji jest sporo - w 2014 rzecznicy konsumentów udzielili w Polsce 13,5 tys. porad dotyczących usług remontowo-budowlanych. Jeśli do tego doliczyć jeszcze 158 mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową (na 556 wszystkich dotyczących usług) i 57 spraw przed sądami polubownymi oraz 1,6 tys. interwencji Federacji Konsumentów i 1,7 tys. porad na infolinii konsumenckiej SKP, to widać, że remont to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.

Niedbale i długo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów policzył, że najwięcej problemów sprawiał nieprawidłowy montaż drzwi lub okien oraz nieprzestrzeganie terminów. Zastrzeżenia budziły też umowy, które podpisywali z klientami usługodawcy, bo część z nich zawierała zapisy naruszające interesy konsumentów. W tej chwili toczy się też postępowanie UOKiK-u w sprawie Centrum Okien i Drzwi w Oleśnicy oraz w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Mago w Łodzi.

Pierwsza z tych firm, Centrum Okien i Drzwi, nie wręczała klientom formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani nie informowała o tym, że mają prawo do rezygnacji z zamówienia. Druga z kolei, Mago, umowy zawierała w domach klientów, zastrzegając jednocześnie, że "w przypadku rezygnacji z zawartej umowy firma pobranego zadatku nie zwraca". Zbierała też od klientów oświadczenia: "odbieram towar i montaż bez zastrzeżeń jakościowych", które miały ograniczyć odpowiedzialność firmy za wady i zniechęcić kupujących do składania reklamacji.

Jak ustrzec się kłopotów?

* Umowę zawsze warto zawrzeć w formie pisemnej i dokładnie określić w niej zakres świadczenia oraz termin realizacji. To ułatwi dochodzenie roszczeń.

* Jeśli umowa kupna i wymiany okien lub drzwi została zawarta poza lokalem firmy, np. w domu konsumenta, można odstąpić od niej bez powodu w ciągu 14 dni; nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami i opłatami. Jest jeden wyjątek. Gdy okna lub drzwi zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie, według jego wzoru lub w nietypowych rozmiarach, wówczas od umowy odstąpić nie można. Ale reklamację składać - jak najbardziej.* Wielu przedsiębiorców pobiera od klientów zadatek lub zaliczkę. Miedzy tymi przedpłatami jest różnica. Jeżeli klient wpłaci zaliczkę i zrezygnuje z usługi, może domagać się jej zwrotu. Gdy zrezygnuje po wpłacie zadatku, wykonawca ma prawo zatrzymać pieniądze (chyba że umowa określa to inaczej). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy. Natomiast gdy po wpłacie zadatku od umowy odstępuje wykonawca, klientowi przysługuje zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty (chyba że umowa ustala inne zasady).

* Jeżeli w ciągu dwóch lat od kupienia okna lub drzwi klient stwierdzi istnienie wady, powinien złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Gdy usterkę zauważy w ciągu pierwszego roku, zakłada się, że wada istniała w chwili wydania towaru. Oznacza to, że w wypadku sporu przed sądem to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że jest inaczej. Składając reklamację z tytułu rękojmi, konsument może wybrać: naprawę, wymianę towaru na nowy, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (tylko wtedy, gdy wada jest istotna).

* Gdy firma montuje okna lub drzwi i zrobi to w sposób niezgodny z umową, klient może zażądać dokonania poprawek i wyznaczyć termin na ich zrobienie. Jeżeli w tym czasie nie wywiąże się z zadania, klient może odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie zlecenia innej firmie na koszt tej, która się z tego nie wywiązała.

* Gdyby z kolei firma przekroczyła umówiony termin lub opóźniała prace tak, że wykonanie zlecenia w wyznaczonym czasie jest nieprawdopodobne, klient jeszcze przed upływem tego terminu może, bez wyznaczania kolejnej daty, odstąpić od umowy.    Więcej o:

Skomentuj:

Sześć ważnych podpowiedzi dla tych, którzy chcą wymienić okna lub drzwi