Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kotłownia zgodna z prawem budowlanym

Redakcja Pressland

Zgodnie z prawem budowlany kocioł na olej bądź paliwo stałe powinien zostać zamontowany w osobnym pomieszczeniu. Piece gazowe niekoniecznie muszą być umieszczane w osobnych pomieszczeniach - tutaj decyzja zależna jest od konkretnego przypadku. Przepisy określają także, jakie wymiary powinna mieć kotłownia, gdzie powinna być zlokalizowana a także, jaka wentylacja powinna zostać zastosowana.

Kotłownia zgodna z prawem budowlanym
Kotłownia zgodna z prawem budowlanym
Fot. Shutterstock

Ważny jest wybór ogrzewania

W domach jednorodzinnych najczęściej montuje się kotły o mocy nieprzekraczającej 25 kW. Są to kotły wystarczające do ogrzania całej powierzchni mieszkalnej. Ważny jest jednak nie rodzaj kotła a jego wybór już na etapie adaptacji projektu do działki. Wszystko, dlatego, że architekt już na tym etapie musi wyliczyć powierzchnię kotłowni i ustalić gdzie będzie się znajdować, tak by spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale też wymagania określone normą PN-87/B-02411.

Moc kotła a kotłownia

Przepisy jasno określają wymagania w zakresie montażu kotłów. Zgodnie z przepisami, kotły o mocy powyżej 25kW można zamontować w osobnych pomieszczeniach technicznych, nawet w podziemiu. Ważne jest jednak posiadanie osobnego pomieszczenia na umieszczenie składu paliwa. Kotłownie wyposażone w takie piece muszą również zostać wyposażone w niepalne drzwi o szerokości minimum 80 cm. Ważny jest również sposób ich otwierania – powinny być otwierane na zewnątrz. Ponadto, drzwi od strony wewnętrznej powinny być bezklamkowe i otwierać się poprzez pchnięcie. Pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem na skład paliwa również powinny znajdować się drzwi – najlepiej stalowe. Kotłownia powinna zostać również wyposażona w okna, których powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 1/15 powierzchni podłogi pomieszczenia. Minimum ich połowa powinna być otwieralna.

Kotłownia zgodna z prawem budowlanym
Kotłownia zgodna z prawem budowlanym
Fot. Shutterstock

Jeśli chodzi o kotły do mocy 25 Kw. to muszą być montowane w osobnym pomieszczeniu na kondygnacji podziemnej bądź na poziomie równym z ogrzewanymi pomieszczeniami. Skład paliwa musi zostać umieszczony w osobnym pomieszczeniu. Co ważne – kotły o wspomnianej mocy mogą być montowane w pomieszczeniach o wysokości minimum 2,2 m, gdyż tylko tak zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

Ostatnim rodzajem kotłów są kotły o mocy do 10 kW, które można zainstalować w kotłowniach o kubaturze nie mniejsze niż 30m3 oraz spełniających warunek minimum 4m3 na 1 kW mocy kotła. Ważne jest jednak w tym przypadku zapewnienie odpowiedniego dopływu powietrza na poziomie 10 m3 /h na 1kW mocy kotła.

Pozostałe wymagania

W przypadku zdecydowania się na kocioł wykorzystujący paliwa stałe konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań technicznych. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji nawiewnej przy wykorzystaniu niezamykanego otworu. Otwór powinien znajdować się maksymalnie 1 m nad podłogą i mieć przekrój min. 200 cm2. Ważna jest również wentylacja wywiewna. Powinna zostać zapewniona przez kanał wykonany z niepalnego materiału o wymiarach minimum 14x14cm. Kanał wywiewny powinien zostać wyprowadzony ponad dach. Warto również wspomnieć, że przekrój samego komina powinien wynosić minimum 20x20 cm. Niezbędne jest również wyposażenie podłogi kotłowni w kanalizacyjny wpust podłogowy.

Pamiętajmy, że podczas projektowania kotłowni bierze się pod uwagę wielkość kotła. Konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów między urządzeniem a ścianami – im większy kocioł tym większe odstępy. Polecamy, więc wykonanie większej kotłowni, która pomieści nie tylko kocioł, ale też podajnik.

Skomentuj:

Kotłownia zgodna z prawem budowlanym