Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czyste powietrze – edycja 3.0

opracowanie Monika Wach

Trwa właśnie trzecia odsłona rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Gorąco zachęcamy tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po wsparcie, aby jak najszybciej to zrobili. Nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń.

Czyste powietrze
Czyste powietrze
Fot.: shutterstock.com

Nowy nabór do programu "Czyste Powietrze" 2023! Co się zmienia?

Więcej na ten temat czytaj tutaj>>>

Czyste powietrze 3.0 od kiedy

Dokładnie „Czyste Powietrze” 3.0 wystartowało 25 stycznia br. i na tę chwilę – jak podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – złożono już przeszło 3 tys. wniosków na ponad 73 mln złotych (do tej pory, biorąc pod uwagę poprzednie dwie edycje, o dofinansowanie wystąpiło 397 tys. inwestorów, którzy otrzymali wsparcie sięgające blisko 6,8 mld złotych). Cel programu i jego główne założenia pozostały niezmienne – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne, wykorzystujące OZE i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ostatni element – termomodernizacja – trzeba zapamiętać, bo kiedy myślimy o programie „Czyste Powietrze”, zakładamy czasem, że na liście uprawniającej do pozyskania ulgi są jedynie kotły czy pompy ciepła. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mieszczą się na niej również takie prace, jak: wymiana stolarki otworowej, docieplenie budynku czy wymiana/dociepenie pokrycia dachowego, które to prace są równie istotne dla utrzymania optymalnej temperatury w domu.

Zmieniły się natomiast (dodajmy, iż na plus) zasady wsparcia. Jak to teraz wygląda w praktyce? Zobaczmy.

Czyste powietrze 1.0 i 2.0

Przypomnijmy, w odsłonie 1.0 i 2.0 maksymalna kwota dotacji wynosiła 53 tys. zł. Teraz przewidziano aż 69 tys. przy 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Do czasu wyczerpania puli środków w obydwu edycjach obowiązywały dwie wersje programu. W pierwszej kategorii były osoby, których dochód roczny nie przekraczał 100 tys. zł i dla takiej grupy osób przewidziana była dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania była skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana było wyższe dofinansowanie – nawet do 37 tys. zł.

W tym momencie podkreślmy wyraźnie – te dwie wersje programu nadal obowiązują. Ale doszła jeszcze wersja trzecia, o której piszemy poniżej.

Uwaga! Jeszcze raz podajemy informację o tym, iż 1 stycznia 2022 roku całkowicie wycofano z programu „Czyste Powietrze” możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kotły węglowe, a z kolei przyznano zwrot kosztów na zakup i montaż kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.

Czyste powietrze
Program, o którym piszemy, jest wciąż udoskonalny, aby w bardziej przystępny sposób docierać do coraz większej liczby osób...
shutterstock.com

Program Czyste powietrze 3.0 

Zmiana

1. "Czyste Powietrze” 3.0 skierowane jest do osób o niższych dochodach, a precyzyjniej – do najuboższych gospodarstw domowych. Na termomodernizację i wymianę pieca można otrzymać 69 tys. zł dotacji. Ale obowiązują progi dochodowe.

Po wsparcie mogą sięgnąć osoby z miesięcznym dochodem nie większym niż 900 zł lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych). To bardzo ważna informacja, gdyż nie każdego stać na tę inwestycję, która choć ważna społecznie i środowiskowo, to nie należy do najtańszych przedsięwzięć.

Oprócz tych, którzy spełniają wyżej wymienione, restrykcyjne kryteria dochodowe, na dofinansowanie mogą liczyć osoby objęte wybranymi świadczeniami socjalnymi. Do uczestnictwa w programie uprawnia ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania"). W dokumencie tym znajdziemy między innymi szczegółowy wykaz materiałów oraz urządzeń, które podlegają dofinansowaniu wraz z maksymalną kwotą dotacji.

