Zamknięte naczynie wzbiorcze

red.

DO JEDNORAZOWEJ PUBLIKACJI
Fot. Materiały firmy: Vaillant
Nieodłącznym elementem nowoczesnych instalacji grzewczych są naczynia wzbiorcze typu zamkniętego, zwane inaczej naczyniami przeponowymi. Stanowią one nie tylko lepsze od naczyń typu otwartego zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernymi wzrostami ciśnienia (ciśnienie wzrasta na skutek wzrostu temperatury wody). Ważne jest przede wszystkim to, że odcinają one wodę w instalacji od kontaktu z powietrzem, co chroni ją przed zapowietrzaniem, korozją, a także ogranicza ubytki wody w instalacji na skutek parowania. Przewaga przeponowego naczynia wzbiorczego nad naczyniem otwartym polega też na tym, że można je umieścić w każdym punkcie instalacji, na przykład w kotłowni, w sąsiedztwie kotła (w kotłach wiszących jest ono wbudowane), podczas gdy naczynia typu otwartego trzeba zamontować w najwyższym punkcie instalacji grzewczej. W kotłowni są najczęściej dwa naczynia wzbiorcze: jedno do instalacji c.o. i drugie zabezpieczające instalację ciepłej wody.

Uwaga! Przeponowe naczynia wzbiorcze wolno stosować we wszystkich układach z wyjątkiem zasilanych urządzeniami grzewczymi na paliwa stałe (kotły i kominki z płaszczem wodnym).

    Więcej o:

Skomentuj:

Zamknięte naczynie wzbiorcze