Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Budynek gospodarczy - co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

AI/KJ

Jednym z rodzajów budowli jest budynek gospodarczy. W zależności od tego, jakie są potrzeby właścicieli może on pełnić bardzo różne funkcje. W niewielkim budynku gospodarczym będziesz mógł przechowywać na przykład narzędzia ogrodnicze. Jeśli lubisz majsterkować, w większym możesz urządzić sobie warsztat. To, na jaki budynek gospodarczy się zdecydujesz zależy też od tego, jak duża jest powierzchnia działki, na której chcesz go zbudować. Czy budowę budynku gospodarczego muszą poprzedzać jakieś formalności?

Dom na Śląsku
Domek gospodarczy zachowuje te same proporcje, co główny budynek i tylko pozornie wygląda jakby cały był z drewna
Bartosz Makowski

Budynek gospodarczy - definicja i charakterystyka

Zgodnie z definicją za budynek gospodarczy uznaje się obiekt budowlany, który jest przeznaczony do przechowywania sprzętów, narzędzi, materiałów oraz płodów rolnych, które służą mieszkańcom danego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego bądź budynku indywidualnej rekreacji. Ponadto budynkiem gospodarczym jest budynek, w którym wykonywane są amatorskie prace warsztatowe. W budynku gospodarczym, który znajduje się w zabudowie ogrodowej można przechowywać sprzęt rolniczy, środki do produkcji rolnej i płody rolne. Na budowę budynku gospodarczego szczególnie warto się zdecydować, gdy dom nie jest podpiwniczony i nie ma strychu.

Rodzaje budynków gospodarczych

Zmiany w prawie budowlanych poszerzyły zakres inwestycji, które można zrealizować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nie w każdym jednak przypadku możesz postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia.

Bez pozwolenia możesz zbudować tylko wolnostojący budynek gospodarczy, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m². Na każde 500 m² powierzchni mogą przypadać 2 budynki gospodarcze. Mogą one służyć do różnych celów. Budynek gospodarczy w zabudowie ogrodowej możesz wykorzystywać do przechowywania środków produkcji rolnej. Zgodnie z definicją może one służyć też mieszkańcom budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynku rekreacji indywidualnej.

Budynek gospodarczy przy domu jednorodzinnym

Budynek gospodarczy musi spełniać pewne warunki techniczne. Jak każdy inny budynek powinien on być trwale związany z gruntem, posiadać dach i fundamenty oraz musi zostać wydzielony z przestrzeni poprzez postawienie ścian. Jeśli chcesz postawić budynek gospodarczy na zgłoszenie, pamiętaj, że jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m². Musisz też złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz  zbudować budynek gospodarczy na już funkcjonującej działce siedliskowej nie musisz ubiegać się o pozwolenie ani dokonywać zgłoszenia. Budynek gospodarczy powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budowa budynku gospodarczego - pozwolenie czy zgłoszenie?

Jeżeli chcesz zbudować budynek wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni do 35 m², możesz to zrobić tylko na zgłoszenie. Zgłoszenia budowy budynku gospodarczego dokonasz w urzędzie miasta bądź starostwie powiatowym na 21 dni przed rozpoczęciem budowy. Niedopuszczalne jest usytuowanie budynku gospodarczego przy domu jednorodzinnym bądź budynku zamieszkania zbiorowego w taki sposób, aby ograniczał on dostęp do naturalnego światła.

Budowa budynku gospodarczego – wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego możesz złożyć w starostwie powiatowym osobiście lub za pośrednictwem rządowego portalu e-Budownictwo. Jeśli w ciągu 21 dni starosta nie wniesie sprzeciwu, możesz rozpocząć budowę.

Jakie dokumentu są niezbędne przed budową?

Przy budowie budynku gospodarczego musisz przestrzegać pewnych zasad i przepisów. Jeżeli budynek gospodarczy będzie miał powierzchnię zabudowy większą niż wspominane już 35 m², musisz potrzebujesz pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu zobowiązany będziesz do prowadzenia dziennika budowy. Jeżeli masz w planach budowę budynku gospodarczego, sprawdź wcześniej czy dla terenu, na którym będzie się on znajdował nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę - czy to możliwe?

Jest to możliwe po spełnieniu warunków, o których pisaliśmy wcześniej. Jeżeli jednak budujesz go na pozwolenie, konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy, zarejestrowanie i prowadzenie dziennika budowy. Nie zapomnij też o zachowaniu odpowiedniej odległości budynku od granicy działki oraz ścian zewnętrznych budynku  znajdującego się na działce sąsiedniej. Budynek gospodarczy powinien być parterowy.

Do ilu metrów można wybudować budynek gospodarczy bez pozwolenia?

Prawo budowlane zezwala na budowę budynków bez pozwolenia o maksymalnej powierzchni 35 m² Po zmianie przepisów w sprawie warunków technicznych zabudowy, budynek gospodarczy, który jest niższy niż 3 m, a jego długość wynosi maksymalnie 6,5 m, możesz wnieść bezpośrednio przy granicy działki lub też w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli zachowasz tylko taką odległość lub zbudujesz budynek przy granicy to pamiętaj, że nie będzie on mógł mieć okien i drzwi w ścianie od jej strony. Sprawdź też, czy nie ma szczególnych warunków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Budynek gospodarczy - co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?