Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy nabór do programu "Czyste Powietrze" 2023! Co się zmienia?

AI/red.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, w tym w Krakowie i miastach na południowym Śląsku. Zanieczyszczenie powietrza jest największe zimą, kiedy pojedyncze gospodarstwa domowe wykorzystują do ogrzewania tani węgiel i paliwa, a nawet śmieci. Aby temu przeciwdziałać, powstał program "Czyste Powietrze".

Czyste powietrze 2023
Czyste powietrze 2023
Fot. Shutterstock/valiantsin suprunovich

Co się zmienia w programie Czyste Powietrze 2023?

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” pomogą właścicielom domów zmodernizować ogrzewanie poprzez wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne oraz przeprowadzić termomodernizację prywatnych domów. Rząd chce współfinansować izolację gospodarstw domowych i zakup czystszych systemów grzewczych, mając nadzieję, że znacznie zmniejszy to zanieczyszczenie. Program dotyczy budynków już istniejących oraz budynków w trakcie realizacji. W przypadku istniejących domów dofinansowanie może zostać udzielone na:

  1. wymianę starych nieefektywnych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły grzewcze opalane węglem lub biomasą;
  2. elektryczne instalacje grzewcze;
  3. gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła;
  4. termomodernizacja budynków; oraz
  5. wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła ( kolektory słoneczne i mikro instalacje fotowoltaiczne).

W przypadku obiektów będących w trakcie realizacji dofinansowanie można przeznaczyć na zakup i utrzymanie nowych, bardziej wydajnych źródeł ciepła, nowoczesnych kotłów, systemów ogrzewania elektrycznego, gazowych kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła. W ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych około trzech milionów domów mieszkalnych.
Wyższe dochody, prawie dwukrotnie większe dotacje i urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które wprowadza się od 2023 do programu "Czyste Powietrze". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadzają kolejną edycję programu „Czyste Powietrze”, który zapewni beneficjentom programu nie tylko bezpieczeństwo cieplne dla ich gospodarstw domowych, ale zmniejszy też rachunki za ciepło.

Wyższe progi dochodowe - ile wyniosą w 2023 roku?

– Program Czyste Powietrze to największy projekt ekologiczny w Polsce. Od 2023 roku zwiększają się w nim progi dochodowe oraz kwoty dotacji. Przy zwiększonej dotacji poziom dochodów wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy wsparciu na wyższym poziomie progi wzrosną odpowiednio z 900 zł do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych i z 1260 zł do 1526 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Większa maksymalna wysokość dotacji

Program to propozycja nie tylko sfinansowania wymiany przestarzałego źródła ciepła, ale również zachęcenia ich do skorzystania z atrakcyjnego pakietu dofinansowania na kompleksową termomodernizację budynku. Maksymalne dofinansowanie - do 136 200 zł, będzie dostępne w przypadku kompleksowej wymiany izolacji. Średnia wysokość dofinansowania, uwzględniając wzrost poziomu dofinansowania podstawowego oraz dofinansowanie kosztów nowoczesnego paliwa, wzrośnie co najmniej dwukrotnie. Zgodnie z zasadami:

  • niski dochód, wysoka dotacja – na najwyższym poziomie dofinansowania będzie to kwota do 135 000 zł,
  • na najwyższym – do 99 000 zł, a na podstawie. poziom – 66 000 zł dotacji.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego

Wyższy próg dochodowy, prawie dwukrotnie większe dotacje i urealnienie kosztów jednostkowych to nie jedyne zmiany w programie. Od 2023 – regularnie co cztery lata przedsiębiorcy z wyjątkiem mikro przedsiębiorstw i małych firm, będą musieli przeprowadzić audyt energetyczny. Ten ma na celu dostarczyć informacji o potencjalnych oszczędnościach energii w przedsiębiorstwie, a także wykazać szczegółowe zużycie energii. Przegląd obejmuje zużycie energii w instalacjach znajdujących się w firmie, transporcie, budynkach oraz wszelkich urządzeniach. Sam audyt może być przeprowadzony jedynie przez podmiot ku temu uprawiony, niepozostający w zależności od audytowanego przedsiębiorstwa. Dobór sposobu przeprowadzenia audytu regulują przepisy ustawy z 20 maja 2016 r., normy EN 16247, konkretnego standardu np. ISO 50001. Audyt jest częścią przepisów, wynikających z prowadzonej przez UE polityki zielonego ładu.

Jak złożyć wniosek w programie "Czyste Powietrze" w 2023 roku?

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze” wprowadzona zostaje możliwość wysłania dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania poprawy ogrzewania budynków, jako sposobu na obniżenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, możliwe było złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie do darczyńców, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotłów. Możliwe będzie wówczas przeprowadzenie na podstawie audytu energetycznego częściowej i kompleksowej termomodernizacji budynku, pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników energochłonności. Wszelkie wnioski można składać w lokalnych oddziałach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowy nabór do programu "Czyste Powietrze" 2023! Co się zmienia?