Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak skutecznie odprowadzać wodę opadową z dachu płaskiego?

red.

Odpowiednie odwodnienie dachu płaskiego jest jednym z kluczowych elementów związanych z funkcjonowaniem budynków. Jakie rozwiązanie warto zastosować do realizacji tego zadania? Co będzie najskuteczniejsze? Jeśli inwestorowi zależy na uniknięciu wykonywania kosztownych spadków bezpośrednio w konstrukcji dachu, projektant może zaproponować wykorzystanie płyt spadkowych wykonanych ze styropianu EPS.

System płyt spadkowych EPS
System płyt spadkowych EPS
BMI Polska ICOPAL

Optymalne rozwiązanie

Systemy spadkowe to optymalne rozwiązania, których celem jest uzyskanie spadków na płaskiej powierzchni dachów. Pełnią one również dodatkową funkcję izolacji termicznej dachu. Ich ukształtowanie oraz odpowiednie umiejscowienie grzbietów i koryt daje pewność swobodnego przemieszczania się wody opadowej w kierunku wewnętrznych spustów dachowych z ominięciem przeszkód występujących na dachu, takich  jak na przykład kominy czy klapy dymowe.

W skład systemu wchodzą:

·        płyty bazowe, pełniące funkcję zasadniczego ocieplenia,

·        płyty jednospadowe, kształtujące podstawowe nachylenie spadku na połaci,

·        płyty grzbietowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowej,

·        płyty korytowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowe,

·        płyty kontrspadków, precyzyjnie kierujące spływ wody oraz profilujące spadek w kluczowych miejscach takich jak komin, świetliki czy naroża.

 

Proste projektowanie

Niezaprzeczalną zaletą systemów płyt spadkowych jest profesjonalne wsparcie i prosty proces obsługi. Wystarczy, aby projekt techniczny dachu w formacie .pdf lub .dwg przesłać na przykład do firmy BMI Icopal. Doradcy techniczni wykorzystując specjalnie zaprojektowane programy komputerowe zoptymalizują układ spadków na dachu i zaproponują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Kominy, świetliki i wyłazy, ogniomury czy inne elementy wystające ponad połać nie stanowią problemu, ponieważ program uwzględni ich obecność i zaproponuje układ spadków uwzględniający te przeszkody. Projekt dachu zostanie odpowiednio przeliczony zapewniając prawidłowe odwodnienie dachu przy znacznej redukcji kosztów inwestycji.

Temat odprowadzania wody z dachu warto dokładnie przeanalizować już na etapie projektu budowy. Właściwie dobrany system odwodnienia pozwoli uniknąć awarii, których naprawy potrafią być bardzo kosztowne, oraz katastrof budowlanych, które często wynikają właśnie z przeciążenia opadami konstrukcji nośnej dachu.

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak skutecznie odprowadzać wodę opadową z dachu płaskiego?