Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dlaczego warto ogrzewać dom gazem drzewnym?

Jacek Ręka, mistrz zduński, Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Nowej generacji akumulacyjne piece pokojowe z palnikiem na gaz drzewny generowany z pelletu ogrzewają dom naturalnym ciepłem z najwyższą wydajnością i bezemisyjnie. Ich atutem jest również to, że nie potrzebują zasilania elektrycznego, a rozpala się je w kilku prostych krokach.

Dlaczego warto ogrzewać dom gazem drzewnym?
Dlaczego warto ogrzewać dom gazem drzewnym?
Fot.: CEBUD

W ten sposób na rynku pojawiły się piecokominki, w których można spalać już nie tylko drewno kawałkowe czy brykiet drzewny, ale również pellet drzewny. Takie piece zgazowujące pellet i spalające powstały z niego gaz drzewny działają również na zasadzie magazynowania ciepła, które następnie jest oddawane poprzez promieniowanie.

Na czym polega nowa technologia spalania pelletu? 

Proces spalania pelletu rozdzielono na dwa odrębne etapy. Pierwszy to jego zgazowanie, a w drugim następuje spalanie wytworzonego gazu drzewnego. W ten sposób do współczesnych pieców i kominków została wprowadzona innowacyjna technologia, która znacznie obniża emisję i ułatwia ich wykorzystywanie jako najtańszego i niezależnego źródła ciepła.

  • Etap pierwszy. Polega na całkowitym zgazowaniu paliwa - pelletu. Wydzielona w komorze generatora energia zapewnia właściwą temperaturę do wytworzenia gazu drzewnego (nie służy do ogrzewania pomieszczenia), a naturalny ciąg kominowy doprowadza gaz drzewny do palnika.
Podczas zgazowania zachodzącego wewnątrz komory rozpadają się cząsteczki ligniny i celulozy (główne składniki energetyczne drewna), w wyniku czego pellet przeobraża się w palne gazy i węgiel drzewny
Podczas zgazowania zachodzącego wewnątrz komory rozpadają się cząsteczki ligniny i celulozy (główne składniki energetyczne drewna), w wyniku czego pellet przeobraża się w palne gazy i węgiel drzewny
Fot. Materiały prasowe
  • Etap drugi. W palniku gaz drzewny miesza się z dodatkowym powietrzem tworząc mieszankę palną. Dochodzi do spalania wytworzonego gazu drzewnego. W umieszczonym na dnie komory paleniskowej palniku gazowym powstaje duży, wypełniający całą komorę spalania piękny płomień. Przy nieosiągalnym do tej pory niskim poziomie emisji wytwarzana jest energia cieplna przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń. Dzięki wykorzystaniu zduńskiej technologii budowy pieców akumulacyjnych i zastosowaniu kompozytu akumulacyjnego o podwyższonych parametrach grzewczych (Akubetu) możliwe jest jednorazowe zasypanie (ręczne) dużej ilości pelletu, do ok. 15 kg. Wytworzona i zakumulowana energia cieplna, zapewnia długie, bezobsługowe (8-24 h) działanie pieca w budynku o powierzchni nawet 200 m2.
Płomień, który powstaje nad komorą paleniskową, wymusza przepływ każdej cząsteczki paliwa gazowego przez strefę spalania i prowadzi do jego całkowitego utlenienia – spalenia
Płomień, który powstaje nad komorą paleniskową, wymusza przepływ każdej cząsteczki paliwa gazowego przez strefę spalania i prowadzi do jego całkowitego utlenienia – spalenia
Fot. : CEBUD

Najważniejsze atuty ogrzewania gazem drzewnym

  • Zapewnia niską emisję spalin. Technologia spalania gazu drzewnego ze zgazowania pelletu zapewnia niską emisję na poziomie nieosiągalnym przy spalaniu drewna w piecach, a tym bardziej w tradycyjnych kominkach. Jest to zatem nie tylko ekologiczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę emisję, ale również dzięki technologii piecokominka akumulacyjnego urządzenie o bardzo wysokiej sprawności (ok. 90%).
  • Zapewnia wysoką wydajność. Generator zgazowujący pellet, dzięki precyzyjnej kontroli mocy wyjściowej, minimalizuje straty energii i optymalizuje wydajność pieca w każdej z dwóch faz spalania.
  • Nie wymaga uciążliwej obsługi. Niewielka zawartość popiołu w pellecie (100 g na 15 kg) ogranicza konieczność wynoszenia popiołu do jednego razu w miesiącu paląc codziennie. Spalanie pelletów nie brudzi szyby, a komin długo pozostaje czysty, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i ogranicza ryzyko pożaru.
  • Działa bez prądu. Piec akumulacyjny z palnikiem na gaz drzewny nie ma wentylatorów ani części ruchomych, które wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej. Dzięki temu może pracować nawet w trakcie długotrwałej przerwy w zasilaniu (tzw. blackoutu), tak jak tradycyjne piece na drewno.
  • Opłaty za ogrzewanie utrzymane na niskim poziomie. W zależności od kosztów pozyskania pelletu, opłaty za ogrzewanie wyniosą do 0,28 zł za 1 kWh. Przy przewidywanych wzrostach cen gazu ziemnego czy prądu, zapewnia to kilkukrotnie niższy koszt ogrzewania domu w sezonie grzewczym, zwracając w ten sposób zainwestowane w budowę pieca środki typowo po pięciu latach.
Zastosowany w piecokominkach materiał akumulacyjny Akubet, w porównaniu z piecami budowanymi dawniej z tradycyjnych cegieł szamotowych, umożliwia trzykrotnie większe, jednorazowe załadunki paliwa – nawet do 15 kg pelletu
Zastosowany w piecokominkach materiał akumulacyjny Akubet, w porównaniu z piecami budowanymi dawniej z tradycyjnych cegieł szamotowych, umożliwia trzykrotnie większe, jednorazowe załadunki paliwa – nawet do 15 kg pelletu
Fot. : CEBUD
Wykres przedstawia dane porównawcze pomiędzy spalaniem drewna i pelletu z wykorzystaniem specjalnego rodzaju palnika. Dane te odnoszą się do procesów spalania prowadzonych w takich samych modelach pieców
Wykres przedstawia dane porównawcze pomiędzy spalaniem drewna i pelletu z wykorzystaniem specjalnego rodzaju palnika. Dane te odnoszą się do procesów spalania prowadzonych w takich samych modelach pieców
Fot. : CEBUD
  • Możliwość współpracy z innymi źródłami OZE. Współczesne piece zduńskie – piecokominki - mogą stanowić, jak przed wiekami, pierwsze, podstawowe i główne źródło ciepła w naszych domach. Również skutecznie współpracują z innymi systemami OZE (np. pompa ciepła), stosowanymi do ogrzewania budynków.
Najnowszej generacji piecokominki, wykorzystujące innowacyjne techonologie i materiały, mogą być podstawowym źródłem ciepła w domu
Najnowszej generacji piecokominki, wykorzystujące innowacyjne techonologie i materiały, mogą być podstawowym źródłem ciepła w domu
Fot. : CEBUD
Odbicie mniejsze
Odbicie mniejsze
Fot. CEBUD
    Więcej o:

Skomentuj:

Dlaczego warto ogrzewać dom gazem drzewnym?