Uwaga! Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, mieć deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”. )

Dokument ten oraz inne ważne informacje dla wszystkich beneficjentów „Czystego Powietrza” są już dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl. Znajdziemy tam również narzędzie pomocnicze – Kalkulator dotacji. Ma ono za zadanie ułatwić wnioskodawcom wyliczenie wysokości wsparcia na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

3. Wniosek o zwrot części poniesionych wydatków można złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w gminie, jeżeli ta uczestniczy w programie, ewentualnie za pośrednictwem banku. Możemy to zrobić poprzez:

  • rządowy portal „gov.pl” (zakładka: „Nieruchomości i środowisko”);
  • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw.

Wybierając tę drugą opcję, musimy jednocześnie złożyć dokument w wersji papierowej, czyli wydrukować wypełniony wniosek, podpisać go i wraz z załącznikami złożyć przesłać do ww. urzędu.

Choć na początku może nam wydawać się to skomplikowane, to w rzeczywistości cały proces złożenia wniosku przebiega dość intuicyjnie. Zawsze można również skorzystać z infolinii programu, dostępnej pod numerem telefonu 22 340 40 80 (w godzinach 8:00-16:00).

4. Liczbę transz rozliczeń z podmiotami finansującymi i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach programu).

Niestety najwyższy poziom dofinansowania nie jest dostępny we wspomnianej wyżej ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze, o który możemy się ubiegać w przypadku pierwszej i drugiej części programu (jeśli ktoś potrzebuje wsparcia kredytowego na poczet realizowanego przedsięwzięcia związanego z „Czystym Powietrzem”).

Obecnie trwają prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, która obejmować będzie m.in. prefinansowanie wydatków oraz pomoc niesioną wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. Prefinansowanie miałoby polegać – jak twierdzi NFOŚiGW – na pozyskiwaniu przez beneficjentów środków finansowych na realizację przedsięwzięcia przed jego zakończeniem i rozliczeniem. O wynikach tych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Czyste powietrze
Przykładowy wykaz kosztów, które możemy sobie zrekompensować w ramach programu
czystepowietrze.gov.pl

Sprawdź, czy Twój bank oferuje kredyt „Czyste Powietrze”

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na poczet „zielonych″ inwestycji:

  1. Alior Bank S.A. (od 6 lipca 2021 r.)
  2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)
  3. BNP Paribas Bank Polska S.A. (od 27.09.2021 r.)
  4. Credit Agricole Bank Polska S.A. (od 26.10.2021 r.)
  5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.) oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS (m.in.: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i w Szczytnie).
Czyste powietrze
W ramach programu „Czyste Powietrze” banki prowadzą nabór wniosków o dotacje
shutterstock.com

Czyste powietrze - pamiętajmy o terminach

Dlaczego warto, a właściwie trzeba zainteresować się „Czystym Powietrzem”? Głos rozsądku, czyli troska o siebie i środowisko to jedno. Drugie to termin, a konkretnie konieczność wymiany pozaklasowych źródeł ciepła zgodnie z przyjętymi na danym terenie terminami (tzw. uchwały antysmogowe). W niektórych województwach, np. w śląskim, termin ten upłynął 1 stycznia 2022 roku. Sprawdźmy zatem, do kiedy w województwie, w którym mieszkamy, możemy jeszcze użytkować kopciucha. I tak np. w województwie mazowieckim i łódzkim musimy się go pozbyć do 1 stycznia przyszłego roku, z kolei mieszkańcy zachodniopomorskiego mają jeszcze 2 lata, a w województwie lubuskim termin ten mija 1 stycznia 2027 roku. Naruszenie uchwały antysmogowej może się wiązać z odpowiedzialnością karną – szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Ładnego Domu). Dla przypomnienia – wysokość grzywny może sięgnąć nawet 5000 zł.

    Więcej o:

Skomentuj:

Czyste powietrze – edycja 3.0