Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy współczesny piecokominek zapewni podstawowe ogrzewanie domu?

Jacek Ręka, mistrz zduński, członek Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych

To dziś coraz częściej zadawane pytanie – i to z kilku powodów. Takie rozwiązanie bierzemy pod uwagę, gdy szukamy zarówno możliwości obniżenia kosztów ogrzewania, jak i niezależnego systemu grzewczego, czyli takiego, który będzie działał nawet wtedy, gdy zabraknie prądu w sieci.

Czy współczesny piecokominek zapewni podstawowe ogrzewanie domu?
Czy współczesny piecokominek zapewni podstawowe ogrzewanie domu?
Shutterstock.com

Według ostatnich danych z inwentaryzacji CEEB w Polsce mamy ponad 1,5 mln pieców i podobną liczbę kominków. Piecokominki mogą być funkcjonalne i w stu procentach niezawodne, dając nam efektywne ciepło.

Niepewna sytuacja polityczna – wojna za naszą wschodnią granicą oraz pojawiające się gwałtowne zmiany klimatyczne, coraz wyraźniej uświadamiają nam realną możliwość występowania ograniczeń, a nawet długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Ponadto szybkie tempo wprowadzanej europejskiej transformacji klimatycznej w kierunku OZE i odchodzenie od zapewniających dotąd stabilność energetyczną tradycyjnych kopalnych źródeł energii - głównie węgla czy gazu, pogłębiają te obawy i dodatkowo dają uzasadnione powody przewidywania znacznych wzrostów cen prądu, a tym samym i kosztów ogrzewania.

Tradycyjne piece w nowoczesnym wydaniu

Już od dłuższego czasu w wielu krajach europejskich, obok nowych technologii grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), dużą popularność zaczęły również zdobywać piece i kominki opalane drewnem. Renesans tego typu urządzeń wynikał nie tylko z chęci przyozdobienia salonu efektownym piecem kaflowym czy kominkiem. Wielu właścicieli domów na nowo doceniło unikalne funkcje grzewcze piecy i kominków oraz to, że drewno jest powszechnie dostępnym źródłem odnawialnej energii. Dzięki rozwojowi technologicznemu rzemiosła zduńskiego wprowadzano wiele innowacyjnych rozwiązań i materiałów akumulacyjnych. W efekcie powstały urządzenia, określane jako piecokominki, które mają zdolność magazynowania wytworzonego podczas spalania ciepła minimum przez 8 godzin. Ale zazwyczaj jest to 12-24 godziny. Ponadto piecokominki mogą być w zasadzie bezobsługowe po ich załadowaniu. Oznacza to, że wystarczy jedynie raz na dobę dołożyć drewna do paleniska.

Piecokominek podstawowego ogrzewania całego domu drewnem, bezobsługowo przez 12 – 24 godzin obudowa grzewcza z kafli i tynkowanych płyt akumulacyjnych
Piecokominek podstawowego ogrzewania całego domu drewnem, bezobsługowo przez 12 – 24 godzin obudowa grzewcza z kafli i tynkowanych płyt akumulacyjnych
CEBUD

Czy piecokominek ogrzeje cały dom?

Do tej pory typowy piec mógł ogrzewać zwykle tylko jedno pomieszczenie (ewentualnie przyległe do niego). Do ogrzania zaś całego domu potrzeba było palić w kilku piecach – co nie było zbyt wygodne. Dlatego dziś udoskonalając funkcjonowanie piecokominka, podniesiono jego moc grzewczą na tyle, aby paląc tylko w jednym urządzeniu i tylko raz dziennie, ogrzać wszystkie pomieszczenia w domu. Oczywiście, również drzwiczki takiego pieca przeszklono, aby domownicy mogli również cieszyć się  widokiem ognia, jak w typowym kominku. Warto jeszcze raz odkreślić, że dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymaliśmy możliwość taniego podstawowego ogrzewania całego domu w sposób ciągły i niezależny od prądu. Ponadto obsługa piecokominka nie jest uciążliwa, gdyż wystarczy jednorazowy załadunek opału w ciągu doby. Pozwala to także zabezpieczyć swój dom w ciepło pozyskiwane z OZE i w ten sposób wpisać się w europejską transformację klimatyczną oraz zapewnić czyste spalanie drewna w sposób całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. To jednak nie wszystkie powody, które dziś przyczyniają się do rozwoju i stosowania piecokominków jako podstawowego i niezależnego ogrzewania.

