Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Inwestujemy w przyszłość

Rozmawiała Monika Wach

O firmie, jej historii, planach oraz o przepisie na sukces mówi Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska.

Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska.
Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska.
Fot. Ursa

URSA to obecnie jeden z wiodących producentów i dystrybutorów najwyższej klasy materiałów do izolacji termicznej i akustycznej budynków. Jak wspomina Pan początki firmy w Polsce?

Kiedy firma URSA rozpoczynała swoją działalność w Polsce – a było to 25 lat temu – świadomość inwestorów na temat budownictwa energooszczędnego, wpływu produkowanych przez nas materiałów izolacyjnych na ograniczenie zużycia energii i emisji CO2, była kompletnie inna. Kiedyś standardem były materiały izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła (lambda) = 0,045 [W/(m*K)], dziś – stosowane są najczęściej te o wartości 0,035, ale trendy wyraźnie pokazują, że przedmiotowe wymagania jeszcze wzrosną. Przewidujemy, że za kilka lat wskaźnik lambda będzie wynosił 0,032. Widzimy więc, że wymogi związane z izolacyjnością cieplną przegród budowanych systematycznie się zwiększają, podnosząc standard energetyczny budynków. 

Przez 25 lat wiele się zmieniło – począwszy od otoczenia biznesowego, regulacji prawnych po podejście samych inwestorów do szeroko pojętej tematyki budowlanej. Jak wyglądał Pana zdaniem ten rynek kiedyś, a jak teraz?

Obecnie oferowane produkty z wełny mineralnej są dużo bardziej innowacyjne niż te sprzed ćwierć wieku. Dostrzegamy także wzrost świadomości klientów i ich oczekiwań co do charakterystyki energetycznej budynku w odniesieniu do kwestii ekologii i neutralności klimatycznej. Jednocześnie z zadowoleniem obserwujemy, że coraz więcej zwolenników zyskują również domy pasywne czy wręcz zeroenergetyczne, które pozwalają na uzyskanie daleko idących oszczędności podczas eksploatacji budynku. Bardzo nas cieszy takie świadome podejście konsumentów, ponieważ właśnie dzięki takim potrzebom i oczekiwaniom rozwijaliśmy i nadal rozwijamy naszą ofertę produktową, znacznie wyprzedzając wymogi i oczekiwania rynkowe. Tym samym inwestorzy otrzymują tylko najwyższej jakości materiały do izolacji swoich domów. Również strategia programu ESG (Environment, Social, Governance - Środowisko, Społeczeństwo i Zarządzanie), która została przyjęta i wdrożona w działania w całej Grupy URSA, jest narzędziem które definiuje i ustala kierunki naszych działania działań, jakie należy podjąć, aby uczynić znaczący krok w stronę termomodernizacji zmniejszenia emisji CO2 i zrównoważonego rozwoju.

Jesteście jednym z najbardziej innowacyjnych producentów w kraju. Co stanowi o sile marki URSA?

Zarówno strategia rozwoju firmy, jak i świetna organizacja wszystkich działów wewnątrz naszej spółki, a także ogromne zaangażowanie wszystkich współpracowników to główne trzy ogniwa, które zespalają naszą firmę, powodując, że URSA istnieje i rozwija się dynamicznie już ponad ćwierć wieku! Oprócz jubileuszu, mamy także inne ważne wydarzenie w tym roku– włączenie firmy URSA w struktury Grupy Etex, globalnej firmy z sektora przemysłu o 115-letniej historii. To połączenie daje nam większe możliwości wspólnego działania z innymi producentami w ramach grupy, uruchomienie nowych inwestycji produkcyjnych, stabilizację i dynamiczny rozwój nie tylko w Europie czy Polsce. Synergia z Grupą Etex była tym łatwiejsza, że zarówno URSA, jak i Etex współdzielą wiele wartości i kluczowych elementów, w tym zrównoważony rozwój, model wydajności biznesowej oraz silny i zaangażowany zarząd i zespoły.

Rozumiem, że ten wspaniały jubileusz to nie tylko okazja do podsumowań i sporządzenia bilansu, ale też określenie planów na kolejne 25 lat. Jakie więc są te plany? Jakie plany ma URSA?

Nasza firma każdego roku wprowadza ulepszenia i modernizacje wpływające na poprawę wydajności, jakości produktów oraz podwyższenie poziomów serwisów. W jubileuszowym roku działalności chcemy koncentrować się na tworzeniu produktów odpowiadających na potrzeby ludzi i środowiska oraz na podniesieniu standardów ekologicznych polskiego budownictwa. Takie
cele przyświecały marce URSA właściwe od momentu jej powstania i w tym kierunku chcemy podążać.
Zawsze myślimy praktycznie i perspektywicznie – zwłaszcza teraz w obliczu rosnących cen energii elektrycznej i gazu. Z drugiej strony natomiast wyznajemy zasadę, że nie tylko ważne jest zaspokojenie obecnych potrzeb, ale także uważne spojrzenie w przyszłość, jaką pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Takie kompleksowe podejście jest – naszym zdaniem – najlepsze
i będziemy sukcesywnie je realizować. A wspomniane połączenie z Grupą Etex – międzynarodową firmą oferującą sprawdzone systemy i rozwiązania budowlane – jeszcze bardziej wzmocni te działania i pozytywnie wpłynie na rzecz wdrażania zasad szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

    Więcej o:

Skomentuj:

Inwestujemy w przyszłość