Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak zagospodarować skarpę w ogrodzie?

tekst Małgorzata Krośnicka

Skarpy niewątpliwie urozmaicają przestrzeń ogrodu. Pozwalają też odgrodzić się od ulicy, zwłaszcza ruchliwej, i odciąć od hałasu, który generuje ruch samochodowy. Trzeba jednak wiedzieć, że większe pochyłości powinno się zabezpieczać za pomocą murków oporowych. Pozwalają one kształtować zbocza i zapobiegają osuwaniu się gruntu.

Zamiast murków oporowych z cegieł lub betonowych pustaków, zbocza skarpy można zabezpieczyć przy użyciu betonowych gazonów - wypełnione ziemią lub kruszywem stanowią mocne zabezpieczenie
Zamiast murków oporowych z cegieł lub betonowych pustaków, zbocza skarpy można zabezpieczyć przy użyciu betonowych gazonów - wypełnione ziemią lub kruszywem stanowią mocne zabezpieczenie
Fot. Artbet

Najlepiej, gdy usypywanie skarp i formowanie pochyłości zaplanujemy, zanim rozpocznie się budowa domu. Wówczas można tak skoordynować prace, aby ziemi nie trzeba było ani wywozić, ani przywozić. Do uformowania nasypu można wykorzystać nie tylko grunt z wykopów pod fundamenty domu, ale też z innych planowanych wykopów, na przykład z obszaru tarasu projektowanego w zagłębieniu terenu czy też oczka wodnego. Jeśli jednak chcemy usypać większy nasyp, trzeba się liczyć z koniecznością zakupu i dowiezienia kilku ciężarówek ziemi.

Nasypy i wykopy, które mają urozmaicać płaską działkę, powinny wyglądać naturalnie. Oznacza to, że wzniesienia najlepiej formować tak, by nie miały zbyt regularnych kształtów. Nie powinny też nagle wyrastać z zupełnie płaskiego terenu. Aby temu zapobiec, warto starannie dobrać rośliny do obsadzenia skarpy i zastosować gradację ich wysokości – intensywniej rosnące i bardziej ekspansywne sadzi się na dalszym planie, a w części frontowej i środkowej umieszcza okazy niskie i średniowysokie.
Usypana w nowym miejscu ziemia zawsze z czasem osiada, dlatego dobrze jest zrobić nasyp z pewnym nadmiarem albo zostawić gdzieś zapas ziemi. Warto pamiętać, że każdy grunt osiada inaczej – tym mocniej, im jest bardziej spoisty, na przykład nasyp wysokości

1 m z gruntu:
- piaszczystego – osiada o 2,5 cm (współczynnik osiadania k = 0,025);
- kamienistego – o 6,7 cm (k = 0,067);
- gliniastego – aż o 11 cm (k = 0,11).
Osiadanie wyższego nasypu będzie oczywiście odpowiednio większe i może trwać nawet kilka lat.

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak zagospodarować skarpę w ogrodzie?