Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe zasady wycinki drzew

odpowiada Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Od początku tego roku właściciel nieruchomości, chcąc wyciąć drzewa na swojej działce, mógł to zrobić, nie pytając nikogo o zgodę. Warunek był jeden - wycinka nie mogła być związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te liberalne przepisy zostały niedawno zmienione - wizyta w urzędzie będzie konieczna.

Nowe zasady wycinki drzew
Nowe zasady wycinki drzew
fot. Pixabay

Tak było...

W dużym skrócie sprawa wycinki wyglądała następująco – od 1 stycznia 2017 r. przepisy prawa jednoznacznie wskazywały, iż nie trzeba było ubiegać się o pozwolenie na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekraczał:
- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Warto wskazać, że do tej daty zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia była wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm – przy czym obwód mierzony był na wysokości 5 cm nad ziemią.
Ustawodawca zwolnił nas również z obowiązku uzyskania zgody na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek (do końca 2016 r. wiek takich krzewów nie mógł przekraczać 10 lat).
Niestety, w praktyce okazało się, że pod topór szły drzewa prawie w całym kraju, niekiedy czynności te były nielegalne. Aby więc ostatecznie uporządkować kwestię wycinki drzew i krzewów, zdecydowano się na kolejną nowelizację ustawy o ochronie przyrody, której przepisy weszły w życie 17 czerwca br.

Swoboda w decydowaniu o tym, co można wyciąć z własnej posesji, trwała zaledwie kilka miesięcy. Ustawodawca zdecydował się jednak na zaostrzenie wcześniejszych przepisów, aby zatrzymać dziką, niekontrolowaną wycinkę.

Tak jest...

Zgodnie z nowymi regulacjami wraca pomiar obwodów drzew na wysokości 5 cm oraz obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, a pracownicy urzędu gminy mają w terenie dokonać inspekcji, czyli oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.
I tak, zgłaszamy zamiar wycinki do odpowiedniego urzędu (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W zgłoszeniu podajemy swoje imię i nazwisko plus oznaczenie nieruchomości. Ponadto dołączamy rysunek bądź mapkę, gdzie konkretnie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.
Uwaga! Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.
Po złożeniu kompletu dokumentów gmina będzie miała 21 dni, aby wysłać swojego pracownika, by ten przeprowadził oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie czekamy kolejnych 14 dni – być może urząd wyda decyzję odmowną, bo uzna, iż drzewo jest cenne przyrodniczo. Jeśli w ciągu dwóch tygodni gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, będzie to oznaczać tzw. milczącą zgodę i wówczas właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.
Uwaga! Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracowników urzędu gminy, konieczne będzie bowiem nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i grozi za to kara pieniężna. Do chwili oddawania materiału do druku wynosi ona maksymalnie 500 zł za centymetr drzewa.
Jednak najważniejszą chyba zmianą jest ta mówiąca o tym, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności usługowej i będzie ją prowadził na tej części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić (dotkliwą) karę za wycinkę tych drzew.

Inne zmiany

Nowe prawo przywróci też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek stanowić będą niektóre gatunki topoli. Poza tym uchylone zostają przepisy przekazujących gminom możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów, na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów, za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132 i 1074).

Skomentuj:

Nowe zasady wycinki drzew