Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dni Budownictwa i Architektury startują 1 lutego

red.

Już 1 lutego startują Dni Budownictwa i Architektury, w ramach których organizatorzy zapraszają na Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future – www.live.build4future.pl; Forum Designu i Architektury D&A – www.live.forumdia.pl oraz Konferencję Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy – www.live.dekarz.com.pl. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na żywo, bezpłatnie, po krótkiej rejestracji na w/w stronach. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future

Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future
Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future
Grupa MTP

1 lutego 2021 r.

11.00 – 11.10    Otwarcie Forum i powitanie uczestników - Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

11.10 – 11.20    Wystąpienie inauguracyjne - Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

11.20 – 12.45    Analiza polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

 • Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy. Szymon Jungiewicz , Główny analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts
 • Polski rynek budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu. Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich

Panel dyskusyjny:

Moderator: Szymon Jungiewicz, Główny Analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

Uczestnicy:                     

 • Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.
 • Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego
 • dr Jacek Furga, Związek Banków Polskich

12.45 – 13.00    Przerwa kawowa

13.00 – 14.15    Nowe technologie w budownictwie.

Człowiek vs. Maszyna VS. śRODOWISKO - automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, OCHRONA ŚRODOWISKA.

Prezentacja wprowadzająca: Przemysł 4.0 w budownictwie. Andrzej Soldaty - Inicjatywa na rzecz Polskiego Przemysłu 4.0

Panel dyskusyjny:

Moderator: Krzysztof Skrzypek

 

Uczestnicy:                     

 • Wojciech Gruźliński, Technical & Product Manager, aeroMind
 • Łukasz Gorgolewski, Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler JCB (Zielone budowy – maszyny i urządzenia budowlane a ochrona środowiska)
 • Jakub Wójcik, członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz

14.15 – 15.00    Przerwa na lunch

15.00 – 16.30    Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane dziś Współczesnemu budownictwu.

Prezentacja wprowadzająca: Prefabrykacja szansą szybkiego rozwoju nowoczesnego budownictwa

Marek Beśka, Business Developer Industry East Europe

Panel dyskusyjny

Moderator: Marek Beśka, Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe

Uczestnicy:

 • Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse S.A.
 • Andrzej Czapczuk, Dyr. Generalny F.B.I. Tasbud
 • Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.
 • Kamil Kowalczyk, Dyrektor Działu Handlowego Climatic
 • Tomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex SA

16.30                Zakończenie

2 lutego 2021 r.

9.30 – 11.30   CZAS INFRASTRUKTURY - STAN AKTUALNY I PROJEKCJA PRZYSZŁOŚCI.

9.30 – 10.00    Prezentacje wprowadzające:

Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego – które segmenty w budownictwie infrastrukturalnym mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej? Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przegląd sytuacji w segmentach, projekcje przyszłości - drogi, koleje, energia, hydrotechnika, środowisko. Szymon Jungiewicz, Główny analityk rynku infrastruktury, Dyrektor sektora budowlanego w PMR Market Eksperts

Panel dyskusyjny

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny, były wieloletni red. nacz. Magazynu FORBES redaktor naczelny „Euroinfrastruktura XXI ”- Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 • Budownictwo infrastrukturalne – stabilizator sytuacji gospodarczej w Polsce.
 • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych szansą na stabilizację dla branży.
 • Koniec obecnej perspektywy finansowej UE - jak firmy i instytucje radzą sobie z w obecnej sytuacji z wykorzystaniem środków i co stanowi największe zagrożenie?
 • Projekcja sytuacji w budownictwie na najbliższy rok i lata następne

Uczestnicy:

 • Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep S.A.
 • Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK
 • Cezary Saganowski, Prezes Zarządu Egis Poland, ekspert w dziedzinie projektowania
 • Jan Styliński, Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Piotr Malepszak, Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa
 • Grzegorz Bagiński – Dyrektor Generalny Saferoad, Region Europy Północno-Wschodniej
 • Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

11.30 – 11.45    Przerwa kawowa

11.45 – 13.45    Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego I PRZEMYSŁOWEGO

11.45 – 12.10    Prezentacje wprowadzające:

Aktualna sytuacja finansowa rynku budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego.

Bieżąca sytuacja i perspektywy dla sektora budownictwa po COVID-19.

dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

Panel dyskusyjny

Moderator: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

 • Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej
 • Polityka kredytowa i gwarancyjna banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do firm budowlanych
 • Mechanizmy wsparcia płynności finansowej sektora budownictwa
 • Rola publicznego rynku kapitałowego w pozyskaniu kapitału dla branży budowlanej
 • Perspektywy dla rozwoju inwestycji w formule PPP w Polsce
 • Narzędzia wsparcia eksportu usług budowlanych

Uczestnicy:

 • Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK
 • Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE
 • Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP
 • Jakub Chojnacki, Wiceprezes Zarządu PORR
 • Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)
 • Dariusz Szkaradek, Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego

13.45                Zakończenie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Dni Budownictwa i Architektury startują 1 lutego