Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kotły grzewcze - pierwsze uruchomienie

tekst Stefan Żuchowski

Jeśli układ grzewczy, w którym będzie pracował kocioł, jest zgodny z przepisami i wymaganiami producenta, można przystąpić do jego uruchomienia. W tym czasie ustawiane są parametry instalacji i samego urządzenia, tak aby dostosować je do wymogów domowników.

Aby dostosować moc pracującego kotła do zapotrzebowania na ciepło w domu, fachowiec reguluje ilość powietrza, która dopływa do komory spalania
Aby dostosować moc pracującego kotła do zapotrzebowania na ciepło w domu, fachowiec reguluje ilość powietrza, która dopływa do komory spalania
Fot.: Tekla

1. Kocioł gazowy

Fachowiec uruchamiający kocioł na gaz musi mieć uprawnienia gazowe i elektryczne. Dodatkowo, abyśmy nie stracili gwarancji, powinien on przejść specjalne przeszkolenie u producenta, potwierdzone certyfikatem. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, może nawet dojść do niewłaściwej pracy urządzenia, a w wyniku tego jego uszkodzenia. Pamiętajmy również o tym, że jeśli chcemy skorzystać z pełnej gwarancji, nie warto kupować urządzenia zbyt wcześnie. Zwykle liczona jest ona od daty uruchomienia kotła, ale data sprzedaży też jest ważna. Przykładowo w karcie urządzenia znajdziemy zapis, że gwarancja jest udzielana na 12 miesięcy od daty uruchomienia, ale nie więcej niż 18 miesięcy od daty sprzedaży. Zbyt długie magazynowanie kotła nie pozostaje bowiem bez wpływu na poprawność działania szeregu podzespołów, np. pompy obiegowe i elektrozawory mogą ulec zablokowaniu, może też dojść do wyschnięcia materiałów smarnych.
Podczas pierwszego uruchomienia instalator sprawdza poprawność zamontowania urządzenia, po czym przeprowadza analizę spalin i dokonuje regulacji parametrów działania kotła i całej instalacji. Ostatni etap to zapoznanie użytkownika z zakresem obsługi urządzenia i wypełnienie gwarancji lub protokołu uruchomienia (w zależności od procedury przewidzianej przez producenta urządzenia).
- Koszty. Najczęściej koszt pierwszego uruchomienia pokrywa producent urządzenia. Inwestor płaci jedynie za dojazd fachowca. Oczywiście dodatkowe wydatki poniesiemy, jeśli zlecimy mu wykonanie czynności wykraczające poza samo uruchomienie, np. wykonanie montażu części instalacji c.o., poprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych czy montaż sterowników.

2. Kocioł na paliwa stałe

Uruchomienie kotła na paliwa stałe o prostej konstrukcji, który jest wyposażony tylko w podstawowy regulator, pompę obiegową i wentylator nadmuchowy powietrza do spalania, sprowadza się do odpowiedniego ustawienia sterownika oraz przeszkolenia użytkownika z obsługi urządzenia. Najczęściej uruchomienia tego typu kotła dokonuje fachowiec, który podłącza go do instalacji.
Jeśli jednak kupiliśmy kocioł z automatycznym podawaniem paliwa i rozbudowanym sterownikiem, wówczas uruchomienie i dopasowanie parametrów kotła do instalacji oraz rodzaju paliwa jest znacznie bardzie skomplikowane. Co prawda prawie każdy wykonawca instalacji jest w stanie włączyć i rozpalić kocioł, ale nie zawsze jest on w stanie dokonać adaptacji nastaw sterownika do charakterystyki instalacji czy parametrów paliwa. Z tego powodu większość producentów kotłów z podajnikiem oferuje usługę pierwszego uruchomienia wykonywaną przez autoryzowany serwis.
- Koszty. Koszt pierwszego uruchomienia wynosi od 250 do 350 zł plus koszty dojazdu. Niektórzy producenci wymagają wykonania tego typu usługi, aby zachować gwarancję. Ale jeśli nawet nie ma takiego wymogu w instrukcji urządzenia, to i tak warto wezwać autoryzowany serwis. Od właściwych ustawień na sterowniku zależy jakość procesu spalania, a w efekcie stopień wykorzystania energii cieplnej zawartej w paliwie.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kotły grzewcze - pierwsze uruchomienie