Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kupno kotła na paliwa stałe. Wymiana kotła węglowego na gazowy

tekst Władysław Łyszkowski

Po wielu latach eksploatacji kocioł może cieknąć, co w urządzeniu z wymiennikiem ciepła ze stali wynika z postępującej korozji blach lub łączących je spawów. Natomiast w kotłach żeliwnych dochodzi czasem do uszkodzenia korpusu, na przykład podczas dopuszczania zimnej wody, gdy jest on rozgrzany. W obu tych sytuacjach kocioł trzeba wymienić, ponieważ próby jego uszczelniania zwykle pomagają jedynie na krótki czas.

Kotły starej generacji nie są przyjazne dla środowiska. Emitują bowiem do atmosfery znacznie więcej tlenków węgla, siarki i pyłów niż nowoczesne modele
Kotły starej generacji nie są przyjazne dla środowiska. Emitują bowiem do atmosfery znacznie więcej tlenków węgla, siarki i pyłów niż nowoczesne modele
Fot. archiwum redakcji

Decydując się na zakup kotła na paliwa stałe należy wziąć pod uwagę zmiany w prawie. Zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 nowe modele muszą spełniać kryteria dotyczące emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz minimalnej sprawności przy pełnej mocy i dla 30% mocy nominalnej (uśrednionej). Wymaganiom tym odpowiadają urządzenia 5 klasy, czyli nowoczesne kotły jednopaleniskowe z podajnikiem paliwa oraz zgazowujące drewno.

Wymiana starego modelu na nowoczesny

Najwięcej kotłów 5 klasy znajdziemy wśród urządzeń z automatycznym załadunkiem (podajnikiem) paliwa. Są one dość drogie, ale zapewniają znacznie wyższy komfort obsługi. Ponadto stosowana w nich regulacja procesu spalania pozwala uzyskać wyższą sprawność, a przez to lepsze wykorzystanie paliwa. Pewnym ograniczeniem w ich montażu mogą być wymiary pomieszczenia ponieważ model wyposażony w podajnik i zbiornik paliwa zajmuje więcej miejsca niż stary kocioł. W związku z tym przed zakupem urządzenia należy skonsultować się z instalatorem, który w pierwszej kolejności oceni, jaką moc urządzenia powinniśmy zastosować, a także sprawdzi czy powierzchnia pomieszczenia pozwala na montaż wybranego kotła.

Jak sprawdzić klasę kotła?

Wprowadzane w ostatnim czasie tzw. uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany istniejących kotłów węglowych na modele spełniające wymagania tzw. klasy 5.
Informację o klasie kotła znajdziemy na tabliczce znamionowej (umieszczona jest na obudowie) oraz w instrukcji obsługi. Jeśli takiej tabliczki nie ma, nie warto kupować takiego urządzenia. Ponadto coraz więcej kotłów spełnia wymogi dyrektywy Ecodesign (będzie obowiązywać od 2020 roku). Wprowadza ona próg emisji dla tlenków azotu, etykiety energetyczne, wymóg podawania przeciętnej sprawności kotła (znacznie bliższej rzeczywistej wartości).

Zmiana sposobu ogrzewania

Planując modernizację instalacji, możemy zdecydować się na zmianę sposobu ogrzewania, czyli kocioł węglowy zastąpić gazowym. Pozwala to uzyskać znacznie wyższy poziom komfortu obsługi i stabilną temperaturę w budynku. Dodatkowo możemy wykorzystać pomieszczenie, w którym znajdował się skład opału na inne cele. Nie będzie też potrzebna kotłownia, gdyż kocioł na gaz można umieścić na przykład w kuchni lub łazience. Należy jednak liczyć się z wyższymi kosztami eksploatacji, szczególnie, gdy dotychczas korzystaliśmy z węgla o niskiej jakości lub spalaliśmy drewno z wyrębu z własnego lasu. Aby te opłaty były niższe, należy zadbać o redukcję strat ciepła budynku poprzez izolację ścian, dachu oraz wymianę okien.

Etapy wymiany kotła węglowego na gazowy:

1. Występujemy z wnioskiem o podłączenie do sieci gazowej.

2. Potem zlecamy wykonanie przyłącza i instalacji gazowej. Jeśli już korzystamy z instalacji gazowej, np. do zasilania podgrzewacza wody, wówczas wymagana może być jedynie przebudować instalacji.

3. Wybieramy odpowiedni model kotła. Podejmując tę decyzję, powinniśmy wziąć pod uwagę sposób przygotowywania wody do mycia. Jeśli w domu jest jedna łazienka tuż przy kuchni, wówczas możemy zdecydować się na kocioł dwufunkcyjny, który w razie potrzeby przełączy się z trybu ogrzewania pomieszczeń i podgrzeje wodę do mycia. Pamiętajmy przy tym, że model dwufunkcyjny ogrzewa wodę w sposób przepływowy, co wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nie można na przykład jednocześnie napełniać wanny i myć naczyń.

4. Jeśli mamy co najmniej dwie łazienki, z których chcemy korzystać jednocześnie, polecany jest kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę (zwykle o pojemności 100-150 l). Dzięki temu można zmagazynować wystraszającą ilość wody na poranną czy wieczorną kąpiel.

5. Zlecamy montaż nowego kotła. Ponieważ nowoczesne kotły na gaz mogą pracować wyłącznie w instalacji grzewczej zamkniętej, należy usunąć otwarte naczynie wzbiorcze. Przebudowy wymaga też zwykle instalacja ciepłej wody do mycia. Często jest w niej umieszczony podgrzewacz starego typu przeznaczony do współpracy z kotłem węglowym. Należy go zdemontować i zasilić instalację ciepłej wody z kotła dwufunkcyjnego lub zasobnika.

6. Zapewniamy dopływ świeżego powietrza do kotła. W tym celu często wykorzystuje się istniejący komin po kotle węglowym, przez umieszczenie w nim przewodu powietrzno-spalinowego. Nowy kocioł na gaz pobiera powietrze do spalania znad dachu i tam również usuwa spaliny. Nie ma więc ryzyka wypływu spalin do pomieszczenia, w którym jest zamontowany.

(Ceny katalogowe z października 2017 roku)

Skomentuj:

Kupno kotła na paliwa stałe. Wymiana kotła węglowego na gazowy