Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Instalacja alarmowa w domu parterowym- koszt

Tekst: Wojciech Fuszara/Satel

Aby określić orientacyjne nakłady, jakie trzeba ponieść na na zakup materiałów oraz montaż i uruchomienie instalacji alarmowej, wzięto pod uwagę dom z pracowni HomeKoncept HK 69. Wycenę przygotowano w wersji minimum (ekonomicznej) i maksimum (rozbudowanej).

Home Koncept Wizualizacja domu; Projekt gotowy HomeKoncept HK68; Powierzchnia użytkowa: 195,65 m2 Powierzchnia garażu: 50,68 m2
Home Koncept Wizualizacja domu; Projekt gotowy HomeKoncept HK68; Powierzchnia użytkowa: 195,65 m2 Powierzchnia garażu: 50,68 m2
Fot. HomeKoncept HK68

W żadnej z wycen nie uwzględniono urządzeń oraz obsługi funkcji automatyki domowej – jedynie funkcje systemu alarmowego związane z bezpieczeństwem. Koszty materiałów podano na podstawie sugerowanych ceny urządzeń alarmowych z maja 2021 roku. Koszt okablowania, ułożenia przewodów, montażu urządzeń oraz zaprogramowania i uruchomienia systemów jest szacunkowy i bazuje jedynie na ilości urządzeń oraz wielkości proponowanej instalacji. Na rzeczywiste koszty wpływ ma bo- wiem bardzo wiele zmiennych.

Instalacja alarmowa  - koszt w wersji minimum

Projekt systemu alarmowego bazuje na prostej centrali alarmowej, która może obsługiwać nie więcej niż 32 czujki (nie może współpracować z urządzeniami bezprzewodowymi, wyjątek stanowią piloty). Uwzględnione zostały podstawowe funkcje związane z wykryciem włamania (otwarcie drzwi i okien oraz ruch wewnątrz pomieszczeń) oraz pożaru. Do obsługi systemu służy jeden manipulator umieszczony przy drzwiach wejściowych. Zaproponowana centrala alarmowa ma wbudowany komunikator komórkowy – może być obsługiwana za pomocą SMS lub aplikacji mobilnej. Oferuje też powiadamianie wskazanych osób oraz monitorowanie zdarzeń do agencji ochrony.

HomeKoncept HK 69 -  instalacja alarmowa
HomeKoncept HK 69 - instalacja alarmowa
Fot. HomeKoncept
Legenda do wyceny instalacji alarmowej minimum
Legenda do wyceny instalacji alarmowej minimum
Fot. HomeKoncept
Instalacja alarmowa - wycena w wersji minimum
Instalacja alarmowa - wycena w wersji minimum
Fot. HomeKoncept

Instalacja alarmowa - koszt w wersji maksimum 

Projekt systemu alarmowego bazuje na zaawansowanej centrali alarmowej, która może obsługiwać nawet 128 czujek. Wszystkie drzwi i otwierane okna są zabezpieczone czujkami magnetycznymi reagującymi na otwarcie. W pomieszczeniach ze stałymi (nieotwieranymi) przeszkleniami znajdują się czujki zbicia szyby. W części pokoi pracują czujki ruchu wyposażone we wbudowane źródło światła. Przewidziano także czujki reagujące na wycieki gazów oraz wody. Oprócz ochrony wnętrz, czujki ruchu zostały rozmieszczone także na ścianach budynku, aby nadzorowały teren posesji. 

Do obsługi systemu służą dwa manipulatory z ekranami dotykowymi zainstalowane w salonie i w sypialni. Dodatkowe modele przewidziano przy wejściu głównym, tylnym i w garażu. Do centrali podłączono kontroler urządzeń bezprzewodowych. Uwzględniono też cztery piloty zdalnego sterowania (dwukierunkowe – z potwierdzeniem wykonanej funkcji). Proponowana centrala nie ma wbudowanego modułu komunikacyjnego, więc dołączono moduł ethernetowy i komórkowy. System może być obsługiwany zdalnie z aplikacji mobilnej. Oferuje też powiadamianie wskazanych osób oraz monitorowanie zdarzeń do agencji ochrony. Użycie dwóch modułów komunikacyjnych zapewni łączność z centralą, gdy internet lub sieć komórkowa nie będą czasowo dostępne.

Instalacja alarmowa - projekt
Instalacja alarmowa - projekt
Fot. HomeKoncept
Instalacja alarmowa - projekt - wersja maksimum
Instalacja alarmowa - projekt - wersja maksimum
Fot. HomeKoncept
Instalacja alarmowa - projekt - wersja maksimum
Instalacja alarmowa - projekt - wersja maksimum
Fot. HomeKoncept
Kosztorys instalacji alarmowej w wersji maksimum
Kosztorys instalacji alarmowej w wersji maksimum
Fot. Autor
    Więcej o:

Skomentuj:

Instalacja alarmowa w domu parterowym- koszt