Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak dobrze zaplanować budowę domu. Przerwy technologiczne

Tomasz Rybarczyk

Pierwszym etapem budowy domu - w zasadzie jeszcze poprzedzającym prace - jest dokładne zaplanowanie całej inwestycji. Nie warto go pomijać, ponieważ ma on duży wpływ na finansowanie budowy.

budowa domu
Budowę trzeba zaplanować biorąc pod uwagę przerwę na zimę i inne przerwy technologiczne, związane z wykonywaniem różnych prac
Fot. Wienerberger

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestorzy stają przed różnego rodzaju dylematami. Między innymi dokonują oceny swoich możliwości finansowych i czasowych, mierząc siły na zamiary. Dobrze, jeśli ostatecznie powstaną konkretne plany i różne scenariusze. Przebieg budowy nie jest bowiem uzależniony tylko od dobrej woli inwestorów, ale też od sposobu prowadzenia prac i rozłożenia ich w czasie.

Nie każdy, kto pierwszy raz stawia dom, ma wiedzę na temat organizacji budowy, harmonogramu prac, koniecznych przerw technologicznych i innych istotnych spraw, które mają duży wpływ na proces wznoszenia domu. Co prawda nie wymaga się tego od inwestorów, ale jeśli już taką wiedzę mają, znacznie ułatwi im ona realizację marzeń. Zdecydowanie warto więc spotkać się z przyszłym kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub choćby osobą, która już zbudowała dom

Dlaczego warto mieć plan budowy domu

Pomijając sprawy formalno-prawne, najczęściej planowany czas zakończenia budowy, wynikający z wyznaczonego terminu przeprowadzki do domu (np. po wakacjach, po feriach zimowych, przed świętami itp.), określa przybliżoną datę rozpoczęcia prac. Bywa też, że ich start uzależniony jest od kredytu, o którego uzyskaniu decydują skomplikowane procedury bankowe. Mało uwagi poświęca się na szczegółową analizę "ścieżki krytycznej", czyli ciągu zdarzeń, z których opóźnienie któregokolwiek spowoduje przesunięcie zakończenia całej budowy.

Planowanie jest szczególnie ważne przy tradycyjnym budowaniu, w którym wykorzystuje się drobnowymiarowe elementy i występują roboty mokre (betonowanie, murowanie, tynkowanie). W Polsce taki dom najczęściej jest posadowiony na ławach żelbetowych ze ścianami zewnętrznymi z bloczków lub pustaków ceramicznych (dawniej cegieł), ze stropami gęstożebrowymi lub żelbetowymi (monolitycznymi) i zwieńczony drewnianą więźbą pokrytą dachówkami lub blachą. Nie wolno zapominać, że przy takim budowaniu niektóre roboty wymagają przerw technologicznych oraz przerw związanych z sezonowością prac. Mają one również duży wpływ na przebieg budowy w naszym klimacie.

Jeśli chodzi o sezonowość, to przy realizacji domu wznoszonego tradycyjnie należy uwzględnić to, że wszystkie roboty powinny być prowadzone w ściśle określonych warunkach atmosferycznych. Przecież nie wszystkie prace można wykonywać w temperaturze zbyt niskiej (poniżej 0°C, a nawet +5°C), czy też za wysokiej (ponad 25°C). To duże ograniczenie, o którym często się zapomina. Tymczasem wymusza ono przyjęcie kilku scenariuszy, również tych najbardziej niekorzystnych.

Wynika z tego, że jedną z najbezpieczniejszych metod jest takie zaplanowanie robót, aby zostały one jak najdogodniej rozłożone w czasie, z uwzględnieniem przewidywanej aury.

Ile trwają przerwy technologiczne w trakcie budowy domu

Biorąc pod uwagę sposób budowania systemem tradycyjnym, trzeba pamiętać, że część robót wymaga zastosowania tak zwanych przerw technologicznych. Są one konieczne, by wykonane elementy uzyskały określoną wytrzymałość/wyschły. Nie ma możliwości, by je pominąć. Oto lista prac wymagających przerw technologicznych:

 • Wykonanie fundamentów - 1-3 dni.
 • Wykonanie belek (podciągów i nadproży) - 1-3 dni.
 • Wykonanie stropów - 1-3 dni.
 • Wykonanie wieńców pod murłatę - 1-3 dni.
 • Schnięcie wypraw tynkarskich - 14-28 dni.
 • Schnięcie posadzek, wylewek - 14-28 dni.
 • Wiązanie kleju do przyklejenia płytek podłogowych - 1-3 dni.
 • Wysychanie impregnatów - 1 dzień.
 • Wysychanie gładzi - 2 dni.
 • Wysychanie zagruntowanych powierzchni - 1 dzień.
 • Wysychanie powłok malarskich - 1-3 dni.
 • Wysychanie lakierów - 1-3 dni.
 • Wysychanie do wilgotności wymaganej, na przykład przez drewno lub tynk - 1-6 miesięcy.

Planowanie budowy a jej finansowanie.

Budowa "pod klucz" statystycznego domu (wolno stojący, bez piwnicy, z poddaszem użytkowym i garażem, o łącznej powierzchni około 150 m2, wymurowany z cegły ceramicznej, z dwuspadowym dachem pokrytym dachówką ceramiczną) to koszt około 430 000 zł.

Prawidłowe obliczenie wartości inwestycji i zaplanowanie budżetu w tej wysokości pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek związanych z niedokładnym oszacowaniem kosztów. Warto więc zlecić wykonanie harmonogramu prac i kosztorysu. Ten ostatni pomoże przewidywać i kontrolować koszty oraz planować wydatki na każdym etapie budowy. Niedoszacowanie w konsekwencji może się wiązać np. z koniecznością ograniczenia wydatków w końcowej fazie budowy czy wręcz wstrzymania pewnych robót.

 

19017031 https bi
Fot. oferteo.pl

Skomentuj:

Jak dobrze zaplanować budowę domu. Przerwy technologiczne