Wnętrze piecokominka: akumulacyjne palenisko akumulacyjny i wodny wymiennik ciepła
Wnętrze piecokominka: akumulacyjne palenisko akumulacyjny i wodny wymiennik ciepła
CEBUD

Aspekt zdrowotny i ekonomiczny

Nowoczesne piecokominki oddają głównie ciepło do pomieszczeń przez promieniowanie i w tylko niewielkim stopniu przez konwekcje, która wywołuje ruch powietrza. Mniejszy ruch powietrza znacznie ogranicza unoszenie się kurzu. Jak wielkie ma to znaczenie dla zdrowia dzieci – i nas wszystkich – nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ponadto współczesne badania naukowe, potwierdziły jeszcze wiele innych prozdrowotnych zalet stosowania takiego systemu ogrzewania. Zwróćmy też uwagę na to, że tego typu urządzeniom nie można już dzisiaj przypisywać wysokiej emisji spalin, jako jeszcze do niedawna powszechnie czyniono. W wyniku wprowadzonych zmian w konstrukcji piecokominka Ministerstwo Środowiska i Klimatu w lipcu ub. roku skorygowało stosowane od kilkunastu lat zawyżone wskaźniki emisji pyłów. Ponadto upowszechnienie stosowania piecokominków na drewno może przyczynić się do poprawy jakości powietrza zewnętrznego, dzięki czynnikowi ekonomicznemu. Wpływa on bowiem najskuteczniej na szybszą wymianę starych kopciuchów, uważanych za jeden z najtańszych systemów ogrzewania domów. Dzięki innowacyjnym technologiom wprowadzonym do nowoczesnych piecokominków, ich użytkownicy mogą posiadać dziś podstawowy system grzewczy na poziomie kosztów dwukrotnie niższych niż przy spalaniu węgla i trzykrotnie niższych niż gazu ziemnego. Jeżeli mieszkańcy budynków, w których poprowadzony jest przewód dymowy – a takich jest o wiele taniej ogrzewać dom i czynić to komfortowo oraz skutecznie, to z powiedzeniem mogą wyposażyć swoje domy w akumulacyjne piecokominki.  

Wnętrze piecokominka: akumulacyjne palenisko narożne stalowy powietrzny i akumulacyjny kanałowy wymiennik ciepła
Wnętrze piecokominka: akumulacyjne palenisko narożne stalowy powietrzny i akumulacyjny kanałowy wymiennik ciepła
CEBUD

W zgodzie z przepisami

Projektując nowy dom, możemy już - będąc w zgodzie z wymaganymi przepisami (tj. PN EN 15250 oraz PN-EN 16510-1:2023-06) - zastosować akumulacyjny piecokominek opalany biomasą drzewną jako podstawowe urządzenie grzewcze. To tyle istotna informacja, że prawo budowlane wskazuje, iż tego rodzaju ogrzewanie nie może być jedynym źródłem ciepła w budynku mieszkalnym. Zwykle zduni wbudowują bowiem do wnętrza pieca specjalnie grzałki elektryczne. Zabezpieczają one stabilność ogrzewania podczas nieobecności mieszkańców, a także czynią jego obsługę wygodniejszą.

Piecokominek podstawowego ogrzewania całego domu drewnem, bezobsługowo przez 12 – 24 godzin obudowa grzewcza z kafli i tynkowanych płyt akumulacyjnych
Piecokominek podstawowego ogrzewania całego domu drewnem, bezobsługowo przez 12 – 24 godzin obudowa grzewcza z kafli i tynkowanych płyt akumulacyjnych
CEBUD
  Więcej o:

Skomentuj:

Czy współczesny piecokominek zapewni podstawowe ogrzewanie domu?